Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czasopismo Archeologiczne MENHIR

Naszym celem jest promocja archeologii poprzez artykuły dotyczące poszczególnych jej zagadnień, a także umożliwienie młodym badaczom zdobycia doświadczenia związanego z publikacją ich wyników badań.

Jeśli chcesz, by Twój artykuł został opublikowany w Menhirze, zapoznaj się z zawartością sekcji Publikuj Artykuł i napisz do nas

Czasopismo Archeologiczne UJ MENHIR | »info | e-mail | Facebook

Redaktor Naczelny: Maciej Wacławik

Skład Redakcji: 
Zastępca redaktora naczelnego: Karolina Zagrabińska
Redaktor pomocniczy: Aleksandra Słowicka
Redaktor pomocniczy II : Maciej Wierzbicki

Redaktorzy sekcji:

Archeologia epoki kamienia i brązu - Justyna Rzońca
Archeologia epoki żelaza i średniowiecza - Dominik Pęcherek
Archeologia śródziemnomorska - Aleksandra Milczuk
Archeologia Nowego Świata - Anna Słupianek
Archeologia Azji - Konrad Abramczuk

Korekta edytorska:

Natalia Koczy
Anna Kuncewicz
Aleksandra Kucharska

Opiekunowie Czasopisma:
dr Piotr Kołodziejczyk
dr Marzena Przybyła

Widok zawartości stron Widok zawartości stron