Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uroczyste podziękowania dla pani profesor Renaty Madydy-Legutko.

Uroczyste podziękowania dla pani profesor Renaty Madydy-Legutko.

18 czerwca w Sali Senackiej Collegium Novum odbyło się uroczyste wręczenie pani profesor Renacie Madydzie-Legutko dwóch tomów czasopisma "Acta Archaeologica Carpathica".

18 czerwca w Sali Senackiej Collegium Novum odbyło się uroczyste wręczenie pani profesor Renacie Madydzie-Legutko dwóch tomów czasopisma "Acta Archaeologica Carpathica".

Zawarte w nich 22 artykuły, prezentowane były podczas jubileuszowej konferencji pani profesor "Movement and stabilization. Przeworsk Culture within the upper parts of the Tisa River basin over the Roman Period", w maju 2018 roku w Muzeum Miejskim w Sanoku.

W uroczystości udział wzięło kolegium dziekańskie Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr Paweł Valde-Nowak, dyrektor Institute of Archaeology, Jagiellonian University (Cracow), a zarazem redaktor naczelny "Acta Archaeologica Carpathica", członkowie redakcji tego pisma, a także przedstawiciele Rady Dyscypliny Archeologia Uniwersytetu Jagielonskiego.

Raz jeszcze składamy serdeczne  życzenia pani profesor i dziękujemy za jej wkład wniesiony w ukształtowanie kilku pokoleń naszych absolwentów.  

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe