Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

`Sideros: seminarium z archeologii Europy środkowej w I tys. przed Chr

Spotkanie zdominuje tematyka „południowa”, koncentrująca się wokół zjawisk zachodzących w epoce żelaza po obu stronach Karpat i Sudetów.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu:

"Sideros: seminarium z archeologii Europy środkowej w I tys. przed Chr."

które odbędzie się w środę 5 czerwca 2024 r. w Krakowie, w budynku Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33 (Mała Aula).

Spotkanie zdominuje tematyka „południowa”, koncentrująca się wokół zjawisk zachodzących w epoce żelaza po obu stronach Karpat i Sudetów. Seminarium rozpocznie referat dr Anny Józefowskiej (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział we Wrocławiu), która przedstawi wyniki studiów nad rozplanowaniem i rozwojem chronologicznym kluczowej dla badań nad wczesną epoką żelaza nekropoli w Domasławiu na Dolnym Śląsku. Następnie dr Lucia Benediková (Archeologický ústav, Slovenská akadémia vied) wygłosi przekrojowy referat na temat nowych badań nad osadnictwem halsztackim i lateńskim w słowackich Karpatach Zachodnich. Południowej strefie Europy Środkowej poświęcone będzie także wystąpienie dr. Macieja Karwowskiego (Universität Wien), w którym zaprezentowane zostaną nowe obserwacje dotyczące wytwórczości szklarskiej we wschodniej Celtyce. W ostatnim wystąpieniu dr Michał Kasiński (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) przedstawi uwagi dotyczące rozwoju przestrzennego i kulturowego wielofazowego stanowiska z przełomu wczesnej i późnej epoki żelaza w Domaniowicach na Dolnym Śląsku, badanego na przełomie lat 60/70. XX wieku.

Organizatorami spotkania są Zakłady Archeologii Epoki Brązu (dr Karol Dzięgielewski) oraz Archeologii Epoki Żelaza (dr Michał Kasiński) Instytutu Archeologii UJ.

Pliki do pobrania
pdf
Program spotkania
Polecamy również
Laudacje Studenckie 2024

Laudacje Studenckie 2024

Computational Archaeology for Archaeologists

Computational Archaeology for Archaeologists

Rejestracja!

Rejestracja!

Przerwa Noworoczna!

Przerwa Noworoczna!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron