Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Archeologii UJ

Web Content Display Web Content Display

Granty i projekty

Lista grantów i projektów prowadzonych przez naszych pracowników i doktorantów IA UJ

Zakład Archeologii Epoki Kamienia

Ostatni neandertalczycy w Jaskini Ciemnej, kierownik: prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, projekt badawczy nr: 2014/15/B/HS3/02219, projekt finansowany w ramach projektu OPUS 8 Narodowego Centrum Nauki.

Paleolityczne miejsce obrzędowe w Jaskini w Obłazowej, kierownik: prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, projekt badawczy nr: 2015/17/B/HS3/00181, projekt finansowany w ramach projektu OPUS 9 Narodowego Centrum Nauki.

Przekazywanie idei. Użytkowanie ochry we wstępnym okresie neolityzacji od Lewantu po Kotlinę Karpacką, kierownik: mgr Julia Kościuk-Załupka, projekt finansowany w ramach programu MNiSW pod nazwą Diamentowy Grant, 2016-2020.

Adaptacja zakarpackich wzorców kulturowych epoki miedzi w młodszych kulturach naddunajskich na Wyżynie Małopolskiej, kierownik: mgr Stanisław Wilk, projekt badawczy nr: 2017/25/N/HS3/01140, projekt finansowany w ramach projektu PRELUDIUM 13 Narodowego Centrum Nauki.

Pierwsi ludzie w jaskiniach Beskidów, kierownik: dr Magda Cieśla, projekt badawczy nr: DEC-2019/03/X/HS3/01610, projekt finansowany w ramach projektu Miniatura Narodowego Centrum Nauki.

Przemiany kulturowe w środowisku wyżyn lessowych. Osadnictwo, gospodarka i społeczeństwo od neolitu do średniowiecza na stanowisku nr 3 w Miechowie, kierownik: dr hab. Marek Nowak prof. UJ, projekt badawczy nr: 2016/23/B/HS3/00387, projekt finansowany w ramach projektu OPUS 12 Narodowego Centrum Nauki.

Zakład Archeologii Epoki Brązu

  • Dziedziczenie, sieć kontaktów czy lokalna adaptacja? Przypadek społeczeństw epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w zachodniej Małopolsce (grant programu OPUS, NCN, kierownik: J. Chochorowski).
  • Kontynuacja badań nad prehistorycznym osiedlem obronnym w Maszkowicach (Karpaty Zachodnie) (grant programu OPUS, NCN, kierownik: M.S. Przybyła).

Zakład Archeologii Klasycznej

  • 2015-2019 (przedłużony do 2020) Grant NCN MAESTRO, tytuł: “Pafos – Agora oraz infrastruktura gospodarcza i aktywność ekonomiczna stolicy hellenistycznego I rzymskiego Cypru na podstawie badan interdyscyplinarnych” , nr UMO-2014/14/A/HS3/00283, kierownik E. Papuci-Władyka
  • 2020 – 2022, projekt w konkursie NCN OPUS 18, tytuł:  „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru.”  Nr DEC-2019/35/B/HS3/02296; realizowany przez Konsorcjum naukowe : UJ, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Politechnika Warszawska, kierownik E. Papuci-Władyka

Web Content Display Web Content Display