Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Prof. dr hab. Jan Chochorowski

Prof. dr hab. Jan Chochorowski

| e-mail: j.chochorowski@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 87

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Brązu
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Kierownik Zakładu Archeologii Epoki Brązu. Studiował w latach 1967-72 w Instytutcie Archeologii UJ. Tytuł doktora uzyskał w roku 1981 zaś rozprawę habilitacyjną przedstawił w roku 1994. W latach 1996-2008 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Archeologii UJ. W 2003 roku otrzymał tytuł profesorski zaś w 2012 roku stanowisko profesora zwyczajnego.

Główne tematy aktualnych zainteresowań badawczych

  • pochodzenie Scytów i ich rozprzestrzenianie się na obszarach leśnostepowych i stepowych wschodniej Europy
  • rola wczesnohistorycznych ludów koczowniczych (Kimmerów, Scytów) w rozwoju kulturowym społeczności środkowoeuropejskich
  • problem tzw. późnej Scytii ("leśnostepowa Scythica Minor")
  • procesy protourbanizacyjne w Europie Środkowej na przełomie epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
  • dzieje aktywności łowieckiej (zachodnioeuropejscy wielorybnicy i rosyjscy łowcy morsów) w strefie Spitzbergenu w XVII - XIX wieku
  • kultura rosjan w okresie kolonizacji Syberii i polarnych obszarów Eurazji

Aktualnie przygotowywane większe opracowania źródłowe

Wielki Kurhan Ryżanowski - wyniki badań z lat 1995-1998 (z S. Skorym),
Kompleks osadniczy ze schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (grodzisko i towarzyszący mu zespół stanowisk) w Łubowicach/Brzeźnicy

Aktualnie prowadzone badania wykopaliskowe

  • Badania kompleksu stanowisk z wczesnej epoki żelaza w miejscowości Mielniki (grodzisko i kurhany) na Ukrainie (z S. Skorym)
  • Badania kompleksu stanowisk Łubowice-Brzeźnica (grodzisko i cmentarzysko ciałopalne) (z E. Chochorowską)
  • Badania wielokulturowego osiedla w Kornicach (z E. Chochorowską i M. Mazurem)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe