Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naczynie z przedstawieniem twarzy z rogami odkryte pod Krakowem

Naczynie z przedstawieniem twarzy z rogami odkryte pod Krakowem

Podczas badań archeologicznych na osadzie ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej w Biskupicach (pow. Wieliczka), w jednej z długich jam, będącej integralnym elementem domu o konstrukcji słupowej odkryto naczynie zdobione motywem antropomorficznym.

Zachował się jedynie fragment jego brzegu, na którym widoczna jest listwa plastyczna, oddająca zarys wystylizowanego nosa oraz brwi wraz z dwoma guzami przywodzącymi na myśl wyrostki rogowe, a także dekoracja wykonana metodą rycia na wysokości oczu oraz, być może, podbródka. Zarówno stylistyka tego nietypowego naczynia, łączącego cechy antropo- i zoomorficzne, jak i zestaw motywów ornamentacyjnych zaobserowowanych na kilku innych fragmentach ceramiki naczyniowej, a także niewielki zbiór artefaktów obsydianowych świadczą o kontaktach mieszkańców osady w Biskupicach z terenami zakarpackimi (przede wszystkim z dzisiejszej Słowacji i Węgier).
Wykopaliska w Biskupicach są jednym z kluczowych elementów interdyscyplinarnego projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki i kierowanego przez dr Magdalenę Moskal-del Hoyo z Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

W zakończonym właśnie sezonie, w badaniach terenowych oprócz archeologów i archeobotaników zatrudnionych w IB PAN, brali udział studenci IA UJ, odbywający praktykę terenową pod kierunkiem dr hab. Marka Nowaka, prof. UJ - jednego z konsultantów merytorycznych w projekcie, wspierani przez zaprzyjaźnioną Pracownię Archeologiczną, prowadzoną przez naszego absolwenta - Macieja Nowaka.

Dzięki jednemu z programów stypendialnych przewidzianych w grancie materiały archeologiczne pozyskane w wyniku tych badań będą opracowywane przez mgr. Robert Keniga, w ramach dysertacji doktorskiej, przygotowywanej przez niego pod kierunkiem dr. Marka Nowaka, prof. UJ w Instytucie Archeologii UJ.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć, dokumentującą moment odkrycia naczynia twarzowego w trakcie prac terenowych (fot.2-9) oraz prace konserwatorskie (fot.10-12) i dokumentację 3D, wykonaną  z wykorzystaniem skaningu laserowego dzięki uprzejmości firmy Centrum Druku (fot. 13-16).

>>> Zobacz artykuł w Nauka w Polsce
 

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Grossi Cracovienses 2023

Grossi Cracovienses 2023

Laudacje Studenckie 2023 : Wspaniałe wyróżnienie w kategorii  "Pomocna Dłoń" dla naszej Pani Renaty Halota

Laudacje Studenckie 2023 : Wspaniałe wyróżnienie w kategorii "Pomocna Dłoń" dla naszej Pani Renaty Halota

ARCHAEOLOGY OF MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYSES

ARCHAEOLOGY OF MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYSES

Archeologia publiczna i archeologia wspólnotowa. Idee, teoria, praktyki

Archeologia publiczna i archeologia wspólnotowa. Idee, teoria, praktyki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron