Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Góra Zyndrama w Maszkowicach: Fantastyczny sezon badawczy naszych archeologów

Góra Zyndrama w Maszkowicach: Fantastyczny sezon badawczy naszych archeologów

Na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku, pomimo ograniczeń spowodowanych warunkami epidemicznymi, zespół z Instytutu Archeologii UJ powrócił w Karpaty, kontynuując badania wykopaliskowe prehistorycznej osady obronnej na Górze Zyndrama w Maszkowicach.

Celem tegorocznych prac było ostateczne zadokumentowanie reliktu muru obronnego z wczesnej epoki brązu oraz dokończenie badań w niewielkim wykopie, który zlokalizowany jest w północnej, dotąd nierozpoznanej wykopaliskowo części stanowiska. Prace prowadzone na prawie 40-metrowej partii muru polegały na zdejmowaniu i dokumentowaniu, w ramach krótkich odcinków, ostatnich 2-3 warstw kamieni tworzących tę budowlę. Po zakończeniu eksploracji poziomowaliśmy potężne, ważące od ćwierć do pół tony bloki piaskowca, z których wzniesiona była fasada muru, a następnie odkładaliśmy na miejsce ponumerowane wcześniej kamienie z wnętrza konstrukcji. Rezultatem tych badań było zadokumentowanie kilku nieznanych dotąd rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych ponad 3,5 tys. lat temu przez twórców tej unikatowej budowli. Jednocześnie prace te umożliwiły ustabilizowanie, osuszenie i wyeksponowanie odsłanianego w latach 2016-2019 reliktu muru. Niemniej owocne, ale też zaskakujące, były wyniki badań na północnej krawędzi szczytowego wypłaszczenia Góry Zyndrama. W wykonanym tam wąskim sondażu udało się nam uchwycić miejsce przebiegu muru kamiennego, potwierdzając wcześniejsze ustalenia uzyskane z zastosowaniem metody elektrooporowej. Z kolei zlokalizowany w odległości kilku metrów od tego sondażu większy wykop przyniósł odłonięcie przypodłogowych warstw budynku z wczesnej epoki brązu, a wraz z nimi kilku tysięcy zabytków – głównie kości zwierzęcych i fragmentów ceramiki. W tej kolekcji wyróżniają się dwie odkryte nieopodal siebie figurki gliniane. Te niewielkie, mierzące kilka centymetrów zabytki, są zaskakująco wiernym przedstawieniem świni, w takiej postaci, jaką miały te zwierzęta w prehistorii: wciąż morfologicznie bliższej dzikowi niż odmianom hodowanym współcześnie w Europie. Dotychczasowe studia nad szczątkami kostnymi pochodzącymi z Maszkowic wskazują na dużą rolę trzody chlewnej w gospodarce ludzi z wczesnej epoki brązu. Dobrze koresponduje to z obserwacjami bazującymi na pozyskiwanych z tego samego stanowiska zwęglonych szczątkach roślinnych, dzięki którym wiemy o występowaniu w tym czasie w okolicy lasów dębowych – najkorzystniejszej ekumeny dla pierwotnych form hodowli świni.

Marcin S. Przybyła

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Konferencja Sprawozdawcza IA UJ 2020. Program konferencji, abstrakty oraz link do wdarzenia
Konferencja Sprawozdawcza IA UJ 2020. Program konferencji, abstrakty oraz link do wdarzenia
Nowa misja w Nea Pafos
Nowa misja w Nea Pafos
Naczynie z przedstawieniem twarzy z rogami odkryte pod Krakowem
Naczynie z przedstawieniem twarzy z rogami odkryte pod Krakowem
Fantastyczne odkrycia naszych archeologów
Fantastyczne odkrycia naszych archeologów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe