Czasopisma Instytutu Archeologii UJ

Studies in Ancient Art and Civilization [SAAC]

Studies in Ancient Art and Civilization (SAAC) po raz pierwszy ukazały się w 1991 roku. Inicjatorem powstania i pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Joachim Śliwa, a od roku 2010 redakcją kieruje prof. Ewdoksia Papuci-Władyka. SAAC pierwotnie funkcjonował jako seria stanowiąca forum dla publikacji pracowników Instytutu Archeologii UJ i szerszego grona archeologów oraz pokrewnych dziedzin (np. historia starożytna, filologia klasyczna itp.). Dotychczas ukazało się czternaście tomów SAAC, w tym dwa monograficzne; obecnie w druku jest tom 15 (2011). Począwszy od numeru 10 (2007) wydawane jest regularnie raz w roku jako czasopismo.

SAAC publikuje wyłącznie artykuły w językach tzw. kongresowych (głównie jednak w angielskim) poświęcone archeologii, sztuce i cywilizacji starożytnych kultur śródziemnomorskich (Egiptu, Bliskiego Wschodu, Grecji, Rzymu, Cypru i terenów wokół Morza Czarnego) oraz pozaeuropejskich a także związane z historią archeologii i kolekcjonerstwem starożytności oraz recepcją kultury antycznej.

Archiwalne numery SAAC znajdują się TUTAJ zaś informacje dla autorów na stronie internetowej wydawnictwa (http://www.saac.archeo.uj.edu.pl/). Od roku 2011 (numer 15) wydawcą jest Księgarnia Akademicka S.A. w Krakowie. Począwszy od numeru 16 (2012) zostanie wprowadzona procedura recenzji zewnętrznych, w których udział będą mieli członkowie Rady Naukowej i recenzenci spoza niej. Opis procedury recenzowania oraz instrukcja dla autorów znajduje się na stronie internetowej czasopisma.Recherches Archéologiques Nouvelle Serie [RechACrac]

Czasopismo Recherches Archéologiques Nouvelle Serie (RechACrac) jest kontynuacją wydawanego przez Instytut Archeologii UJ od 1968 roku czasopisma Recherches Archéologiques. W aktualnej postaci w czasopiśmie publikowane są prace dotyczące wszystkich zagadnień archeologicznych, związanych z okresem prehistorycznym lub historycznym, zarówno z terytorium Starego, jak i Nowego Świata. W dziale „Studia" zamieszczane są generalne syntezy problemowe, natomiast sprawozdania z badań terenowych i opracowania materiałów zabytkowych, uwzględniające szerokie, wieloaspektowe tło problemowe publikowane są w dziale „Sprawozdania".

Czasopismo nie zamieszcza recenzji i omówień publikacji archeologicznych. Artykuły publikowane są wyłącznie w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski). Preferowany jest język angielski.

Do nadsyłania swoich tekstów zapraszamy wszystkich badaczy, tak polskich, jak i zagranicznych. Zachęcamy do przesyłania opracowań obszernych, w sposób wyczerpujący i interdyscyplinarny przedstawiających podejmowany problem badawczy, z dużą ilością materiału ilustracyjnego.

Archiwalne numery Recherches Archéologiques Nouvelle Serie, jak również niektóre numery Recherches Archéologiques, znajdują się na stronie internetowej czasopisma (www.archeo.uj.edu.pl/RechACrac).

 Contributions in New World Archaeology [CNWA]

Wydawnictwo Instytutu Archeologii UJ oraz Polskiej Akademii Umiejętności poświęcone polskim badaniom na terenach Ameryki Północnej i Południowej.

Archiwalne numery CNWA znajdują się na stronie internetowej czasopisma (www.archeo.uj.edu.pl/contributions, www.cnwajournal.org).Eurasian Prehistory [EP]

Eurasian Prehistory to półrocznik ukazujący się regularnie od roku 2003. Wydają go wspólnie Instytut Archeologii UJ oraz Peabody Museum - Harvard University Department of Anthropology. Redaktorami naczelnymi są: prof. Ofer Bar-Yosef oraz prof. Janusz Krzysztof Kozłowski zaś od tomu 9 trzecim redaktorem jest prof. Anne Belfer-Cohen. Wydawnictwo to jest w całości redagowane i drukowane w Instytucie Archeologii UJ.
Eurasian Prehistory to czasopismo poświęcone publikowaniu raportów z badań dotyczących wszystkich epok i stanowisk z całej Europy i Azji (w praktyce większość dotyczy paleolitu-neolitu). Wydawane są także numery tematyczne (np. numer poświęcony jaskini Klissoura). Czasopismo jest notowane na liście ERiH B (10 pkt).