Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Udomowienie konia – najnowsze doniesienia

Udomowienie konia – najnowsze doniesienia

Na łamach czasopisma Nature opublikowany został artykuł, pt. „The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes”. Prezentuje on wyniki najnowszych badań genetycznych kopalnych populacji koni euroazjatyckich, z okresu od blisko 50000 do ok. 200 lat p.n.e. O projekcie opowiada współautor badań, dr hab. Marek Nowak, prof. UJ.

Na stronie internetowej czasopisma Nature opublikowany został artykuł, pt. „The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes”. Prezentuje on wyniki najnowszych badań genetycznych kopalnych populacji koni euroazjatyckich, z okresu od blisko 50000 do ok. 200 lat p.n.e. Członkiem licznego, międzynarodowego zespołu badawczego, którego wieloletnia współpraca zaowocowała powstaniem tego artykułu, jest m.in. dr hab. Marek Nowak, prof. UJ, pracownik Instytutu Archeologii UJ.

Co może zaskakiwać, kwestia czasu, miejsca i mechanizmów udomowienia konia, tego pięknego, sympatycznego i pożytecznego zwierzęcia, związanego zdawałoby się od zawsze z kulturą ludzką, nie była i nie jest bynajmniej łatwa do rozstrzygnięcia. Od dawna archeolodzy i archeozoolodzy wiedzieli, iż koń nie został poddany procesom domestykacji u zarania neolitu, w przeciwieństwie do zwierząt takich jak bydło, owce, kozy, czy świnie, które udomowiono na Bliskim Wschodzie, już w IX i VIII tysiącleciach p.n.e.

(za: UJ)

więcej >>>

Polecamy również
Internationales Sachsensymposion
Internationales Sachsensymposion
Joachim Lelewel and numismatics in the nineteenth century – konferencja naukowa
Joachim Lelewel and numismatics in the nineteenth century – konferencja naukowa
Międzynarodowe Letnie Seminarium Archeologii Górskiej
Międzynarodowe Letnie Seminarium Archeologii Górskiej
50-lecie powołania Instytutu Archeologii
50-lecie powołania Instytutu Archeologii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron