Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kultura mierzanowicka w Karpackim dorzeczu Wisły

Kultura mierzanowicka w Karpackim dorzeczu Wisły

Kultura mierzanowicka w Karpackim dorzeczu Wisły

Autorzy: Paweł Madej, Paweł Valde-Nowak
Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Książka stanowi próbę uporządkowania skomplikowanego obrazu źródeł z początku epoki brązu z różnych części Zachodnich Karpat i ich lessowego przedpola. Uwzględnione różnice typologiczne i stylistyczne ceramiki, wyniki datowań radiowęglowych, wnioski z zakresu krzemieniarstwa i geografii osadniczej umożliwiły zaproponowanie nowych jednostek podziału materialnych pozostałości osadnictwa grup kultury mierzanowickiej w południowej części dorzecza górnej Wisły.

Koncepcja niniejszej publikacji zarysowała się kilkanaście lat temu, gdy zwiększyła się ilości źródeł do studiów nad wczesnym i starszym okresem epoki brązu w Zachodnich Karpatach, a także na ich północnym przedpolu. Coraz wyraźniej widoczne stawały się różnice typologiczne i technologiczne w materiale wczesnobrązowym z karpackiej części dorzecza Wisły. Na podjęcie tematu wpływ miała nowa taksonomia kultury mierzanowickiej, zaproponowana w 1997 roku przez Sławomira Kadrowa i Jana Machnika, trudna do zastosowania na gruncie karpackim. Sytuację komplikowała niejasna sytuacja źródłoznawcza w przypadku coraz liczniejszych episznurowych materiałów z północnej Słowacji, a także wyniki wieloletnich prac wykopaliskowych Jana Gancarskiego w Trzcinicy koło Jasła, które ukazały dynamikę kultury Otomani-Füzesabony na terytorium polskich Karpat i odsłoniły relikty fortyfikacji kultury mierzanowickiej w Trzcinicy.

Wymiary: 28,5 x 21 cm, s. 255, twarda oprawa

Cena: 99,00 zł

http://www.muzeum.krosno.pl/pl/wydawnictwa/280.html

Polecamy również
Premiera książki dra hab. Marcina Biborskiego
Premiera książki dra hab. Marcina Biborskiego
Zasady funkcjonowania bibliotek w miesiącach lipiec i sierpień 2021
Zasady funkcjonowania bibliotek w miesiącach lipiec i sierpień 2021
Uroczyste podziękowania dla pani profesor Renaty Madydy-Legutko.
Uroczyste podziękowania dla pani profesor Renaty Madydy-Legutko.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją „Archeologia Gór".
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją „Archeologia Gór".

Widok zawartości stron Widok zawartości stron