Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koło Naukowe Studentów Archeologii UJ (KNSA UJ)

Historia KNSA UJ

Koło jest jedną z najstarszych tego typu organizacji nie tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale również w Polsce. Jego początki sięgają lat 1908/1909, i inicjatywy studentów archeologii klasyczne. W obecnej formie, założone zostało w roku 1929 dzięki połączeniu się inicjatyw studentów archeologii śródziemnomorskiej i powszechnej. W roku akademickim 2010/2011 Koło Naukowe obchodziło 80-lecie swojej działalności. Przy okazji hucznych obchodów tej rocznicy zorganizowano grę miejską „Poszukiwanie klucza" w obrębie starego miasta Krakowa.

W połowie lat 90-tych doszło do znacznego wzrostu aktywności koła, które skupiło wokół siebie dużą grupę studentów. Narodziło się kilka inicjatyw, z których niektóre realizowane są nieprzerwanie do dziś. Zorganizowano już kilkanaście festynów archeologicznych, które miały na celu promowanie wiedzy o naszej prahistorii, kilkadziesiąt wykładów i prelekcji prowadzonych przez archeologów, zaproszonych gości-uczestników wypraw i ekspedycji badawczych. W ostatnich latach Koło przeżywa renesans swojej działalności, udzielając się w sferze nauki i jej popularyzacji.

Obecny Zarząd i Kontakt

Opiekunami Koła Naukowego są:

dr hab. Jarosław Źrałka
dr Piotr Kołodziejczyk
dr Dariusz Niemiec

Konferencje studenckie

Koło Naukowe Studentów Archeologii UJ jest organizatorem licznych konferencji studencko-doktoranckich. A jego członkowie chętnie pomagają podczas organizacji innych konferencji, licznie odbywających się w naszym Instytucie. Tradycją stał się czynny udział członków KNSA UJ w konferencjach organizowanych przez Koło Naukowe Studentów Archeologii Instytutu Prahistorii UAM dotyczących najważniejszych problemów współczesnej archeologii.

W maju 2008 roku KNSA UJ było organizatorem Interdyscyplinarnej Konferencji Studentów Archeologii o wdzięcznym tytule „Brud i człowiek – dzieje niechcianej przyjaźni"

W roku 2009 odbyła się kolejna organizowana przez KNSA UJ konferencja pt. "Duch w materii".

W listopadzie 2012 roku Koło powróciło do tradycji organizacji konferencji studenckich, organizując Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową, pt. „Nasi mniejsi bracia czy środek przetrwania? Znaczenie zwierząt w dziejach ludzkości." Dzięki wsparciu prof. Jana Święcha, Dziekana Wydziału Historycznego UJ, oraz Rady Kół Naukowych UJ na jesieni roku 2014 wydana została publikacja pokonferencyjna.

W maju 2013 miała miejsce V Konferencja Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu organizowana przez Sekcję Archeologii Śródziemnomorskiej KNSA UJ– więcej informacji.

W czerwcu 2013 roku członkowie KNSA UJ zorganizowali studencką Konferencję Archeologii Afrykanistycznej Poza Centrami Cywilizacji Śródziemnomorskich.

W kwietniu 2014 odbyła się konferencja Założenia obronne. Ewolucja, symbolika, ekonomia. Podczas dwóch dni konferencji, odbyło się prawie czterdzieści prelekcji, na temat struktur obronnych z różnych regionów i okresów, począwszy od struktur z epoki brązu, poprzez budownictwo obronne Indian Ameryki Północnej, średniowieczne założenia militarne, na XX-wiecznych fortach kończąc.

Na przełomie kwietnia i maja 2014 r. w Krakowie odbyły się International Archaeological Workshops - Cities of Magyars and Slavs: a comparative study of Krakow and Budapest, zorganizowane przy współpracy ze studentami archeologii Uniwersytetu im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie. Warsztaty przybrały formę konferencji, połączonej z dogłębnym zwiedzaniem Krakowa, Zamku Królewskiego na Wawelu (i wystawy Wawel Zaginiony), Muzeum Podziemi Rynku czy też Muzeum Archeologicznego, które bardzo spodobało się kolegom z Węgier.

W maju 2014 członkowie KNSA UJ zorganizowali Ogólnopolską Studencko-doktorancką Konferencję Naukową Pecunia Omnes Vincit. Moneta miejscowa i obca w starożytności i średniowieczu. Planowana jest kolejna edycja tej konferencji oraz publikacja pokonferencyjna. Na początku maja odbyła się również dwudniowa konferencja, zorganizowana we współpracy ze studentami z Uniwersytetu w Budapeszcie.

Wyjazdy i objazdy naukowe

Koło Naukowe Studentów Archeologii UJ organizuje wyjazdy do muzeów w całej Polsce. W ostatnich latach odwiedziliśmy muzea w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie czy Szczecinie. Jesteśmy na bieżąco z większością wystaw, nie tylko archeologicznych, ale i historycznych w krakowskich muzeach i galeriach. Warto wspomnieć o współpracy Koła Naukowego z Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Ponadto członkowie Koła Naukowego organizują cykliczne międzynarodowe objazdy naukowo- badawcze:

Morawy 2012

Na wiosnę 2012 roku Koło zorganizowało pierwszy od dłuższego czasu zagraniczny objazd naukowy. Celem było zwiedzenie największych miast na Morawach, ich średniowiecznego dziedzictwa, a także obejrzenie bogactwa zabytków prehistorycznych Pavilonu Anthropos w Brnie. Mieliśmy okazję obejrzeć największe stanowiska archeologiczne związane z państwem Wielkich Moraw.

Kotlina Karpacka 2013

W kwietniu tegoż roku zorganizowaliśmy objazd naukowy po Kotlinie Karpackiej (Węgry i Rumunia). Korzystając z szerokich kontaktów i z ogromnej pomocy pracowników naszego Instytutu, odwiedziliśmy stanowiska archeologiczne północno-wschodniej części tego obszaru, a także poznaliśmy miejscowych archeologów i nawiązaliśmy z nimi stałe kontakty. Odwiedziliśmy m.in. takie miejscowości jak: Satu Mare, Cluj Napoca, Zalau-Porolissum, Carei, Andrid, Biertan, Sighisoara, Miskolc czy Koszyce.

Brno - Wiedeń - Budapeszt 2013

Jesienią członkowie koła naukowego zorganizowali objazd naukowo-badawczy, którego celem było zobaczenie najważniejszych zabytków i muzeów, w wyżej wymienionych miastach. Była to doskonała okazja do poznania nie tylko bogatej kultury tych miejsc, ale również wymiany myśli i doświadczeń z badaczami oraz studentami tamtejszych instytucji. W Brnie przywitał nas dr Martin Hložek, zapraszając nas do pracowni konserwatorskiej. W Naturhistorisches Museum prof. Peter Stadler zaprezentował nam działanie swojego autorskiego programu Montelius i zaprezentował neolityczne stanowisko w Brunn. A współpraca ze studentami Uniwersytetu im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie rozwija się pomyślnie, dlatego w maju 2014 roku udało się nam zorganizować International Archaeological Workshops - Cities of Magyars and Slavs: a comparative study of Krakow and Budapest, konferencję połączoną ze zwiedzaniem Krakowa i jego muzeów.

Niemcy 2014

Dzięki stypendium wyjazdowemu, które przyznała nam Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD (www.daad.pl), w dniach 5-17. października, członkowie Koła odbyli objazd naukowo-badawczy po terenach środkowych Niemiec. Dzięki pomocy niemieckich i polskich naukowców, nawiązaliśmy kontakt z takimi ośrodkami naukowymi, jak Halle, Goslar, Getynga, Hildesheim, Kolonia, Akwizgran, Trewir, Moguncja i Bamberg. W trakcie objazdu dwukrotnie spotkaliśmy się ze studentami (w Getyndze i Kolonii), którzy przygotowali dla nas interesujące warsztaty. Odwiedziliśmy również dwie pracownie konserwatorskie, stanowisko archeologiczne i kopalnię srebra i miedzi w Rammelsberg, k. Goslar oraz liczne muzea w każdym z odwiedzanych miast. Wyjazd pomimo swojej męczącej formuły został okrzyknięty niezwykle owocnym.

Eventy

Ogólnopolskie Warsztaty Archeologiczne

W roku 2009 odbyły się pierwsze ogólnopolskie warsztaty organizowane wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Polegały one na wymianie doświadczeń pomiędzy studentami i wykładowcami ośrodków-organizatorów, przy współudziale studentów z innych miast. Inicjatywa ta podchwycona została przez pozostałe ośrodki w Polsce i jest kontynuowana do dziś, ciesząc się ogromną popularnością wśród studentów. Na wiosnę 2015 roku planujemy przeprowadzić kolejną edycję warsztatów w Krakowie.

Warsztaty Archeologiczno-Antropologiczne

Współpraca z Kołem Naukowym Antropologów UJ, zaowocowała wspólnymi warsztatami antropologiczno-archeologicznymi, w trakcie których studenci obu kierunków mieli okazje zapoznać się z metodami pracy swoich kolegów. W grudniu 2014 roku będziemy gościć na kolejnych wspólnych warsztatach w Książu Wielkim p. Miechowem.

Konkursy fotograficzne

W roku 2012 zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny pod tytułem Retrospekcje Archeologiczne. Spośród licznych nadesłanych prac, jury wybrało te najlepsze, których autorzy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Większość prac została również zaprezentowana na czasowej wystawie w jednym z lokali przy ul. Floriańskiej. Obecnie trwa nabór do kolejnej edycji konkursu, organizowanej przy współpracy z Czasopismem Archeologicznym Menhir (www.menhir.archeo.uj.edu.pl).

Festiwal Nauki na krakowskim Rynku Głównym

Członkowie koła biorą aktywny udział w wydarzeniach dotyczących nie tylko naszego instytutu ale również całego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z pewnością trzeba wśród nich wymienić Festiwal Nauki, który odbywa się roku w maju na krakowskim Rynku. Nasze stoisko zawsze cieszy się ogromną popularnością, a odwiedzający mogą się na nim zapoznać z pracą archeologa, od strony łopaty. Innym ogólnouniwersytecki wydarzeniem aktywnie przez nas wspieranym, są Dni Otwarte Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Małopolska Noc Naukowców, będące doskonałą okazją do zainteresowania młodzieży maturalnej (i nie tylko) nauką, jaką jest archeologia.

Projekt LIDAR w Małopolsce

W roku akademickim 2013/2014 członkowie KNSA UJ, we współpracy z kadrą naukową, brali udział w poszukiwaniach nowych stanowisk archeologicznych na terenie Małopolski. W tym celu wykorzystano mapy geofizyczne, stworzone za pomocą systemu LIDAR.

Projekt Edukacyjny Z Archeologią na Ty!

W roku akademickim 2013/2014 członkowie koła rozpoczęli projekt edukacyjny mający na celu zapoznania młodego pokolenia z działalnością archeologa oraz popularyzacje archeologii wśród młodzieży szkolnej. W ramach projektu grupy studentów archeologii odwiedziły kilkanaście krakowskich szkół, aby zaznajomić słuchaczy z różnymi aspektami współczesnej archeologii oraz zaprezentować wybrane zabytki archeologiczne.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron