Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Archeologii UJ

Web Content Display Web Content Display

Jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej Profesora Wojciecha Blajera

Jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej Profesora Wojciecha Blajera

społeczność Instytutu Archeologii UJ uczciła jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej Profesora Wojciecha Blajera, uznanego specjalistę z zakresu archeologii epoki brązu i wczesnej epoki żelaza i aktualnego kierownika Zakładu Archeologii Epoki Brązu.

W miniony czwartek społeczność Instytutu Archeologii UJ uczciła jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej Profesora Wojciecha Blajera, uznanego specjalistę z zakresu archeologii epoki brązu i wczesnej epoki żelaza i aktualnego kierownika Zakładu Archeologii Epoki Brązu. Tę okazję grono współpracowników i przyjaciół Profesora postanowiło upamiętnić wydaniem tomu jubileuszowego, poświęconego w całości głównej pasji badawczej Profesora – zjawisku deponowania przedmiotów metalowych w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Europie, tzw. skarbów brązowych. Skromna – z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną – uroczystość wręczenia tomu odbyła się z udziałem władz dziekańskich, dyrekcji Instytutu oraz reprezentantów zakładów w Ogrodzie Profesorskim przy Gołębiej. Znacznie więcej gości, w tym autorów tomu i przyjaciół Profesora z całej Europy, zgromadziła interaktywna transmisja wydarzenia on-line. Jubileuszowy tom pt. „Chasing Bronze Age rainbows. Studies on hoards and related phenomena in prehistoric Europe in honour of Wojciech Blajer” ukazał się jako 69 tom serii “Prace Archeologiczne” nakładem wydawnictwa Profil-Archeo. Ta wieloautorska monografia obrazuje niezwykle szerokie spektrum badań nad skarbami brązowymi, prowadzonych w tej chwili w całej Europie.

>>> Chasing Bronze Age rainbows. Studies on hoards and related phenomena in prehistoric Europe in honour of Wojciech Blajer

 

Recommended
Konferencja Sprawozdawcza IA UJ 2022
Konferencja Sprawozdawcza IA UJ 2022
Sztuka paleolityczna z naszych badań w Paryżu
Sztuka paleolityczna z naszych badań w Paryżu
Badania archeologiczne w Egipcie (Delta Nilu)
Badania archeologiczne w Egipcie (Delta Nilu)
Internationales Sachsensymposion
Internationales Sachsensymposion

Web Content Display Web Content Display