Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Nowego Świata

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Michał Wasilewski

Dr Michał Wasilewski

| e-mail: michal.wasilewski@uj.edu.pl
| e-mail: mikewas.pl@gmail.com

Telefon: +48 12 663 15 95

ORCID 0000-0001-8173-2403

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Nowego Świata
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Geoarcheolog, adiunkt w Zakładzie Archeologii Nowego Świata.
Absolwent Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska AGH (praca magisterska pt. Badania mineralogiczne oddziaływania wybranych minerałów ze związkami organicznymi) oraz Wydziału Historycznego UJ (praca magisterska pt. Obsydiany w Dolinie Wulkanów (południowe Peru) - analiza geoarcheologiczna). W roku 2007 obronił pracę doktorską pod tytułem Wykorzystanie minerałów w lecznictwie i kosmetyce w starożytności (do V w n.e.), uzyskując tytuł doktora nauk o Ziemi. Pracę tę wydano drukiem w roku 2009 jako książkę pt. Minerał jako lek – pomiędzy starożytnością a współczesnością.
Dzięki uzyskanemu, podwójnemu wykształceniu specjalizuje się w nowej w Polsce, dziedzinie geoarcheologii. Uczestniczył w stażach badawczych i szkoleniach m.in. w Gliwice Absolute Dating Methods Centre (GADAM), na Friedrich-Alexander-Universität (Erlangen-Nürnberg, Niemcy), na Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca, Rumunia), Egyptian Supreme Council of Antiquities SCA (Kair, Egipt), Instituto Colombiano de Antropologia e Historia (Bogota, Kolumbia).

Angażuje się również w działalność popularyzującą naukę (wykłady w szkołach, Akademiach otwartych, projektach NGO; inicjatywa Mądre Książki; audycje radiowe; konsultant naukowy wystawy Kamieniem w chorobę - wystawa minerałów i opinie starożytnych autorów na temat ich właściwości leczniczych w Muzeum Farmacji UJ w Krakowie 2007-2009).

Współ-redaktor czasopisma Contributions in New World Archaeology
Redaktor naczelny serii Corpus Antiquitatum Americanensium wydawanej przez PAU – Polską Akademię Umiejętności

Zainteresowania badawcze

 • zastosowania metod przyrodniczych w badaniach archeologicznych
 • archeologia Ameryki Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem okresów Paleoindiańskiego i Archaicznego
 • zasiedlenie Nowego Świata
 • etnomedycyna, w szczególności zastosowania lecznicze minerałów i skał
 • mitologie ludów Ameryki Południowej
 • działalność człowieka na obszarach górskich

Projekty terenowe

 • UNESCO Global Geoparks: Colca y Volcanes de Andagua (Peru) - Polish Scientific Expedition Peru, project uhonorowany w roku 2020 odsłonięciem tablicy pamiątkowej w Alei Podróżników, Odkrywców i Zdobywców Explorers Club, przy ul. Stanisława Lema w Krakowie
 • NCN SONATA BIS 6, UMO 2016/22/E/HS3/00141, Panel: HS3 (kierownik P. Kołodziejczyk, IAUJ); okres trwania 11.04.2017-11.04.2021; wykonawca; temat grantu: Wczesna epoka brązu w południowej Jordanii w kontekście badań w mikroregionie At-Tafila
 • NCN OPUS 12, UMO 2016/23/B/HS3/01886, Panel: HS3 (kierownik K.M. Ciałowicz, IAUJ); okres trwania 13.07.2017-13.07.2020; wykonawca; temat grantu: Rozwój społeczno-polityczny Północnego Negewu w okresie Wczesnego Brązu I na przykładzie stanowiska Tel Erani – kontynuacja badań
 • NCN OPUS 10, Panel: HS3 (kierownik J.K. Kozłowski, PAU); okres trwania 02.06.2016-01.06.2019; wykonawca; temat grantu: Zachodnie Bałkany - alternatywna droga neolityzacji Europy
 • MNiSW 0037/NPRH3/HM/82/2014/UJ (kierownik S. Moździoch); okres trwania 2014-2018; wykonawca; temat grantu: Atlas grodzisk wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski
 • National Science Foundation Award 1045607 (kierownik Robert D. Drennan, University of Pittsburgh), 2012, wykonawca, temat grantu: Geophysical research in San Agustin Archaeological Park (Colombia)
 • Tell el-Farkha Polska Ekspedycja Archeologiczna do Wschodniej Delty Nilu
 • Polish-Egyptian Archaeological and Preservation Mission Deir el-Bahari
 • wykopaliska archeologiczne oraz wyprawy geologiczne: Polska, Słowacja, Grecja, Egipt, Kaukaz, Kazachstan-Kirgistan, Peru, Kolumbia, Jordania

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Gemmologiczne (od 1998) (1999-2004 członek Głównego Sądu Koleżeńskiego; 2004-2009 wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej)
 • Society for American Archaeology (od 2004)
 • Society for Archaeological Sciences (od 2010)

Dydaktyka

Prowadzi zajęcia z zakresu geoarcheologii, archeologii Ameryki Południowej, źródłoznawstwa archeologicznego, seminaria oraz konsultuje i recenzuje czasopisma studenckie.

Wybrane publikacje

Książki:

 • 2018 Drobiazgi w historii – historia w drobiazgach. Pamiątki falerystyczne   ratownictwa górskiego w Polsce, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Kraków, 1-396
 • 2011 Obsidians in the Valley of the Volcanoes, Peru. A geoarchaeological analysis, BAR International Series 2223, Archaeopress, Oxford, 1-84
 • 2009 Minerał jako lek - pomiędzy starożytnością a współczesnością, Of. Wyd. RYTM, Warszawa, 1-272

Rozdziały w książkach:

 • 2020 „In Search of the Oldest Ceramics and Architecture: Pre-Mamom Phase at Nakum, Petén, Guatemala, and its Surroundings”, w: D.S. Walker (red.), w druku, z Jarosław Źrałka, Wiesław Koszkul, Bernard Hermes, Juan Luis Velásquez, Ronald Bishop
 • 2019 “Nature, science and tourism. Polish research on the natural environment of southern Jordan and the tourist potential of the region – outline and perspectives” w: P. Kołodziejczyk (ed.) Discovering Edom. Polish archaeological activity in southern Jordan, Kraków, 121-141, DOI: 10.33547/DiscEdom2019.07
 • 2015 “Chiped, ground and polished stone industries at the Early Neolithic settlement of Moravany”, w: J.K. Kozłowski, M. Nowak, M. Vizdal (eds) Early farmers of the Eastern Slovak Lowland: the settlement of the Eastern Linear Pottery culture at Moravany, Polish Academy of Art and Sciences, Kraków, 163-196, z J.K. Kozłowski, M. Kaczanowska
 • 2012 “Prehistory of Rapa Nui (Easter Island): a General Outline”, w: Z.J. Ryn (ed.), Easter Island (Rapa Nui) Polish Speleological Exploration, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków, 13-60
 • 2012 “Geology, sedimentology and mineralogy”, w: M. Chłodnicki, Ciałowicz, K.M. & Mączyńska, A. (eds), Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011, Poznań Archaeological Museum-Institute of Archaeology Jagiellonian University, Poznań-Kraków, 375-382 (współautorstwo)
 • 2011 “Lithic implements from Maroslele-Pana”, w: Paluch T. (ed.) Paroslele-Pana. Egy Középsö neoliticus lelöhely a kultúrák határvidékén, Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 275-302 (współautorstwo)

Artykuły:

 • 2020 „Siliceous rocks from the southern part of the Kraków-Częstochowa Upland (Southern Poland) as potential raw materials in the manufacture of stone tools – A characterization and possibilities of identification” Journal of Archaeological Science Reports 30, 1-13, z Jacek Matyszkiewicz, Alicja Kochman
 • 2019 “HLC Project 2018: Jagiellonian University excavations in southern Jordan”, Polish Archaeology in the Mediterranean 28/2, 269-310, z Piotr Kołodziejczyk, Marek Nowak, Barbara Witkowska, Jacek Karmowski, Marcin Czarnowicz, Justyna Zakrzeńska, Agnieszka Brzeska-Zastawna
 • 2016 „Linear Band Pottery culture (LBK) lithic industry from Apc” Archaeologiai Értesítő 141, 29-54, z M. Kaczanowską i J.K. Kozłowskim
 • 2016 “Excavation along the easternmost frontier of the LBK in NE-Hungary at Apc-Berekalja I (2008–2009)” Archaeologiai Értesítő 141, 1-27, z László Domboróczki, Anna Budek, László Daróczi-Szabó, Małgorzata Kaczanowska, Tomasz Kalicki, Edyta Kłusakiewicz, Janusz K. Kozłowski, Angela Kreuz, Péter Pomázi, Zsuzsanna K. Zoffmann
 • 2014 „The growing wave: Polish contributions in the New World archaeology”  Contributions in New World Archaeology 6, 167-198
 • 2010 “Algunos medicamentos minerales tradicionales del sur del Perú – su composición y eficacia” Estudios Latinoamericanos 30, 67-92
 • 2010 “Nuevos yacimientos de obsidiana en el Sur de Perú (Valle de los Volcanes – Pampa Jararanca) desde une perspectiva arqueológica” Polish Contributions in New World Archaeology 2, 73-97

>>> Academia.edu
>>> ResearchGate

Widok zawartości stron Widok zawartości stron