Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania terenowe

Aktualne badania archeologiczne prowadzone przez IA UJ

Zakład Archeologii Epoki Kamienia

Jaskinia Ciemna w Ojcowie należy do najbardziej znanych polskich paleolitycznych stanowisk. Pierwszych archeologicznych odkryć dokonano w niej na początku XX wieku. Ówczesne, a także późniejsze prace wykopaliskowe koncentrowały się w Oborzysku Wielkim i Ogrojcu, tj. miejscu po dawnej komorze jaskini, której strop uległ zawaleniu.

Jaskinia w Obłazowej na Podhalu (Nowa Biała, pow. Nowy Targ, stan. 2) jest wielowarstwowym stanowiskiem archeologicznym z paleolitu środkowego i górnego. Odkrycia, jakie zostały w niej dokonane przed rozpoczęciem projektu, zupełnie zmieniły poglądy na prehistorię Polskich Karpat Zachodnich.

 

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Zakład Archeologii Epoki Żelaza

Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Zakład Archeologii Klasycznej

  • Nea Pafos Jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych na Cyprze, a jego zabytki zostały wpisane na listę UNESCO światowego dziedzictwa kulturowego. Od 2011 roku na jego agorze badania prowadzi Zakład Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pracami ekspedycji kieruje prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka.

Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu

EGIPT:

  • Tell el-Farkha - Polska Ekspedycja Archeologiczna do Wschodniej Delty Nilu. Tell el-Farcha to obecnie jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych badanych w Egipcie. Odkrycia dokonywane tutaj w ostatnich latach wpłynęły w sposób nieoceniony na obraz Delty Nilu w okresie formowania sie państwa faraonów.
  • Tell el-Murra - Polska Ekspedycja Archeologiczna do Północno-Wschodniej Delty Nilu. W ramach naszego projektu, który rozpoczęliśmy w 2008 roku, prowadzimy prace wykopaliskowe na stanowisku Tell el-Murra. Każdego roku uczestniczą w nich archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badania te mają na celu uzyskanie nowych informacji, które pomogą w odtwarzaniu dziejów Delty w okresie IV – III tys. p.n.e.

JORDANIA:

  • At-Tafileh - The main objective of the HLC Project is to describe and understand functioning of human in the At-Tafileh region by conducting the possibly widest and most comprehensive research. For the purposes of the project, this region is understood as the territory bounded by Wadi al-Hasa to the north and Wadi al-Fidan to the south, with the western boundary marked by Wadi Araba and the eastern by a modern road known as the „Desert Highway”.

IZRAEL:

  • Tel Erani - Tel Erani znajduje się na terenie dzisiejszego Izraela, w miejscu, które w starożytności było świadkiem wielu istotnych wydarzeń, kształtujących późniejszy obraz kulturowy tego rejonu. Samo stanowisko zlokalizowane jest we wschodniej części Równiny Przybrzeżnej, ok. 40 km od współczesnego miasta Beer-Sheva oraz ok. 20 km na wschód od Aszkelonu i zajmuje dużych rozmiarów wzgórze (ok. 25 ha powierzchni), składające się z tzw. akropolu górującego do 32 m powyżej poziomu otaczającego terenu i mniej wyniesionej terasy

Zakład Archeologii Nowego Świata

Widok zawartości stron Widok zawartości stron