Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kultura mierzanowicka w Karpackim dorzeczu Wisły

Kultura mierzanowicka w Karpackim dorzeczu Wisły

Kultura mierzanowicka w Karpackim dorzeczu Wisły

Autorzy: Paweł Madej, Paweł Valde-Nowak
Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Książka stanowi próbę uporządkowania skomplikowanego obrazu źródeł z początku epoki brązu z różnych części Zachodnich Karpat i ich lessowego przedpola. Uwzględnione różnice typologiczne i stylistyczne ceramiki, wyniki datowań radiowęglowych, wnioski z zakresu krzemieniarstwa i geografii osadniczej umożliwiły zaproponowanie nowych jednostek podziału materialnych pozostałości osadnictwa grup kultury mierzanowickiej w południowej części dorzecza górnej Wisły.

Koncepcja niniejszej publikacji zarysowała się kilkanaście lat temu, gdy zwiększyła się ilości źródeł do studiów nad wczesnym i starszym okresem epoki brązu w Zachodnich Karpatach, a także na ich północnym przedpolu. Coraz wyraźniej widoczne stawały się różnice typologiczne i technologiczne w materiale wczesnobrązowym z karpackiej części dorzecza Wisły. Na podjęcie tematu wpływ miała nowa taksonomia kultury mierzanowickiej, zaproponowana w 1997 roku przez Sławomira Kadrowa i Jana Machnika, trudna do zastosowania na gruncie karpackim. Sytuację komplikowała niejasna sytuacja źródłoznawcza w przypadku coraz liczniejszych episznurowych materiałów z północnej Słowacji, a także wyniki wieloletnich prac wykopaliskowych Jana Gancarskiego w Trzcinicy koło Jasła, które ukazały dynamikę kultury Otomani-Füzesabony na terytorium polskich Karpat i odsłoniły relikty fortyfikacji kultury mierzanowickiej w Trzcinicy.

Wymiary: 28,5 x 21 cm, s. 255, twarda oprawa

Cena: 99,00 zł

http://www.muzeum.krosno.pl/pl/wydawnictwa/280.html

Polecamy również
Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Świbiu na Górnym Śląsku, tom 2

Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Świbiu na Górnym Śląsku, tom 2

Art in the Pre-Hispanic Southwest: An Archaeology of Native American Cultures

Art in the Pre-Hispanic Southwest: An Archaeology of Native American Cultures

Copper in Early Egypt

Copper in Early Egypt

Bernal Díaz del Castillo. Narrar la Conquista entre volcanes

Bernal Díaz del Castillo. Narrar la Conquista entre volcanes

Widok zawartości stron Widok zawartości stron