Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uroczyste podziękowania dla pani profesor Renaty Madydy-Legutko.

Uroczyste podziękowania dla pani profesor Renaty Madydy-Legutko.

18 czerwca w Sali Senackiej Collegium Novum odbyło się uroczyste wręczenie Pani Profesor Renacie Madydzie-Legutko dwóch tomów czasopisma "Acta Archaeologica Carpathica", które zostały dedykowane Pani Profesor.

18 czerwca w Sali Senackiej Collegium Novum odbyło się uroczyste wręczenie Pani Profesor Renacie Madydzie-Legutko dwóch tomów czasopisma "Acta Archaeologica Carpathica", które zostały dedykowane Pani Profesor.

Zawarte w nich 22 artykuły, prezentowane były podczas jubileuszowej konferencji dedykowanej Pani Profesor "Movement and stabilization. Przeworsk Culture within the upper parts of the Tisa River basin over the Roman Period", która odbyła się w maju 2018 roku w Muzeum Historycznym w Sanoku.

W uroczystości udział wzięło kolegium dziekańskie Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zarazem redaktor naczelny "Acta Archaeologica Carpathica", członkowie redakcji tego pisma, a także przewodniczący Rady Dyscypliny Archeologia Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Marek Nowak, prof. UJ.

Raz jeszcze składamy serdeczne  życzenia Pani Profesor i dziękujemy za jej wkład wniesiony w ukształtowanie kilku pokoleń archeologów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron