Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Żelaza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Żelaza

Mgr Mateusz Biborski

Mgr Mateusz Biborski

| e-mail: mateusz.biborski@uj.edu.pl

>> Laboratorium Archeometalurgii i Konserwacji Zabytków

Telefon: +48 12 663 1279
Telefon: +48 12 663 1476
Telefon: +48 12 663 1294

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Żelaza
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Mgr Mateusz Biborski ukończył studia historyczne na Wydziale Historii Kościoła Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w roku 2005. W latach 2005-2008 związany z Laboratorium Archeometalurgii i Konserwacji Zabytków przy Zakładzie Epoki Żelaza IA UJ na zasadzie wolontariatu. W latach 2005-2006 odbył studia podyplomowe z zakresu konserwacji zabytków archeologicznych w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Politechnice Krakowskiej. Uczestniczył także w badaniach archeologicznych m.in. na stanowiskach w Kryspinowie, Krakowie-Spadzistej, Krakowie-Branicach, Mokrej a także Eger (H), Moravany (SK), Jevicko (CZ). Od 2008 do końca roku 2013 był starszym asystentem w Pracowni Konserwacji Zabytków w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2014 pracuje w Laboratorium Archeometalurgii i Konserwacji Zabytków. Uczestniczy w badaniach nad starożytnymi technologiami produkcji wyrobów metalowych, a w szczególności starożytnej broni. Równocześnie w kręgu jego zainteresowań pozostają prace związane z konserwacją zabytków archeologicznych i rzemiosła artystycznego oraz nieniszczące badania nad nowymi metodami konserwacji przy wykorzystaniu mikroskopu skaningowego, spektrografu rentgenowskiego oraz technik oczyszczania i redukcji  korozji w niskociśnieniowej komorze plazmowej.