Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Naukowa Instytutu Archeologii UJ

Rada Naukowa IA UJ opiniuje wszystkie projekty naukowe w ramach funkcjowania IA UJ.

Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz
Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej dr hab. Marek Nowak, Prof. UJ
Sekretarz Rady Naukowej mgr Grzegorz Bąk-Pryc
Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak
Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
Prof. dr hab. Jacek Poleski
Prof. dr hab. Wojciech Blajer
Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, Prof. UJ
Dr hab. Jarosław Bodzek, Prof. UJ
Dr hab. Jarosław Źrałka, Prof. UJ
Dr hab. Marzena Przybyla
Dr hab. Marcin Przybyła
Dr hab. Radosław Palonka
Dr Łukasz Oleszczak
Dr Marcin Czarnowicz
Dr Natalia Małecka-Drozd
Przedstawicielka doktorantek/ów Mgr Katarzyna Lajs-Klose
Przedstawicielka studentek/ów Karolina Lapeta
Przedstawicielka studentek/ów Natalia Chochorowska
Przedstawiciel studentek/ów Jakub Tworek
Informacje kontaktowe

Adres: Gołębia 11, 31-007 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron