Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Joachim Lelewel and numismatics in the nineteenth century – konferencja naukowa

Joachim Lelewel and numismatics in the nineteenth century – konferencja naukowa

W dniu 10 września 2022 roku w gmachu Muzeum Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie odbędzie się sesja naukowa pt.: "Joachim Lelewel and numismatics in the nineteenth century"

Konferencja organizowana jest przez Instytut Archeologii UJ, Muzeum Narodowe w Krakowie, The Royal Library in Belgium (Bruksela), Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz The Royal Numismatic Society of Belgium.

Poprzedza ona otwarcie międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego w Warszawie (11-16 września 2022 roku).

W trakcie wydarzenia zaprezentowanych zostanie dwanaście referatów omawiających różnorodne aspekty polsko-belgijskich kontaktów w zakresie rozwoju numizmatyki, kolekcjonerstwa oraz historii pieniądza na terytorium Polski i Belgii od czasów antycznych po XIX w. Kluczową postacią dla ich rozwoju był Joachim Lelewel (1786-1861), historyk, numizmatyk, rytownik, którego spuścizna stanowi ważne źródło badań do dziś. Sesja upamiętnia 160 rocznicę śmierci tego wielkiego uczonego, która miała miejsce w 2021 roku.

Wygłoszone podczas konferencji referaty zostaną opublikowane w siedemnastym tomie czasopisma Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne wydawanego przez Muzeum Narodowe w Krakowie.

Pliki do pobrania
pdf
Program konferencji
Polecamy również
Nasze badaczki i badacze na warsztatach naukowych w Wiedniu

Nasze badaczki i badacze na warsztatach naukowych w Wiedniu

Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak został ekspertem w zespole Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA ds. umiędzynarodowienia polskiej nauki.

Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak został ekspertem w zespole Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA ds. umiędzynarodowienia polskiej nauki.

Sztuka i archeologia kultur indiańskich prekolumbijskiego Południowego Zachodu USA (dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ)

Sztuka i archeologia kultur indiańskich prekolumbijskiego Południowego Zachodu USA (dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ)

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron