Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu

Web Content Display Web Content Display

Dr Marcin Czarnowicz

Dr Marcin Czarnowicz

| e-mail: marcin.czarnowicz@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 13 04

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Pracownik techniczny w Zakładzie Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu. W latach 2001-2006 studiował archeologie na UJ. Od roku 2007 jest doktorantem na Wydziale Historycznym UJ.

W swojej pracy skupia się nad prehistoria terenów wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego ze szczególnym uwzględnieniem okresów pre i wczesno dynastycznych w Egipcie oraz Chalkolitu i Wczesnego Brązu w Palestynie. Skupia się na badaniu wzajemnych relacji kulturowych pomiędzy mieszkańcami Delty Nilu a społecznością Południowego Lewantu, wymiany handlowej prowadzonej pomiędzy oboma rejonami jak i wzajemnych oddziaływań dostrzegalnych w zmianach kultury materialnej 9Pojawianie się form hybrydowych w ceramice, transfer technologii etc.).

Brał udział w pracach wielu misji wykopaliskowych zarówno w Polsce jak i zagranicą, w tym na stanowiskach Koshay na Ukrainie, Tell el-Umeiri w Jordanii, Tel Qashish w Izraelu. Od 2005 roku uczestniczy też w pracach na stanowisku Tell el-Farkha.

Marcin Czarnowicz jest członkiem Amercian Schools of Oriental Research, World Archaeology Congress oraz International Association of Egyptologysts.

Bral udział w wielu konferencjach oraz kongresach na całym świecie, był również współorganizatorem dwóch: Copper and Trade in South Eastern Mediterranean (Krakow, maj 2012) oraz Imports during the Naqada Period: A Workshop Investigating Two Sides of an Egyptian and Southern Levantine Phenomenon (Jerozolima, listopad 2012) oraz prowadził dwie sesje w czasie obrad Światowego Kongresu Archeologicznego w Jordanii. Jest również członkiem projektu TRONE. W roku 2009 został uhonorowany stypendium Fundacji A.W. Mellona na prowadzenie własnego projektu badawczego w W.F. Albright Institute of Archaeological Ressearch w Jerozolimie.

Wybrane publikacje

  • Early Egyptian – Levantine relations. Perspectives of ressearch –  [w:] J. Popielska-Grzybowska, J. Iwaszczuk [ed:], Proceedings of the Fifth Central European Conference of Egyptologists. Egypt 2009: Perspectives of Research, Pułtusk 22-24 June 2009, Acta Archaeologica Pultuskiensia, vol. II, Pułtusk 2009
  • At the intersection of the trading routs. Commerce and economy of pre- and early dynastic Tell el-Farkha (Eastern Nile Delta) – [w:] A. Hudecz, M. Petrik [ed:], Commerce and Economy in Ancient Egypt. Proceedings of the Third International Congress for Young Egyptologists 2009, Essex 2010
  • Between Core and Periphery – Early Contacts between Egypt and the southern Levant in Light of Excavations at Tell el-Farkha, Eastern Nile Delta [w:] J. Mynarova [ed:] Egypt and the Near East – the Crossroads. Proceedings of an International Conference on the Relations of Egypt and the Near East in the Bronze Age, Prague, September 1–3, 2010
  • Copper tools – [w:] A. Mączyńska, M. Chłodnicki, K. Ciałowicz [ed:] Tell el-Farhka I (planowane wydanie IX 2012)
  • Southern Levantine Imports and Imitations – [w:] A. Mączyńska, M. Chłodnicki, K. Ciałowicz [ed:] Tell el-Farhka I (planowane wydanie IX 2012)
  • Tell el-Farkha 2006; Pottery from grave number 9 -Studdies in Ancient Art and Civilization XIII
  • Knobbed bowls from Naqada II and III contexts in Egypt - Studdies in Ancient Art and Civilization XV
  • Palestinian imports and Imitations at Tell el-Farkha – ASOR Newsletter,

Web Content Display Web Content Display