Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Klasycznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Kamil Kopij

Dr Kamil Kopij

| e-mail: k.kopij@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0001-9937-9791

Telefon: +48 12 663 12 89

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Klasycznej
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

kończył studia archeologiczne w 2009 roku oraz obronił pracę magisterską pt. „Propaganda na monetach związanych z Pompejuszem Wielkim i jego synami, Pompejuszem Młodszym i Sekstusem Pompejuszem” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza A. Ostrowskiego. W 2015 roku obronił pracę doktorską pt. „Auctoritas et dignitas: studium prestiżu i propagandy w okresie późnej republiki rzymskiej na przykładzie rodu Pompejuszy (gens Pompeia Magna) w świetle źródeł archeologicznych i pisanych” napisaną pod kierunkiem dra hab. Jarosława Bodzka.

Uczestnik ekspedycji archeologicznych ArTu-DTu – Archaeological Study of Dajaniya and Tuwaneh, South JordanPaphos Agora Project.

Sekretarz Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich Polskiej Akademii Umiejętności.

Sekretarz redakcji Studies in Ancient Art and Civilization.

Uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Uczestnik misji archeologicznych, m.in. w Koszarach na Ukrainie, Nea Paphos na Cyprze, Jiyeh w Libanie, Risan w Czarnogórze (projekt: „Rhizon/Risinium: stolica królowej Teuty, kolonia grecka, municipium rzymskie” w roku 2009) i Novae w Bułgarii (projekty: „Novae. Obóz legionowy i miasto późnoantyczne - kontynuacja badań. Szpital wojskowy” w latach 2006-2007, 2009-2010 oraz „Novae. Obóz legionowy i miasto późnoantyczne - kontynuacja badań. 

Główne kierunki działalności naukowej

  • historia i archeologia starożytnego Rzymu ze szczególnym uwzględnieniem okresu późnej republiki;
  • propaganda i kreowanie wizerunku w starożytnym Rzymie;
  • recepcja działań wizerunkowych i propagandowych w starożytnym Rzymie;
  • numizmatyka rzymska;
  • archeologia okresu rzymskiego i bizantyńskiego terenów dzisiejszej Jordanii.

Projekty badawcze

  • Kierownik projektu „Raz, dwa, trzy. Czy wszyscy mnie widzą? Czy wszyscy mnie słyszą?– akustyka i proksemika rzymskich contiones”, UMO-2019/35/D/HS3/00105 finansowanego z programu SONATA 15 Narodowego Centrum Nauki
    Kierownik realizowanego w latach 2013-2015 projektu „Auctoritas et dignitas: studium prestiżu i propagandy w okresie późnej republiki rzymskiej na przykładzie rodu Pompejuszy (gens Pompeia Magna) w świetle źródeł archeologicznych i pisanych”, UMO-2012/07/N/HS3/00878 finansowanego z programu PRELUDIUM 4 Narodowego Centrum Nauki.
    Jeden z wykonawców grantu na projekt „Znaleziska monet rzymskich z ziem polskich i historycznie z Polską związanych (FMRPL)”, kierowanego przez prof. dra hab. Aleksandra Burschego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Działalność dydaktyczna

Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami archeologii poświęcone archeologii starożytnego Rzymu, m.in. architektury i urbanistyki rzymskiej oraz propagandowego wykorzystania sztuki rzymskiej

Wybrane publikacje

Academia.edu

ResearchGate.net

Google Scholar

Twitter