Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Nowego Świata

Dr Katarzyna Radnicka

Dr Katarzyna Radnicka

| e-mail: k.radnicka@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 15 95

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Nowego Świata
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Asystent badawczy w Zakładzie Archeologii Nowego Świata. Specjalizuje się w archeologii i sztuce Majów.

Pracę magisterską pt. Przedstawienia instrumentów muzycznych na polichromowanych naczyniach majańskich obroniła w Instytucie Archeologii UJ w 2008 r. W 2020 r. obroniła rozprawę doktorską pt. Figurki ceramiczne z Nakum (Petén, Gwatemala) w szerszym kontekście kulturowym, która ma zostać opublikowana w formie  książkowej, w ramach cyklu monografii będących podsumowaniem badań Projektu Archeologicznego Nakum.

Od 2007 bierze czynny udział w pracach badawczych Projektu Archeologicznego Nakum pod kierownictwem dr hab. Jarosława Źrałki, prof. UJ i Wiesława Koszkula, skupiając się na analizie drobnej plastyki figuralnej, materiale ceramicznym oraz dokumentacji zabytków pochodzących ze stanowiska Nakum, położonego w Departamencie Petén, w północno-wschodniej Gwatemali.

Od 2015 zaangażowana w prace badawcze i konserwatorskie malowideł ściennych pochodzących z okresu kolonialnego, odkrytych w kilku prywatnych domach Majów Ixil, w mieście Chajul, położonym w Departamencie El Quiche, w środkowo-zachodniej Gwatemali.

Zainteresowania naukowe

  • kultura, sztuka i wierzenia Majów
  • plastyka figuralna Majów i innych kultur Mezoameryki
  • archeomuzykologia ze szczególnym uwzględnieniem Mezoameryki
  • archeologia okresu kolonialnego terenów dzisiejszej Gwatemali
  • wczesna sztuka kolonialna Gwatemali
  • muzyka barokowa Ameryki Łacińskiej

Działalność terenowa

Między 2007 a 2017 r. corocznie brała udział w badaniach terenowych i pracach laboratoryjnych Projektu Archeologicznego Nakum.

W 2015 i 2019 brała udział w dwóch sezonach prac konserwatorskich prowadzonych w dwóch domach z malowidłami w Chajul.

Ponadto brała udział w różnych projektach wykopaliskowych na terenie Polski, spośród których warto wymienić prace prowadzone na terenach byłego nazistwoskiego obozu koncentracyjnego KL Plaszow w Krakowie oraz badania podwodne na reliktach średniowiecznego mostu na jez. Lednickim.

Wybrane punlikacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron