Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Klasycznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Piotr Makowski

Dr Piotr Makowski

| e-mail: piotr.makowski@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 89

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Klasycznej
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Acadedmia.edu
ORCID: 0000-0001-5304-4961

Podstawowe informacje

Ukończył archeologię (2013 r.) oraz historię sztuki (2014 r.) na Uniwersytecie Warszawskim. W 2020 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt.: ”Life among the ruins: an archaeological assessment of Khirbat edh-Dharih and the southern Transjordan during the 10th-12th centuries”. Uczestnik licznych polskich i zagranicznych projektów badawczych między innymi w Jordanii, Libanie, Tunezji, Sudanie i Egipcie. Laureat grantów NCN (Preludium 12, Etiuda 7 i Sonatina 5) oraz stypendiów zagranicznych między innymi w Paryżu, Bonn, Kairze i Ammanie. W 2020 roku zatrudniony w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, od listopada 2021 roku realizuję grant „Defining patterns of transition between the Early and Middle Islamic periods in southern Transjordan” w Zakładzie Archeologii Klasycznej Instytut Archeologii UJ.

Zainteresowania badawcze

 • Rozwój osadnictwa południowego Lewantu (zwłaszcza południowej Jordanii) na przestrzeni okresów islamskich,
 • Przemiany w kulturze materialnej Lewantu (ze szczególnym uwzględnieniem znalezisk ceramicznych) na przestrzeni okresu wczesno- i środkowoislamskiego,
 • Przemiany w strukturze miast Bliskiego Wschodu na przestrzeni okresu wczesno- i środkowoislamskiego,
 • Losy kościołów i społeczności chrześcijańskich na przestrzeni okresu wczesno- i środkowoislamskiego,
 • Kultura materialna okresu Wypraw Krzyżowych,
 • Ikonografia nubijska.

Wybrane publikacje

 • Gwiazda M., Piątkowka-Małecka J., Wicenciak U., Makowski P., Barański T., 2021, Sidon’s/Ṣaydā Northern Hinterland during the Early Byzantine–Early Islamic transition, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 384, 171-200.
 • Makowski P., 2021, (Review) A. Lichtenberger and R. Raja (eds.): Middle Islamic Jerash (9th Century – 15th Century). Archaeology and History of an Ayyubid/Mamluk Settlement, Tornhout: Brepols 2018, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 171, 233-237.
 • Makowski P., 2020, Preliminary remarks on the pottery from the last phases of occupation at Dharih, southern Jordan (late 10th to 20th centuries), [in:] A. Otto, M. Herles, K. Kaniuth, L. Korn, A. Heidenreich (eds), Proceedings of the 11th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, The Islamic Session, Wiesbaden: Otto Harrassovitz Verlag, 583-596.
 • Makowski P., 2020, Liturgy after an earthquake. The reduction of sacral space of churches in the cities of Jund al-Urdunn, [in:] A. Łajtar, K. Jakubiak (eds), Ex Oriente Lux. Studies in Honour of Jolanta Młynarczyk, Warsaw: Warsaw University Press, 363-373.
 • Makowski P. with contributions of Malarczyk D., Kowarska Z., Lenarczyk S., Brochocki J., 2019, A preliminary report on Polish–Lebanese excavations at the St. George’s (Mar Girgis) church in Rachkida (Northern Lebanon), Journal of Islamic Archaeology 6(II), 209-239.
 • Makowski P., 2019, Trójca Święta pod przedstawieniem Maistas Domini z katedry w Faras, AD REM 3/2019, 22-31.
 • Bouchaud C., Monchot H., Villeneuve F., Makowski P., Marrast A., 2018, Agro-pastoral production and landscape evolution during Antiquity and Islamic periods (AD 1st-12th centuries) at Dharih (Jordan), Journal of Islamic Archaeology 5(I), 39-70.
 • Makowski P., 2016, In Search of Nubian Master-Builders: an Architectural Drawing from the Cathedral in Faras (with an appendix: Prayer of a young woman by van Gervern Oei V.), Polish Archaeology in the Mediterranean 25(I), 809-833.
 • Makowski P., 2015, The Holy Trinity in Nubian Art, [in:] D. Dzierzbicka, W. Godlewski (eds), Dongola 1. Reports 2012-2014. Fieldworks, Conservation and Site Management [=PCMA Excavation Series 3], Warsaw: Warsaw University Press, 293-308.
 • Makowski P., 2015, Przedstawienia fundatorów w kościołach bizantyjskiej i umajjadzkiej Transjordanii - chęć upamiętnienia czy element zindywidualizowanego kultu zmarłych?, [in:] A. Kucz, P. Matusiak (eds), Szkice o Antyku, Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 73-90.
 • Waliszewski T., Antos M., Jaworski P., Makowski P., Romaniuk M., Solecki R., Szymczak A., 2015, Preliminary Report on the 2012 and 2013 excavations seasons at Jiyeh (Porphyreon): work in Sector D (Residential Quarter), Polish Archaeology in the Mediterranean 24(I), 453-474