Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Klasycznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mgr Łukasz Miszk

Mgr Łukasz Miszk

| e-mail: lukasz.miszk@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 89

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Klasycznej
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Asystent i doktorant w Zakładzie Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownik Instytutu Archeologii UJ od 2012 roku.
Specjalizuje się w zagadnieniach urbanistyki i architektury miast antycznych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod prowadzenia badań terenowych. Ponadto, w jego kręgu zainteresowań leży problematyka interpretacji i rekonstrukcji życia codziennego w starożytności.

Ukończył studia historyczne w 2005 roku i obronił prace magisterską pod tytułem „Strategia obronna prowincji bałkańskich Wschodniego Cesarstwa za panowania cesarzy Walensa i Teodozjusza I Wielkiego do 382 roku n.e." pod kierunkiem prof. dr hab. Macieja Salamona. W 2009 roku ukończył studia archeologiczne oraz obronił pracę magisterską pt. „Ciężarki tkackie z polskich badań w Nea Pafos na Cyprze" pod kierunkiem prof. dr hab. Ewdoksii Papuci-Władyki. Członek ekspedycji archeologicznej Zakładu Archeologii Klasycznej UJ w Nea Pafos na Cyprze. Obecnie przygotowuje dysertację doktorską pt. „Agora Nea Pafos”. Kierownik i uczestnik licznych badań wykopaliskowych w Polsce. Brał udział w zagranicznych misjach archeologicznych na Ukrainie, w Bułgarii, we Włoszech oraz na Cyprze.

Udział w projektach naukowych i badaniach wykopaliskowych

Paphos Agora Project – Zastępca kierownika projektu i koordynator badań terenowych.
Udział w międzynarodowych projektach badawczych na stanowiskach: Malutena, Nea Pafos, Cypr; S. Bartolomeu de Messines, Algavre, Portugalia; Tyritake, Kercz, Ukraina; Poggia Grilli, Toskania, Włochy; Novae, Świsztow, Bułgaria; Koszary, Ukraina.
Kierownik wykopalisk w Polsce na stanowiskach wielokulturowych: Świerszczów 5, Świerszczów 28 (gm. Hrubieszów, woj. Lubelskie) oraz Ochędzyn Nowy 32 (gm. Sokolniki, woj. Łódzkie).


Uczestnik badań wykopaliskowych na ponad 30 stanowiskach archeologicznych (stanowiska wielofazowe i wielokulturowe, ponad 40 miesięcy praktyki terenowej) przede wszystkim w roli kierownika prac terenowych.

Członkostwo i funkcje

 • Członek zarządu Computer Application and Quantitative Methods In Archaeology Poland
 • Członek Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej

Działalność dydaktyczna

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych z zakresu archeologii klasycznej z naciskiem na region wschodniego Basenu Morza Śródziemnego. Jest również współopiekunem ćwiczeń terenowych odbywających się na stanowisku Agora w Pafos na Cyprze.

Wybrane publikacje

 • Miszk Ł., Ostrowski W., Hanus K.,  Close range and UAV-based photogrammetry in Paphos Agora Project research and documentation  process, in: E. Papuci-Władyka, A. Dobosz (eds.) In the heart of ancient city. Five years of Krakow archaeologists’ research at the Paphos Agora on Cyprus (2011-2015), International symposium 21st-22nd January 2016., Kraków, 22 – 26.
 • Rosińska-Balik K., Miszk Ł., Architectural features – an overview, in: E. Papuci-Władyka, A. Dobosz (eds.) In the heart of ancient city. Five years of Krakow archaeologists’ research at the Paphos Agora on Cyprus (2011-2015), International symposium, 21st-22nd January 2016, Kraków, 27 – 30.
 • Kajzer M., Miszk Ł., Wacławik M. (eds.),  The Land of Fertility. South-East of Mediterranean from the beginning of The Bronze Age to the Muslim Conquest. Proceedings from The 1st International Post-graduate Conference, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge-Kraków 2016
 • Ćwiąkała P., Matwij K., Matwij W., Miszk Ł. Winiarska W., Integration of 2D and TLS data using GIS to create a database for the Paphos Agora Project, Studies in Ancient Art and Civilization 19, Kraków 2015, 203 – 232.
 • Łaczek G., Miszk Ł., Nowak M., Materials of the Malice culture at site 28 in Świerszczów (AZP 86-94/218), Recherches Archéologiques, NS 5–6, 2013–2014, 219–232
 • Miszk Ł., The interpretation of loomweights in various archaeological context, Studies in Ancient Art and Civilization 16, Kraków 2012, 119 – 129.
 • Miszk Ł., 2013, A Few comments on decorated loomweights, Studies in Ancient Art and Civilisation 17, Kraków 2013, 303 - 309.
 • Miszk Ł., Loomweights in the Eastern Mediterranean - Looking for meaning of iconography, (in) Miszk Ł., Wacławik M. (eds.),  The Land of Fertility. South-East of Mediterranean from the beginning of The Bronze Age to the Muslim Conquest. Proceedings from The 1st International Post-graduate Conference, Cambridge Scholar Publishing, Cambridge-Kraków, 111 – 116.
 • Kajzer M., Miszk Ł., Wacławik M. 2014, Opiekuńcze ramiona Afrodyty, Alma Mater 168 (Październik), 29.
 • Miszk Ł., Przedstawienia naczyń na monetach greckich, Przegląd Numizmatyczny 1/2013, 39 - 41.
 • Łaczek G., Link - Lenczowski M., Miszk Ł. 2013, Wstępny raport z archeologicznych badań wykopaliskowych na budowie tak zwanej „małej” obwodnicy Świdnicy , Rocznik Świdnicki 41.
 • Łaczek G. Miszk Ł. 2015, Sprawozdanie z wyprzedzających badań wykopaliskowych na stanowisku Niwnica 9 AZP 94-32/71 w ramach planowanej budowy obwodnicy Nysy w ciągu drogi krajowej nr 41 i nr 46 na preliminowanej powierzchni 30 arów wraz z rozszerzonym zakresem o powierzchni 12 arów. Kraków.
 • Łaczek G. Miszk Ł. 2015, Budowa obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 Archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe na Stanowisku Kajkowo II (AZP 26-56/22), Opracowanie badań., Kraków.
 • Łaczek G., Miszk Ł., Budowa obwodnicy Hrubieszowa. Archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe. Stanowisko Świerszczów 5 (AZP 86-94/92). Opracowanie wyników badań, 2014 Kraków.
 • Łaczek G., Miszk Ł., Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na stanowisku Ornów IX, Kraków 2014.
 • Łaczek G., Miszk Ł., Budowa obwodnicy Hrubieszowa. Archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe. Stanowisko Świerszczów 28 (AZP 86-94/218 ). Opracowanie wyników badań, 2014 Kraków.
 • Miszk Ł., Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych wykonanych w ramach realizacji zadania „Budowa obwodnicy Hrubieszowa” na stanowisku Świerszczów 5, Hrubieszów 2012 – maszynopis w zbiorach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.
 • Miszk Ł., Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych wykonanych w ramach realizacji zadania „Budowa obwodnicy Hrubieszowa” na stanowisku Świerszczów 28, Hrubieszów 2012
 • Miszk Ł., Łaczek G., Wistuba M, Budowa drogi ekspresowej S8 “Syców – Wieruszów – Walichnowy”. Archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe. Stanowisko Krążkowy 6 (AZP 76-38/20). Opracowanie badań, Kraków 2013.
 • Miszk Ł., Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych wykonanych w ramach realizacji zadania „Budowa obwodnicy Hrubieszowa” na stanowisku Świerszczów 5, Hrubieszów 2012
 • Miszk Ł., Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych wykonanych w ramach realizacji zadania „Budowa obwodnicy Hrubieszowa” na stanowisku Świerszczów 29, Hrubieszów 2012
 • Miszk Ł., Sprawozdanie z wyprzedzających badań wykopaliskowych na stanowisku Ochędzyn Nowy – AZP 76-40/32, w ramach budowy drogi S8 na odcinku Syców-Kępno-Wieruszów-Walichnowy, Wieruszów 2012

Ważniejsze konferencje:

 • Miszk Ł., Ostrowski W., Hanus K., Winiarska W., In the fields and on the screens. 3D documentation for the excavations at Paphos Agora, Cyprus, Ocean of Data – CAA International, Oslo, 30 March – 2 April 2016
 • Ćwiąkała P., Hanus K., Matwij K., Matwij W., Miszk Ł., Ostrowski W., Looking for the lost harbor. Role of non-invasive archaeological methods in the reconstruction of the seascape of an ancient city Paphos, Ocean of Data – CAA International, Oslo, 30 March – 2 April 2016
 • Papuci-Władyka E. Miszk Ł., Nea Paphos and its harbors - gates to the Mediterranean in the light of the Jagiellonian University research, opening lecture in Conference: North meets East III, Studies in ancient harbor cities,  Hamburg University, March 15-17, 2016
 • Miszk Ł., Ostrowski W., Hanus K.- Close range and UAV-based photogrammetry in Paphos Agora Project research and documentation  process., In: In the heart of ancient city. Five years of Krakow archaeologists’ research at the Paphos Agora on Cyprus (2011-2015), International symposium, 21st-22nd January 2016.
 • Miszk Ł., Rosińska-Balik K., Architectural features – an overview, In: In the heart of ancient city. Five years of Krakow archaeologists’ research at the Paphos Agora on Cyprus (2011-2015), International symposium, 21st-22nd January 2016.
 • Miszk Ł., How integrated we have to be - a few remarks on the urban classical
 • Archaeology, CAA Visegrad 2015, 28th – 29th May 2015, Cieszyn. Poland.
 • Hanus K. Kostyrko M., Miszk Ł., Ostrowski W., Is GoPro a hero? Limits, issues and perspectives of non-SLR cameras for LAAP., CAA International – Keep the revolution going!, 30th March – 3rd April 2015, Siena, Italy.
 • Chwałek S., Kalicki T., Krupa J., Miszk Ł., Badania georadarowe na stanowisku Agora w Pafos na Cyprze, pierwsze wyniki i perspektywy, Metody geofizyczne w archeologii polskiej, Spotkanie III, Rola metod geofizycznych w ochronie dziedzictwa archeologicznego, 25th – 26th November 2014, Kraków, Poland.
 • Miszk Ł., Forming 3D Database for Classical Sites on The Example of Nea Paphos (Cyprus), Conference on Cultural Heritage and New Technologies, 2 – 4 November 2014, Vienna.
 • Miszk Ł., DTM and Photogrammetry as The First Stage of Forming 3D Database for Classical Sites on The Example of Nea Paphos (Cyprus), 20th Annual Meeting of European Association of Archaeologists September 10-14, 2014, Istanbul.