Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Kamienia

mgr Jakub Skłucki

mgr Jakub Skłucki

| e-mail: jakub.sklucki@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 77

adres:

Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Kamienia
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Pracownik Zakładu Archeologii Epoki Kamienia od 2020 roku, obecnie na stanowisku asystenta. Tytuł magistra uzyskał w 2014 roku broniąc pracę magisterską pt.: Materiały krzemienne ze stanowiska Tel Erani w Izraelu z badań polsko – izraelskiej misji w 2013 roku, napisaną pod kierunkiem Prof. dra hab. Pawła Valde-Nowaka. Współkierownik i uczestnik licznych badań archeologicznych w kraju, np.: Jaskinia Ciemna, Jaskinia w Obłazowej, Stary Sącz 40 oraz za granicą, np.: Jaskinia nad Huczawą (Słowacja), Tel Erani (Izrael), Tell el-Farkha (Egipt). Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską pt.: Kontakty Północnego Egiptu z Południowym Lewantem w IV tysiącleciu p.n.e. na podstawie zabytków krzemiennych, której opiekunem jest Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak. Stypendysta fundacji Archaeologica w roku 2014 oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze w 2016 i 2017 roku. Od 2021 roku pełni funkcję opiekuna stanowiska analiz traseologicznych w ZAEK, jak również funkcję instytutowego koordynatora do spraw programu Erasmus+.

Zainteresowania badawcze

  • Krzemieniarstwo epoki kamienia, chalkolitu i brązu na terenie Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem IV tys. p.n.e.
  • Krzemieniarstwo kultur eneolitycznych w Europie Środkowej
  • Analiza traseologiczna narzędzi krzemiennych

Wybrane publikacje

  • Czarnowicz M., Pasternak M., Ochał-Czarnowicz A., Skłucki J. 2014. The Egyptian presence at Tel Erani, (in:) M.A. Jucha, J. Dębowska-Ludwin, P. Kołodziejczyk (eds), Aegyptus est imago caeli: Studies Presented to Krzysztof M. Ciałowicz on his 60th birthday, Kraków: 235-244.
  • Valde-Nowak P., Skłucki J. 2016. The chipped stone industry of Tel Erani, Israel from the 2013 – 2015 excavation seasons: sub-area D-3H, (in:) K.M. Ciałowicz, Y. Yekutieli, M. Czarnowicz (eds), Tel Erani I: preliminary report of the 2013-2015 excavations, Kraków: 85-109.
  • Skłucki J. 2018. Lithic assemblage from southern part of Eastern Kom, Tell el-Farkha. Seasons 2015-2016, (in:) K.M. Ciałowicz, M. Czarnowicz, M. Chłodnicki (eds), Eastern Nile Delta in the 4th millennium BC, Kraków-Poznań: 125-132.
  • Skłucki J., Kraszewska A., Biborski M., Valde-Nowak P. 2018. Fire striker from Federmesser campsite Nowa Biała 1 (Poland), (in:) P. Valde-Nowak, K. Sobczyk, M. Nowak, J. Źrałka (eds), Multas per gentes et multa per saecula. Amici magistro et collgae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant, Kraków: 213-218.
  • Łanczont M., Madeyska T., Hołub B., Komar M., Mroczek P., Standzikowski K., Valde-Nowak P., Kraszewska A., Cieśla M., Skłucki J. 2019. Late Glacial environment and human settlement of the Central Western Carpathians: A case study of the Nowa Biała 1 open-air site (Podhale Region, southern Poland), Quaternary International 512, 113-132.
  • Chłodnicki M., Ciałowicz K.M. with contributions Bąk-Pryc G., Dębowska-Ludwin J., Doros U., Kazimierczak M., Mączyńska A., Skłucki J., Sobas M., Szczepanek A. 2019. Polish Excavations at Tell El-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 2014–2018, Archeologia 68, 81-154.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron