Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania terenowe

OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA TERENOWE tzw. "zerowe" w sezonie 2024/2025

Nasz instytut prowadzi swoje projekty i badania archeologiczne w wielu ciekawych miejscach w kraju i za granicą. Udział w tych badaniach jest wymaganym elementem co rocznych ćwiczeń terenowych które również podlegają ocenie. Dla nowych studentów (już zrejestrowanych w systemie) ale przed I rokiem, dodatkowym oraz wymaganym jest udział w ćwiczeniach terenowych tzw. "zerowych". ZAPISY są podczas WPISU NA STUDIA od 19 lipca 2024r.

UWAGA! Załączamy również plik ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi lokalizacji poszczególnych stanowisk archeologicznych ujętych w praktykach "zerowych". 

POZOSTAŁE BADANIA TERENOWE wraz z HARMONOGRAMEM w sezonie 2024/2025

01.07.2024  26.07.2024 Wronin proszowicki Cmentarzysko wczesnośredniowieczne mgr Agata Sztyber
01.07.2024 26.07.2024 Grodzisko k. Skały krakowski Warowny klasztor z 2 połowy XIII w.  dr Michał Wojenka
01.07.2024 27.07.2024 Maszkowice nowosądecki Prehistoryczna osada obronna na Górze Zyndrama (epoka brązu) prof. Marcin S. Przybyła
01.07.2024 26.07.2024 Sobiecin  jarosławski Osada i cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza dr Łukasz Oleszczak, dr Anna Gawlik
08.07.2024 02.08.2024 Szczyrzyc limanowski Średniowieczne i nowożytne założenie klasztorne - od XIII w. dr Dariusz Niemiec
22.07.2024 10.08.2024 Bolków jaworski Zamek gotycki z XIV w. dr Przemysław Nocuń
29.07.2024 23.08.2024 Ojców krakowski Zamek średniowieczny z XIV w. dr Michał Wojenka
29.07.2024 23.08.2024 Kazimierza Wlk. /Zagórzyce kazimierski Birytualne cmentarzysko z wczesnego okresu wpływów rzymskich / osada kultury przeworskiej dr Joanna Zagórska-Telega
05.08.2024 26.08.2024 Komańcza sanocki Stanowisko nowożytne z okresu I wojny światowej dr Marcin Czarnowicz
05.08.2024 25.08.2024 Książnice  Busko Zdrój, gm. Pacanów Cmentarzysko neolityczne i wczesnobrązowe prof. Marek Nowak
05.08.2024 30.08.2024 Łebień  słupski Cmentarzysko kurhanowe z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza dr Karol Dzięgielewski
12.08.2024 07.09.2024 Bukwica głogowski Cmentarzysko i osada kultury jastorfskiej dr Michał Kasiński
15.09.2024 06.10.2024 Nea Paphos Cypr Miasto z okresu hellenistycznego i rzymskiego prof. Ewdoksia Papuci-Władyka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron