Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Dr Anna Gawlik

Dr Anna Gawlik

| e-mail: a.gawlik@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 72

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Brązu
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Ukończyła studia archeologiczne w IA UJ i obroniła pracę magisterska pt.: "Znaleziska typu scytyjskiego z terenu Wyżyny Mołdawskiej i Besarabskiej" w 1997 roku. W roku 2005 uzyskała tytuł doktora na podstawie pracy pt.: "Oddziaływania scytyjskie na zachodnich i północno-zachodnich obrzeżach Wielkiej Scytii".
Brała udział w licznych badania wykopaliskowych w kraju (np. Łubowice) i zagranicą, m.in. jako uczestnik polsko-ukraińskiej ekspedycji archeologicznej w Ryżanówce, Mielnikach i Koszarach. Obecnie od 2002 roku prowadzi prace wykopaliskowe (o charakterze ratowniczym) na grodzisku kultury łużyckiej w Witowie koło Koszyc. Od 2005 roku zatrudniona w instytucie na etacie asystenta a od 2008 adiunkta.

Zainteresowania naukowe

 • Oddziaływania środowisk koczowniczych (Scytów) na społeczności rolnicze Europy Wschodniej i środkowej
 • Rola migracji w pradziejach ze szczególnym uwzględnieniem epoki brązu
 • Interpretacja symboliki oraz znaczenia pochówków kultowych na osiedlach kutry łużyckiej
 • Grodziska w kręgu pól popielnicowych – geneza, interpretacja, znaczenie społeczne.
 • Struktury osadnicze Płaskowyżu Proszowickiego w epoce brązu.

Wybrane publikacje

 • 1997-1998 Anna Gawlik Zur Genese der skythischen Dolche vom Posmuş-Typ aus Siebenburgen, Acta Archeologica Carpathica, t. XXXIV. S. 25-37.
 • 1998 Anna Gawlik Znaleziska scytyjskie na Wyżynie Mołdawskiej i Besarabskiej, MSROA, XIX, s. 53-79.
 • 2004 Gawlik A. Bronzovyj kinzal iz Russkich Folvarkov, r-n. Kamenec-Podolskij (w:) Kimmerowie Scytowie Sarmaci, Księga poświęcona pamięci profesora Tadeusza Sulimirskiego, Kraków, s. 161-168.
 • 2005 Gawlik A. , Przybyła M.S. Początki wczesnej epoki żelaza w Kotlinie Sandomierskiej (w:) Archeologia Kotliny Sandomierskiej, Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr 4, monograficzny, Stalowa Wola, s. 313-352.
 • 2006 Gawlik A. , Godlewski P. Ein Bericht von den Ausgrabungen an der Fundstelle 1 in Witów, gde. Koszyce in der Saison 2002-2003, Recherches Archeologiques de 1999 - 2003, s. 112 - 118.
 • 2007 Gawlik A. Geneza zausznic gwoździowatych (w:) Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza w Europie, Księga poświęcona profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków, s. 219 - 240.
 • 2009 Gawlik A., Godlewski P., Rescue excavations  at site 1 in Witów, Proszowice district. Seasons 2004-2005, Recherches Archeologiques, Nuovelle serie 1, 83-99.
 • 2010 Gawlik A., Interpretation of Cultural Transformation in the Early Iron Age in South-Easter Poland and Western Ukraine (w:) K. Dzięgielewski, M.S. Przybyła, A. Gawlik (red.) Migration in Bronze and Early Iron Age Europe, Kraków, s. 153-172.
 • 2010 Gawlik A., Godlewski P., Elementy zakarpackie w materiałach wczesnołużyckich ze stan. 1 w Witowie, gm. Koszyce (w:) J. Garncarski (red.) Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza, Krosno, 331-352.
 • 2012 Gawlik A. Pochówki szkieletowe ze st. 1 z Witowa – interpretacja obrządku pogrzebowego (w:) Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae, Kraków, s. 341-348

Widok zawartości stron Widok zawartości stron