Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Dr Łukasz Oleszczak

Dr Łukasz Oleszczak

| e-mail: lukasz.oleszczak@uj.edu.pl

>>> Academia.edu
>>> ReserchGate

Telefon: +48 12 663 12 87

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Brązu
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

 

Podstawowe informacje

Adiunkt w Zakładzie Archeologii Epoki Brązu Instytutu Archeologii UJ. Ukończył studia w zakresie archeologii śródziemnomorskiej (2003) oraz archeologii Polski i powszechnej (2008). W latach 2005-2010 prowadził liczne ratownicze badania wykopaliskowe związane z budową autostrad. Od 2012 roku prowadził badania wykopaliskowe na terenie Północnego Ałtaju. W latach 2015-2018 zrealizował projekt Północny Ałtaj we wczesnej epoce żelaza – badania wykopaliskowe i analiza źródeł (program Preludium NCN). W roku 2017 obronił pracę doktorską. 

W latach 2018-2023 zrealizował projekt: Badania w syberyjskiej „Dolinie Królów” i okres wczesnoscytyjski w Azji Centralnej, (program Sonatina NCN), w ramach którego m.in. prowadził badania wykopaliskowe na terenie Tuwy.

Wybrane projekty

 • Północny Ałtaj we wczesnej epoce żelaza - badania wykopaliskowe i analiza źródeł, (program Preludium NCN), zrealizowany w latach 2015-2018.
 • Badania w syberyjskiej „Dolinie Królów” i okres wczesnoscytyjski w Azji Centralnej, (program Sonatina NCN), zrealizowany w latach 2018-2023.

