Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Archeologii UJ

Web Content Display Web Content Display

Terminy zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym 2020/2021

Podajemy terminy poszczególnych zaliczeń i egzaminów w sesji zimowej 2021. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

I rok

Zarys archeologii epoki kamienia, prof. Paweł Valde-Nowak, dr hab. Marek Nowak, prof. UJ i dr hab. Radosław Palonka, 9 i 10 lutego 2021 (start o godz. 9:00 w obydwu dniach), egzamin ustny, MS Teams; egzamin poprawkowy: 19.02., g. 09.00
Zarys archeologii epoki brązu i cywilizacji Bliskiego Wschodu, część pierwsza: dr M. Jucha, test, platforma Pegaz; 01.02. godz. 12.00, część druga: prof. M.S. Przybyła, 8.02, 8.00---, ustny, platforma MS Teams; termin poprawkowy: część pierwsza 18.02., g. 12.00, Pegaz; część druha: 23.02., g. 10.00, MS-Teams
Elementy metodyki, dr A. Gawlik– zaliczenie pisemne na platformie MS Teams przy pomocy testów z Forms. Termin I- 29 stycznia 2021; Termin II – 18 luty 2021; Termin III – 24 luty 2021
Podstawy prawa autorskiego i ochrona własności intelektualnej, mgr K. Dzięgielewski, zaliczenie na podstawie eseju, termin składania prac: 4 stycznia
Historia średniowieczna, prof. K.Ożóg, egzamin ustny "na żywo" za pośrednictwem MS Teams. termin egzaminu: 2.02-3.02.2021, zaś poprawkowy 18.02.2021
Historia starożytna, prof. S. Sprawski, egzamin ustny, 4 i 5 lutego, godz. 9-16, MS Teams

II rok

Historia sztuki średniowiecznej i nowożytnej, dr M.Szyma,egzamin w formie testu otwartego ilustrowanego slajdami, MS Teams. Termin - 28 stycznia 2021
Etnoarcheologia, dr hab. R.Palonka, 3 lutego, godz. 9.00 (egzamin: MS Teams, test + pytania opisowe); Egzamin poprawkowy: 19.02 (piątek), godz. 9.00
Blok specjalizacji I (arch. ep. kamienia), prof. P.Valde-Nowak, 1. 02. 2021 (pon.) godz. 9.00 – egzamin ustny, MS Teams
Blok spec. I: Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu I, M.Jucha, P.Kołodziejczyk - egzamin 1 lutego o godzinie 10.00 w formie zdalnej na platformie MsTeams. Egzamin poprawkowy: 18 lutego (czwartek), godzina 10.00, MsTeams
Blok specjalizacji I: Archeologia NowegoŚwiata I, dr hab. R.Palonka - 5 lutego, godz. 9.00 (egzamin: MS Teams, test + pytaniaopisowe); Egzamin poprawkowy: 3.02 (wtorek), godz.10.00
Blok specjalizacji I: archeologia klasyczna I, prof. E.Papuci-Władyka, egzamin ustny, 2 oraz 8 lutego od godz. 9.00 na platformie MSTeams; poprawka: 22 lutego od godz. 10.00
Blok specjalizacji I: wczesne średniowiecze, prof. J.Poleski, egzamin testowy,MS Teams, 4 lutego, godzina 14.00-14.45
Archeologia środowiska 1, dr M.Cieśla, 2.02, 9.00, egzamin pisemny, MS Teams

III Rok

Blok specjalizacji III: wczesna epoka żelaza, dr A. Gawlik –egzamin ustny na platformie MS Teams. Termin I – 8-9 luty 2021; Termin II- 22 luty 2021; Termin III – 24 luty 2021
Blok specjalizacji III: okres wpływów rzymskich, prof. J.Rodzińska-Nowak, egzamin ustny, MS Team, 1-2 lutego
Blok specjalizacji III: Archeologia Nowego Świata II, dr hab. R.Palonka, 3 lutego, godz. 13.00 (egzamin: MS Teams, test + pytania opisowe); Egzamin poprawkowy: 23.02 (wtorek), godz. 12.00
Blok specjalizacji III: Archeologia Średniowiecza (WH.IA.LDX27d), dr P.Nocuń - egzamin testowy na platformie MSTeams, wtorek 2 lutego, godzina 10.00
Blok specjalizacji III: Egipt i Bliski Wschód II, dr M.Jucha, 01.02.2021, godz. 17.30, Platforma Pegaz (termin poprawkowy) 18 luty 2021; godz. 14.00 - MS Teams – czat (po ustaleniu z prowadzącym wykłady do dnia 17 lutego 2021 drogą mailową godziny połączenia)
Blok specjalizacji III: Archeologia Azji, prof. Paweł Valde-Nowak, dr hab. Marek Nowak, prof. UJ i dr Łukasz Oleszczak, 29 stycznia (od godz. 9:00), ustny, MS Teams,
Archeologia środowiska 2, prof. M.S.Przybyła, 10 luty, godz. 10.00-12.00, egzamin pisemny, platforma MS Teams; egzamin poprawkowy: 19.02., g. 10.00, MS Teams
Metodologia Badań Archeologicznych (WH.IA.LDX30), dr M.Kasiński, egzamin ustny (bez warunków zaliczenia przedmiotu); wymagania wstępne i dodatkowe - warunkiem uzyskania zaliczenia jest określony poziom obecności na zajęciach oraz wykonanie wskazanych zadań dotyczących metod omawianych podczas zajęć; termin egzaminu: 4-5 lutego 2020
Metody informatyczne w archeologii, dr P.Kołodziejczyk, dr M.Czarnowicz, zaliczenie na podstawie obecności i zadań wykonywanych w czasie zajęć

I SUM

Antropologia kulturowa, prof. M.Brocki, 29.01, 12.00-12.45, egzamin testowy, MS Teams
Wykład monograficzny I (archeologia pradziejowa), dr A.Chilińska-Fruboes, 8 lutego - egzamin ustny, prowadzony przez platformę MS Teams. Będzie trwał cały dzień. Poprawka 22 lutego.
Wykład monograficzny I (Egipt i Bliski Wschód), prof. K.Ciałowicz, 1 lutego, godz. 10.00, egzamin testowy, sala 210
Zajęcia specjalistyczne 1 (epoka kamienia), prof. P.Valde-Nowak, 3. 02. 2021, godz. 9.00 – zaliczenie w formie ustnej, MS Teams
Zajęcia specjalistyczne 1 (epoka brązu), dr A.Gawlik, esej zaliczeniowy
Zajęcia specjalistyczne 1 (epoka żelaza), prof. J.Rodzińska-Nowak, zaliczenie na ocenę w formie ustnej, MS Teams, 28-29 stycznia
Zajęcia specjalistyczne 1 (średniowiecze), prof. J.Poleski, zaliczenie na podstawie referatów prezentowanych w trakcie zajęć
Zajęcia specjalistyczne 1(nowożytność), dr D.Niemiec - zaliczenie na ocenę na podstawie przysłanych mailem pisemnych prac zaliczeniowych; termin nadsyłania prac do końca sesji lub w indywidualnych przypadkach losowych do końca sesji poprawkowej
Zajęcia specjalistyczne 1 (klasyka), mgr Ł.Miszk, zaliczenie na podstawie pracy, termin składania prac: 28 stycznia
Zajęcia specjalistyczne 1 (Nowy Świat), dr hab. R.Palonka, 3 lutego, godz. 11.00 (zaliczenie na ocenę: MS Teams, test + pytania opisowe)

II SUM

Zajęcia specjalistyczne 3 (epoka kamienia), prof. P.Valde-Nowak, 3. 02. 2021, godz. 12.00 – zaliczenie ustne, MS Teams
Zajęcia specjalistyczne 3 (epoka brązu), prof. W.Blajer, podstawą zaliczenia jest referat wygłoszony na zajęciach (on-line), oraz frekwencja
Zajęcia specjalistyczne 3 (epoka żelaza), dr hab. M.Przybyła, podstawą zaliczenia są dwa kolokwia w trakcie semestru oraz referat wygłoszony na zajęciach
Zajęcia specjalistyczne 3 (średniowiecze), dr D.Niemiec - zaliczenie na ocenę na podstawie przysłanych mailem pisemnych prac zaliczeniowych; termin nadsyłania prac do końca sesji lub w indywidualnych przypadkach losowych do końca sesji poprawkowej.
Zajęcia specjalistyczne 3 (nowożytność), dr P.Nocuń, zaliczenie na podstawie pracy zaliczeniowej złożonej do dnia 28 stycznia
Zajęcia specjalistyczne 3 (klasyka), dr K.Kopij, termin składania prac zaliczeniowych: 1.02
Zajęcia specjalistyczne 3 (Egipt i Bliski Wschód), dr M.Jucha, zaliczenie na podstawie obecności oraz referatu i prezentacji przedstawianych w trakcie zajęć
Wykład monograficzny 3: archeologia pradziejowa, prof. W.Blajer, ocena na podstawie eseju, termin nadsyłania prac: 29 stycznia
Wykład monograficzny 3: archeologia Nowego Świata, dr hab. R.Palonka, 4 lutego, godz. 10.00 (egzamin: MS Teams, test + pytania opisowe); Egzamin poprawkowy: 16.02 (wtorek), godz. 12.00 
Wykład w języku obcym, dr P.Nocuń,- egzamin testowy na platformie MSTeams, wtorek 2 lutego, godzina 12.00
Teoria komunikacji i jej zastosowania w badaniach nad przeszłością (WH.IA.MDS17), dr K.Kopij, 1 lutego o 18.00, test pisemny, platforma Pegaz

Egzamin absolutoryjny, 10 luty, godz. 15.00, MS Teams; termin poprawkowy: 24 luty, godz. 10.00, MS Teams

Recommended
Informujemy, że biblioteki Instytutu będą ponownie otwarte dla czytelników!
Informujemy, że biblioteki Instytutu będą ponownie otwarte dla czytelników!
Uwaga! Ważna zmiana prowadzenia zajęć w IA
Uwaga! Ważna zmiana prowadzenia zajęć w IA
Studenci: Przedłużenie ważności legitymacji studenckich
Studenci: Przedłużenie ważności legitymacji studenckich
Ważne: Oświadczenia Covid-19 dla studentów odbywających zajęcia stacjonarne
Ważne: Oświadczenia Covid-19 dla studentów odbywających zajęcia stacjonarne

Web Content Display Web Content Display

Media społecznościowe