Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania terenowe

OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA TERENOWE tzw. "zerowe" w sezonie 2021/2022

Nasz instytut prowadzi swoje projekty i badania archeologiczne w wielu ciekawych miejscach w kraju i za granicą. Udział w tych badaniach jest wymaganym elementem co rocznych ćwiczeń terenowych które również podlegają ocenie. Dla nowych studentow (już zrejestrowanych w systemie) ale przed I rokiem, dodatkowym oraz wymaganym jest udzial w ćwiczeniach terenowych tzw. "zerowych". ZAPISY są podczas WPISU NA STUDIA od 18 do 25 lipca 2022 r.

POZOSTAŁE BADANIA TERENOWE wraz z HARMONOGRAMEM w sezonie 2021/2022

Stanowisko Miejsce zajęć Prowadzący Liczba godzin Termin Liczba studentów
Bukowica cmentarzysko i osada kultury jastorfskiej dr Michał Kasiński 150 01- 26 sierpnia  7
Bronocice stanowisko neolityczne dr Joanna Zagórska-Telega 150 16 sierpnia - 09 września 16
Colorado Canyons of the Ancients National Monument dr hab. Radosław Palonka, prof.UJ 150 01 maja - 10 czerwca 4
Grodzisko koło Skały Pustelnia Bł. Salomei dr Michał Wojenka 150 04 - 29 lipca 13
Gwatemala Nakum prof. dr hab. Jarosław Źrałka 150 03 - 30 czerwca 4
Krzemionki Muzeum Archeologiczne i Rezerwat "Krzemionki"   150 05 - 24 września 5
Łupków cmentarz i pobojowisko z I wojny światowej dr Marcin Czarnowicz 150 25 lipca - 14 sierpnia 20
Maszkowice prehistoryczna osada obronna na Górze Zyndrama dr hab. Marcin S. Przybyła, prof. UJ 150 11 lipca - 06 sierpnia 25
Nea Paphos okres hellenistyczny i rzymski prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka 150 04 września - 2 października 20
Ojców zamek średniowieczny i nowożytny dr Michał Wojenka 150 01 - 26 sierpnia 14
Siedlęcin Wieża książęca z XIV wieku dr Przemysław Nocuń 150 07 - 28 sierpnia 12
Szczyrzyc średniowieczne i nowożytne założenie klasztorne dr Dariusz Niemiec 150 11 lipca - 05 sierpnia 10
Tatranska Kotlina Jaskinia Huciva prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak 150 01 - 20 lipca 17
Zamość kilka stanowisk od neolitu po czasy nowożytne dr Anna Gawlik 150 16 sierpnia - 03 września 10

Zakład Archeologii Epoki Kamienia

Jaskinia Ciemna w Ojcowie należy do najbardziej znanych polskich paleolitycznych stanowisk. Pierwszych archeologicznych odkryć dokonano w niej na początku XX wieku. Ówczesne, a także późniejsze prace wykopaliskowe koncentrowały się w Oborzysku Wielkim i Ogrojcu, tj. miejscu po dawnej komorze jaskini, której strop uległ zawaleniu.

Jaskinia w Obłazowej na Podhalu (Nowa Biała, pow. Nowy Targ, stan. 2) jest wielowarstwowym stanowiskiem archeologicznym z paleolitu środkowego i górnego. Odkrycia, jakie zostały w niej dokonane przed rozpoczęciem projektu, zupełnie zmieniły poglądy na prehistorię Polskich Karpat Zachodnich.

 

Zakład Archeologii Epoki Brązu

Zakład Archeologii Epoki Żelaza

Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Zakład Archeologii Klasycznej

  • Nea Pafos Jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych na Cyprze, a jego zabytki zostały wpisane na listę UNESCO światowego dziedzictwa kulturowego. Od 2011 roku na jego agorze badania prowadzi Zakład Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pracami ekspedycji kieruje prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka.

Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu

EGIPT:

  • Tell el-Farkha - Polska Ekspedycja Archeologiczna do Wschodniej Delty Nilu. Tell el-Farcha to obecnie jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych badanych w Egipcie. Odkrycia dokonywane tutaj w ostatnich latach wpłynęły w sposób nieoceniony na obraz Delty Nilu w okresie formowania sie państwa faraonów.
  • Tell el-Murra - Polska Ekspedycja Archeologiczna do Północno-Wschodniej Delty Nilu. W ramach naszego projektu, który rozpoczęliśmy w 2008 roku, prowadzimy prace wykopaliskowe na stanowisku Tell el-Murra. Każdego roku uczestniczą w nich archeolodzy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badania te mają na celu uzyskanie nowych informacji, które pomogą w odtwarzaniu dziejów Delty w okresie IV – III tys. p.n.e.

JORDANIA:

  • At-Tafileh - The main objective of the HLC Project is to describe and understand functioning of human in the At-Tafileh region by conducting the possibly widest and most comprehensive research. For the purposes of the project, this region is understood as the territory bounded by Wadi al-Hasa to the north and Wadi al-Fidan to the south, with the western boundary marked by Wadi Araba and the eastern by a modern road known as the „Desert Highway”.

IZRAEL:

  • Tel Erani - Tel Erani znajduje się na terenie dzisiejszego Izraela, w miejscu, które w starożytności było świadkiem wielu istotnych wydarzeń, kształtujących późniejszy obraz kulturowy tego rejonu. Samo stanowisko zlokalizowane jest we wschodniej części Równiny Przybrzeżnej, ok. 40 km od współczesnego miasta Beer-Sheva oraz ok. 20 km na wschód od Aszkelonu i zajmuje dużych rozmiarów wzgórze (ok. 25 ha powierzchni), składające się z tzw. akropolu górującego do 32 m powyżej poziomu otaczającego terenu i mniej wyniesionej terasy

Zakład Archeologii Nowego Świata

Widok zawartości stron Widok zawartości stron