Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Kamienia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Kamienia

Dr Agnieszka Brzeska-Zastawna

Dr Agnieszka Brzeska-Zastawna

| e-mail: agnieszka.brzeska@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 91

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Kamienia
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Informacje ogólne

Tytuł zawodowy magistra uzyskała w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2015 r. W tym samym roku ukończyła również studia podyplomowe z zakresu nowoczesnych metod analitycznych w konserwacji obiektów zabytkowych na Wydziale Chemii UJ. W 2021 r. na podstawie dysertacji „Wytwórczość i użytkowanie wyrobów kamiennych w społecznościach kultury badeńskiej na obszarze Małopolski”, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Marka Nowaka, prof. UJ, nadano jej na Wydziale Historycznym UJ stopień doktora. Zatrudniona w IA UJ od roku 2022 na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania naukowe

 • Rozwój europejskich społeczności neolitycznych i eneolitycznych
 • Wytwórczość narzędzi krzemiennych młodszej epoki kamienia w Europie
 • Wytwórczość narzędzi krzemiennych epoki kamienia oraz epoki brązu w południowym Lewancie

Wybrane publikacje

 • Brzeska-Zastawna, A., Borowski, T., Zastawny, A. 2021    The first find of LBK graphite-coated pottery in Lesser Poland: Więckowice, site 4, Kraków district, Sprawozdania Archeologiczne 73/1, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 221-247.
 • Brzeska-Zastawna, A. 2020    Flint axes from the Funnel Beaker and Funnel Beaker-Baden settlement phases at site 1 in Książnice Wielkie, Proszowice district, Sprawozdania Archeologiczne 72/1, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 197-212.
 • Zastawny, A., Brzeska-Zastawna, A. 2020    Return to Książnice Wielkie near Kraków, Sprawozdania Archeologiczne 72/1, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 277-312.
 • Brzeska-Zastawna A., Zastawny A. 2020    New radiocarbon dates for the Funnel Beaker and the Funnel Beaker-Baden assemblages in Lesser Poland from Książnice Wielkie, site 1, Proszowice district. In M. Dębiec and T. Saile (eds), Ab plantibus usque ad Montes. Studia archaeologica Andreae Pelisiak sexagesimum quintum annum aitae oblate (=Collectio Archaeologica Ressoviensis). Rzeszów, Instytut Archeologii UR, 301-318.
 • Kołodziejczyk, P., Nowak, M., Wasilewski, M., Witkowska, B., Karmowski, J., Czarnowicz, M., Brzeska-Zastawna, A., Zakrzeńska, J. 2019    HLC Project 2018: Jagiellonian University excavations in southern Jordan, Polish Archaeology in the Mediterranean 28/2, Warszawa, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 251-286.
 • Zastawny, A., Brzeska-Zastawna, A., Mellnerová Šuteková, J. 2018    Materiały kultury badeńskiej z Trenčína w zachodniej Słowacji w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Materiały Archeologiczne 42, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 129-146.
 • Brzeska-Pasek, A., Kenig, R., Oberc, T., Nowak M. 2018    Wczesnoneolityczne osady w Spytkowicach i ich rola w dystrybucji krzemienia jurajskiego. W: V. Janák, M. Furmanek, A. Přichystal, S. Stuchlík, red. Petroarcheologický výzkum neolitu a eneolitu ve Slezsku, Acta archaeologica Opaviensia, Opava, Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 139-164.
 • Kołodziejczyk, P., Nowak, M., Wasilewski, M., Witkowska, B., Karmowski, J., Czarnowicz, M., Brzeska-Zastawna, A., Zakrzeńska, J., Radziwiłko, K., Kościuk, J. 2018 HLC Project 2017: Jagiellonian University excavations in southern Jordan. Polish Archaeology in the Mediterranean 27/1, 379-416.
 • Brzeska-Zastawna, A., Zakrzeńska, J., Witkowska, B. 2017 (2018)     The Acheulean handaxes from Faysaliyya (Shawbak directorate, southwestern Jordan), 2017 season. Recherches Archéologiques NS 9, Institute of Archaeology of Jagiellonian University, 209-234.
 • Brzeska-Zastawna, A. 2017 (2018)     Reutilization of axes made from Jurassic flint in G variant on the example of the materials from site 1 in Książnice Wielkie, Proszowice District, Małopolska Province. Recherches Archéologiques NS 9, Institute of Archaeology of Jagiellonian University, 243-255.
 • Brzeska-Pasek, A. 2018    The current state of research on the flint industry in the Pre-Baden and Classic Baden horizons in Lesser Poland. W: Valde-Nowak, P., Nowak, M., Sobczyk, K., Źrałka, J. red., Multas per gentes et multa per saecula: mici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant. Amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant, Kraków, Instytut Archeologii UJ, Alter Radosław Palonka, 511-520.