Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga! Dotyczy funkcjonowania bibliotek, czytelni oraz udostępniania (cyfrowo) zbiorów IA UJ.

Uwaga! Dotyczy funkcjonowania bibliotek, czytelni oraz udostępniania (cyfrowo) zbiorów IA UJ.

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 Dyrekcja Instytutu Archeologii wprowadza zakaz udostępniania zbiorów Biblioteki IA do dnia 29 listopada 2020.

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 6 listopada 2020 Dyrekcja Instytutu Archeologii wprowadza zakaz udostępniania zbiorów Biblioteki IA do dnia 29 listopada 2020. Od chwili jego ogłoszenia wstrzymane są wypożyczenia, a także zwroty wypożyczonych książek. Zakaz nie dotyczy pracowników Instytutu Archeologii.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną od dnia 23.10.20 czytelnia obu bibliotek Instytutu Archeologii zostaje zamknięta do odwołania.

Ponadto, biblioteka Instytutu może realizować zamówienia pracowników naukowych oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, polegające na udostępnianiu niezbędnych im zbiorów w postaci elektronicznej (skanów). 

Składane telefonicznie lub mailowo zamówienia (zbiory z zakresu archeologii powszechnej: 663-12-74, mail: b.chudzinska@uj.edu.pl; zbiory śródziemnomorskie: 663-14-38, mail: e.fiedler-zralka@uj.edu.pl, będą realizowane w miarę możliwości kadrowych i technicznych. Biblioteka prowadzi rejestr wszystkich złożonych tego rodzaju zamówień istotnych z punktu widzenia prawa autorskiego określonego w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2018 poz. 1191), która mówi m. in.: 

Art. 23.
Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. (…)
Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. 

Art. 34.
Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Polecamy również
Uwaga! Ważna zmiana prowadzenia zajęć w IA
Uwaga! Ważna zmiana prowadzenia zajęć w IA
Studenci: Przedłużenie ważności legitymacji studenckich
Studenci: Przedłużenie ważności legitymacji studenckich
Ważne: Oświadczenia Covid-19 dla studentów odbywających zajęcia stacjonarne
Ważne: Oświadczenia Covid-19 dla studentów odbywających zajęcia stacjonarne
Biblioteka IA UJ: Nowe godziny otwarcia
Biblioteka IA UJ: Nowe godziny otwarcia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe