Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Instytut Archeologii UJ

Web Content Display Web Content Display

Resort edukacji i nauki wesprze studenckie koła naukowe UJ

Resort edukacji i nauki wesprze studenckie koła naukowe UJ

Sukces naszego Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ i projektu dotyczącego digitalizacji zabytków archeologicznych poprzez modelowanie 3D.

W rozstrzygniętej właśnie 2. edycji programu wpłynęło 214 wniosków. Do finansowania zakwalifikowano 106 projektów o łącznej wartości 5,75 mln zł. Pięć z nich zrealizują studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkowie Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ będą prowadzić nowatorskie badania w obszarze prawa konstytucyjnego. Zostaną one poświęcone problematyce pominięć prawodawczych, a ich głównym celem będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak powinien reagować sąd razie identyfikacji pominięcia prawodawczego. Promocja wyników tych badań obejmie wydanie recenzowanej monografii naukowej i organizację konferencji. Z kolei w Kole Naukowych Studentów Archeologii UJ zostanie zrealizowany projekt, który ma na celu przeprowadzenie dokumentacji materiału archeologicznego znajdującego się zbiorach Instytutu Archeologii UJ i Polskiej Akademii Nauk. W trakcie jego realizacji studenci będą mieli możliwość przeprowadzenia kwerendy źródłowej oraz opracowania i udoskonalenia metodyki pracy przy digitalizacji dużych zbiorów zabytków z wykorzystaniem technologii 3D. Stworzona w ten sposób baza danych, przedstawiająca oryginalne zabytki w postaci wysokojakościowych, trójwymiarowych modeli, będzie miała szerokie zastosowanie w branży naukowej i komercyjnej.

>>> więcej

Recommended
Internationales Sachsensymposion
Internationales Sachsensymposion
Joachim Lelewel and numismatics in the nineteenth century – konferencja naukowa
Joachim Lelewel and numismatics in the nineteenth century – konferencja naukowa
Międzynarodowe Letnie Seminarium Archeologii Górskiej
Międzynarodowe Letnie Seminarium Archeologii Górskiej
50-lecie powołania Instytutu Archeologii
50-lecie powołania Instytutu Archeologii

Web Content Display Web Content Display