Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Archeologii UJ

Web Content Display Web Content Display

Kosmogonia Tatr i Podtatrza: Jaskinia Obłazowa

Kosmogonia Tatr i Podtatrza: Jaskinia Obłazowa

Serdecznie zapraszamy do oglądania filmu promującego dotychczasowe wyniki badań prowadzonych w Jaskini Obłazowej pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Valde-Nowaka.

Jaskinia w Obłazowej na Podhalu (Nowa Biała, pow. Nowy Targ, stan. 2) jest wielowarstwowym stanowiskiem archeologicznym z paleolitu środkowego i górnego. Odkrycia, jakie zostały w niej dokonane przed rozpoczęciem projektu, zupełnie zmieniły poglądy na prehistorię Polskich Karpat Zachodnich. Dotychczasowe badania archeologiczne prowadzone pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Valde-Nowaka, dostarczyły licznych dowodów na wielokrotne zamieszkiwanie w tym schronisku skalnym grup neandertalczyków w czasach od około 100 do 40 tysięcy lat p.n.e. a następnie w późniejszych tysiącleciach grup wczesnych Homo sapiens.

Serdecznie zapraszamy do oglądania filmu promującego wyniki badań z dotychczasowych badań prowadzonych w tym miejscu. Film promuje historię jaskini w szerszym kontekście, a powstał w ramach projektu "Kosmogonia Tatr i Podtatrza" - kierownik dr Justyna Cząstka-Kłapyta. 

Serdecznie zapraszamy

Kosmogonia Tatr i Podtatrza - Jaskinia Obłazowa

Recommended
Zapraszamy na posiedzenie naukowe
Zapraszamy na posiedzenie naukowe
Szlachetna Paczka 2022 i Życzenia Świąteczne
Szlachetna Paczka 2022 i Życzenia Świąteczne
Wykład w Hamburgu
Wykład w Hamburgu
Konferencja Sprawozdawcza IA UJ 2022
Konferencja Sprawozdawcza IA UJ 2022

Web Content Display Web Content Display