Wybrana literatura

 • Oleszczak Ł. 2011 Migracja plemienia Jüeczy na tle dziejów Azji Centralnej i Środkowej okresu huńsko-sarmackiego, [w:] K. Dzięgielewski, Ł. Oleszczak (red.), Po drugiej stronie... Raporty przyjaciół-archeologów dla Wojtka Cholewy „Jonesa”, Kraków, 157-170.
 • Oleszczak Ł., Twardowski W. 2011 Tresta Rządowa, stanowisko 1. Cmentarzysko kultury łużyckiej z Polski Środkowej [Tresta Rządowa, site 1. Lusatian culture cemetery from Central Poland], Ocalone dziedzictwo archeologiczne 1, Profil, Kraków-Pękowice.
 • Oleszczak Ł. 2011 Погребения в каменных ящиках и культурная преемственность Алтая между раннескифским и гуннским периодами [Burials in stone cits and the problem of cultural continuity in the Altai mountains between the Early Scythian period and the Hunnu period], [w:] W. Blajer (red.), Peregrinationes Archeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicate, W. Blajer (red.), Kraków, 511-518.
 • Borodovskiy A.P., Oleszczak Ł. 2012 Intermountain valley of the lower Katun during the Hunno-Sarmatian period, Rescherches Archeologiques, Nouvelle Serie 4, Kraków, 97-112.
 • Miraś I., Oleszczak Ł. 2014 Transcarpathian influences on the Bronze Age and the Early Iron Age settlement at Wierzchosławice site 15. [w:] T. Kienlin, P. Valde-Nowak (eds.) Settlement, Communication and Exchange around the Western Carpathians, Oxford, 297-315.
 • Borodovskyi A.P., Deev E.V., Zolnikov I.D., Oleszczak Ł., Kuzmin Ya.V., van dr Plicht J., Krąpiec M. 2015 Археолого-геолоические исследования терас горной долины Нижней Катуни (Горный Алтай) [Achaeological-geological study of terrace of lower Katun river mountain valley (Upper Altay)], Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий XXI, Novosibirsk, 201-205.
 • Borodovskyi A.P., Oleszczak Ł. 2016 The comprehensive investigation of the Kara-koby culture stone boxes from Chultukov Log-1 cemetery (Upper Altai), Eurasian Prehistory 13 (1–2), Harvard University-Jagiellonian University, 129–140.
 • Borodovskiy A.P., Krąpiec M., Oleszczak Ł. 2016 Хронология культурных и геологических событий по материалам радиоулеродного датирования курганной группы эпохи раннего железа Чултуков Лог-1 [Chronology of cultural and geological events based on radiocarbon dating of the mound group of the Early Iron Age of the Chultukov Log-1 cemetery] Теория и практика археологических исследований 2(14), Barnaul, 109-122.
 • Deev E.V., Turova I.V., Borodovskiy A.P. Zolnikov I.D., Oleszczak Ł. 2017 Unknown large ancient earthquakes along the Kurai fault zone (Gorny Altai): new results of palaeoseismological and archaeoseismological studies, International Geology Review 59 (3), 293-310.
 • Borodovskyi A.P., Oleszczak Ł. 2017 Мультидисциплинарные исследования археологических памятников гунно-сарматского времени Северного Алтая [The comprehensive investigation of the archaeological sites of the Xiongnu-Sarmatian period in the Upper Altai] Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле – Белокурихе, A.P. Derevianko, A.A. Tishkin (red.), Barnaul, 9-13.
 • Borodovskyi A.P., Krąpiec M., Oleszczak Ł. 2017 Radiocarbon dating of barrows of the Pazyryk, Karakoba, and Bystrianka cultures from the Manzherok region, Russia, Radiocarbon, 59 (5), Cambridge, 1263-1274.
 • Oleszczak Ł., Borodovskyi A.P., Michalczewski K., Pokutta D. 2017 Chultukov Log 9 – a settlement from the Xiongnu-Xianbei-Rouran period in the Northern Altai, Eurasian Prehistory 14 (1-2), Harvard University-Jagiellonian University, 153-178.
 • Oleszczak Ł., Borodovskiy A.P., Lisowska-Gaczorek A., Pawlyta J., Kozieł S., Tur S.S., Cienkosz-Stepańczak B., Szostek K. 2018 The Origin of Culturally Diversified Individuals Buried in the Early Iron Age Barrow Cemetery at Chultukov Log-1 (Upper Altai) in Light of the Analysis of Stable Oxygen Isotopes, Collegium Antropologicum 42/1, 27-37
 • ​Pokutta D., Borodovskiy A.P., Oleszczak Ł., Toth P., Liden K. 2019 Mobility of nomads in Central Asia: chronology and 87Sr/86Sr isotope evidence from the Pazyryk barrows of Northern Altai, Russia. Journal of Archaeological Science: Reports 27.
 • Oleszczak Ł., Przybyła M.M., Pieńkos I., Chugunov K.V., Zhogova N.A. The geomagnetic survey of the early Scythian burial site and settlements in the Turan-Uyuk valley in Tuva, Acta Archaeologica Carpatica 55.
 • Oleszczak Ł., Przybyła M.M., Pieńkos I., Chugunov K.V., Zhogova N.A. 2020 The magnetic survey of the early Scythian burial site and settlements in the Turan-Uyuk valley in Tuva, Acta Archaeologica Carpathica 55, 343-368.
 • Michalczewski K., Borodovskiy A.P., Oleszczak Ł. 2021 The Ritual Use of Animal Scapulae in Central Asia in the Xiongnu Xianbei Rouran Period. Environmental Archaeology 26, Maney Publishing, 
 • Oleszczak Ł., Pokutta D. 2022 Опыт применения изотопных методов исследования при изучении социальной системы скифо-сакских культур Центральной Азии (на примере Северного Алтая). In: A. Ongar (ed.) Eurasian steppe civilization: human and the historical and cultural environment; Turkistan, 114-120.
 • Zhogova, N. A., Oleszczak Ł., Michalczewski K., Pieńkos I., Caspari G. 2023 Identifying seasonal settlement sites and land use continuity in the prehistoric southern Siberian steppe – Zhelvak 5 (Tuva). Archaeology in Asia 35 (2023), 1-16.
 • Oleszczak Ł., Pokutta D., Chugunov K.V., Götherström A. 2023 The food culture of the Iron Age nomadic elite from the ‘Valley of the Kings’ in Tuva : radiocarbon dating, stable carbon and nitrogen analysis of the Chinge Tey barrows (Turan-Uyuk Basin, Russia). Journal of Archaeological Science. Reports 51 (2023), 1-18.
 • Michalczewski K., Borodovskiy A.P., Oleszczak Ł. 2023 The bone sumak for infant care, an invention from Southern Siberian nomadism or contact with the Hunnic tribes? In: É. David, E. Hnrčiarik (eds.) Contact, circulation, exchange : proceedings of the Modified Bone & Shell UISPP Commission Conference (2-3 March 2017, University of Trnava), Archaeopress, Oxford, 98-114.

Profile społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron