Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kosmogonia Tatr i Podtatrza: Jaskinia Obłazowa

Kosmogonia Tatr i Podtatrza: Jaskinia Obłazowa

Serdecznie zapraszamy do oglądania filmu promującego dotychczasowe wyniki badań prowadzonych w Jaskini Obłazowej pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Valde-Nowaka.

Jaskinia w Obłazowej na Podhalu (Nowa Biała, pow. Nowy Targ, stan. 2) jest wielowarstwowym stanowiskiem archeologicznym z paleolitu środkowego i górnego. Odkrycia, jakie zostały w niej dokonane przed rozpoczęciem projektu, zupełnie zmieniły poglądy na prehistorię Polskich Karpat Zachodnich. Dotychczasowe badania archeologiczne prowadzone pod kierunkiem prof. dr. hab. Pawła Valde-Nowaka, dostarczyły licznych dowodów na wielokrotne zamieszkiwanie w tym schronisku skalnym grup neandertalczyków w czasach od około 100 do 40 tysięcy lat p.n.e. a następnie w późniejszych tysiącleciach grup wczesnych Homo sapiens.

Serdecznie zapraszamy do oglądania filmu promującego wyniki badań z dotychczasowych badań prowadzonych w tym miejscu. Film promuje historię jaskini w szerszym kontekście, a powstał w ramach projektu "Kosmogonia Tatr i Podtatrza" - kierownik dr Justyna Cząstka-Kłapyta. 

Serdecznie zapraszamy

Kosmogonia Tatr i Podtatrza - Jaskinia Obłazowa

Polecamy również
Internationales Sachsensymposion
Internationales Sachsensymposion
Joachim Lelewel and numismatics in the nineteenth century – konferencja naukowa
Joachim Lelewel and numismatics in the nineteenth century – konferencja naukowa
Międzynarodowe Letnie Seminarium Archeologii Górskiej
Międzynarodowe Letnie Seminarium Archeologii Górskiej
50-lecie powołania Instytutu Archeologii
50-lecie powołania Instytutu Archeologii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron