Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Jagielloński uruchomił zbiórkę funduszy na pomoc dla 400 obywateli Ukrainy dotkniętych wojną, którzy zostali zakwaterowani w budynkach należących do uczelni.  

Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 22 marca br. ruszyła „Pomoc dla Ukrainy – zbiórka Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Jej celem jest zebranie środków na bieżące potrzeby obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi i zostali zakwaterowani w domach studenckich UJ, a także na sfinansowanie pobytu osób zatrudnianych na UJ w szczególności na stanowiskach nauczycieli akademickich, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).  

Dobrowolne datki można wpłacać na wydzielony rachunek bankowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Bank Pekao SA  

nr konta: 07 1240 4722 1111 0000 4849 6157  

W tytule wpłaty należy wpisać: "Pomoc dla Ukrainy – Zbiórka UJ".  

Wpłat (darowizn) na zbiórkę mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej.  

Serdecznie pozdrawiamy i prosimy o przekazywanie dalej tej informacji

Piotr Kołodziejczyk
Grzegorz Bąk-Pryc

Widok zawartości stron Widok zawartości stron