Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak został ekspertem w zespole Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA ds. umiędzynarodowienia polskiej nauki.

Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak został ekspertem w zespole Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA ds. umiędzynarodowienia polskiej nauki.

31 stycznia 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia, którzy będą stanowić główny organ doradczy w zakresie tworzenia tego strategicznego dokumentu.

"Uczestnicy spotkania podkreślali, że umiędzynarodowienie nie może być celem samym w sobie. Strategia, którą chcemy stworzyć, musi opierać się na polityce naukowej państwa i umocowaniu legislacyjnym. Podobnie jak Niemcy, Słowacja, Czechy i Austria, Polska też powinna mieć dokument określający strategiczne cele umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego"

>>> źródło: NAWA

Foto: NAWA

Polecamy również
Nasze badaczki i badacze na warsztatach naukowych w Wiedniu

Nasze badaczki i badacze na warsztatach naukowych w Wiedniu

Sztuka i archeologia kultur indiańskich prekolumbijskiego Południowego Zachodu USA (dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ)

Sztuka i archeologia kultur indiańskich prekolumbijskiego Południowego Zachodu USA (dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ)

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo

Tydzień Patrona Szkoły Podstawowej nr 114 (SP114) w Krakowie

Tydzień Patrona Szkoły Podstawowej nr 114 (SP114) w Krakowie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron