Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Mariusz Jucha

Dr Mariusz Jucha

| e-mail: m.jucha@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 83

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Ukończył studia archeologiczne w IA UJ w 1997 roku broniąc pracę magisterską pt. "Egipskie osiedla rzemieślnicze. Funkcje - mieszkańcy - architektura". W 2001 roku obronił pracę doktorską pt. "Tell el-Farcha 1987-1999. Ceramika predynastyczna i wczesnodynastyczna" uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych. Stypendysta Fonds d'Aide aux Lettres Polonaises Independantes, Fundacji im. Stefana Batorego oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Kilkakrotnie przebywał na stypendiach w Egipcie połączonych z udziałem w terenowych pracach badawczych na stanowiskach: Tell el-Farkha, Sakkara, Tell Atrib, Deir el-Bahari, Naqlun, Qasr el-Sagha. W 1997 roku otrzymał I nagrodę w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską o Krajach Arabskich zorganizowanym przez Biuro Kulturalne Ambasady Egiptu w Warszawie, Fundację Współpracy z Krajami Arabskimi "Arabis" oraz Krajową Izbę Budownictwa.

 

Zainteresowania naukowe

 • zagadnienia z zakresu historii, sztuki i architektury starożytnego Egiptu
 • architektura egipska w okresie protodynastycznym i wczesnodynastycznym
 • ceramika egipska

Najważniejsze zrealizowane projekty i granty

 • grant promotorski KBN: "Tell el-Farcha 1987-1999. Ceramika predynastyczna i wczesnodynastyczna."
 • grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Osady wschodniej części Delty Nilu w okresach pre- i wczesnodynastycznym i ich rola w rozwoju handlu z Bliskim Wschodem"

Badania terenowe

Prace wykopaliskowe na stanowisku Tell el-Farcha (Delta Nilu / Egipt) prowadzone przez Instytut Archeologii UJ oraz Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Badania powierzchniowe na obszarze prowincji Ash-Sharqiyyah (Polska ekspedycji archeologiczna do północno-wschodniej części Delty Nilu).
Badania wykopaliskowe na stanowisku >>Tell el-Murra (wschodnia częsć Delty Nilu)

Wybrane publikacje

 • M.A. Jucha, New Protodynastic serekhs from the Nile Delta: the case of finds from Tell el-Farkha, PAM 21 (Research 2009): 625-641
 • M.A. Jucha, Pottery from the cemetery, [in:] M. Chłodnicki, K.M.Ciałowicz, A. Mączyńska (eds.), Tell el- Farkha I. Excavations 1998 – 2011. Poznań – Kraków 2012: 77 – 86.
 • M.A. Jucha, Tell Abu el-Halyat. The new Naqada III – Old Kingdom (?) site in the North-Eastern Nile Delta, [ in: ] E. Papuci-Władyka (ed.), Studies in Ancient Art and Civilization 15 (2011): 65-76.
 • M.A. Jucha, A. Mączyńska, The Settlement Sites in the Nile Delta, Archeo-Nil 21 (2011): 33-50.
 • M.A. Jucha, The development of Pottery Production during the Early Dynastic Period and the beginning of The Old Kingdom: A View from Tell el-Farkha, [in:] R.F. Friedman and P.N. Fiske (eds.), Egypt at its Origins 3, Proceedings of the Third International Conference "Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt", London, 27th July - 1st August 2008, Orientalia Lovaniensia Analecta, 205, 2011: 953-974.
 • M. A. Jucha, Pottery from the graves [in:] M. Chłodnicki, K. M. Ciałowicz with contribution by …., Polish Excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary report 2006-2007, Archeologia LIX, 2008 (2010): 132-135.
 • M.A. Jucha, Tell el-Murra. The Predynastic – Old Kingdom site in the North-Eastern Nile Delta. Folia Orientalia XLVII (2010): 379-390.
 • M.A. Jucha, The Early Egyptian Rulers in the Nile Delta: A View from the Necropolis at Tell el-Farkha [in:] A. Hudecz and M. Petrik (eds.), Commerce and Economy in Ancient Egypt. Proceedings of the Third International Congress for Young Egyptologists 25-27 September 2009, Budapest, BAR S2131, Oxford 2010: 81-87.
 • M.A. Jucha, The North-Eastern Part of the Nile Delta – Research Perspectives. Polish Archeological Survey in the Ash-Sharqiyyah Governorate, [in:] J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk, Proceedings of the Fifth Central European Conference of Egyptologists. Egypt 2009: Perspectives of Research, Pułtusk 22-24 June 2009,  Acta Archaeologica Pultuskiensia, vol. II: Pułtusk 2009: 83-88, Fig. 33-41.
 • M.A. Jucha, Beer Jars of Naqada III Period. A View from Tell el-Farkha, [in:] T. I. Rzeuska, A. Wodzińska (eds.), Studies on Old Kingdom Pottery, Warsaw 2009: 49-60.
 • M.A. Jucha, Wavy-Handled and Cylindrical Jars in the Nile Delta – a View from Tell el-Farkha, Studies in Ancient Art and Civilization 12, 2008: 63-74.
 • M.A.Jucha, The Corpus of "Potmarks" from the Graves at Tell el-Farkha [w:] Midant-Reynes B. and Tristant Y. with the collaboration with Rowland J. and Hendrickx S., Egypt at its Origins 2. Proceedings of the International Conference "Origins of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt" Toulouse (France), 5th-8th September 2005, OLA 172, Leuven-Paris 2008:133-149.
 • M.A.Jucha, Tell-el Farcha i rozwój kontaktów handlowych Egiptu od V do początku III tys. p.n.e., Alma Mater numer specjalny 99/2008:210-215.
 • M.A.Jucha, Pottery from the Graves [w:] M.Chłodnicki K.M.Ciałowicz with contribution by ……, Polis Excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 2004-2005, Archeologia LVII, 2006 (2007): 97-101.
 • M.A.Jucha, Western Kom. The Settlement Pottery of phase 1 [w:] M.Chłodnicki & K.M.Ciałowicz with contribution by ……, Polis Excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 2004-2005, Archeologia LVII, 2006 (2007):77-80.
 • M.A.Jucha, Naqada IId2/IIIa1 Pottery in the Nile Delta. A View from Tell el-Farkha, Studies in Ancient Art and Civilization 10, 2007:23-39
 • M.A.Jucha, Tell el-Farkha II. The Pottery of the Predynastic Settlement (Phases 2 to 5), Kraków-Poznań 2005.
 • M.Jucha, Kontakty Egiptu z Palestyną na przełomie IV i III tys. p.n.e., [w:] D. Quirini-Popławska (ed.), Portolana, Studia Mediterranea, vol. 1., 2004, 9-21.
 • M. Jucha, Tell el-Farkha 1998-1999: Pottery from Predynastic and Early Dynastic Strata [w:] Z.Hawass (ed), Egyptology at the Dawn of the Twenty-first Century. Proceedings of the Eight International Congress of Egyptologists, Cairo 2000, vol. 1, Cairo & New York 2003, 262-271.
 • M.Jucha, Pottery, [w:] M.Chłodnicki,K.M.Ciałowicz, Tell el-Farkha Seasons 1998-1999. Preliminary Report, MDAIK 58, 2002, 104-107.
 • M. Jucha, Decorated Pottery from Tell el-Farkha (Seasons 1998-2000) [w:] E.Papuci-Władyka, J.Śliwa (eds.), Studia Archaeologica. Liber Amicorum Ianussio A.Ostrowski ab Amicis et Discipulis Oblatus, Cracoviae MMI, 145-163.
 • M. Jucha, Cylindrical Jars from Tell el-Farkha, [w:] K.M.Ciałowicz, J.A.Ostrowski (eds.), Les Civilisations du Bassin Méditerranéen. Hommages ă Joachim Śliwa, Cracovie 2000, 105-111.
 • M. Jucha, Egipskie osiedla rzemieślnicze w okresie Starego Państwa. Uwagi na temat planowania, na podstawie materiału porównawczego, Afryka, Azja, Ameryka Łacińska – Studia i Materiały 75, 1999, 103 – 111.
 • M. Jucha, Egipskie osiedla rzemieślnicze. Zasady planowania i konstrukcje architektoniczne, Meander 2, 1999, 187 – 211.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron