Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ważne dokumenty

1. Wniosek o skreślenie z listy studentow UJ z powodu rezygnacji ze studiów

2. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie

3. Wniosek o uwzglednienie zaliczonego przedmiotu

4. Wniosek o wpis po urlopie dziekańskim

5. Wniosek o wpis po urlopie studenckim

6. Wniosek o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

7. Wniosek o wznowienie studiów

8. Deklaracja o zamiarze wykorzystania urlopu studenckiego

9. Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem

10. Wniosek o uzyskanie wpisu warunkowego na kolejny rok studiów

11. Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych

12. Wniosek o wymianę elektronicznej legitymacji studenckiej

13. Wniosek o wyrażenie zgody na ponowne powtarzanie roku studiów

14. Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie roku studiów

15. Wniosek o wyrażenie zgody na wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu z danego przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego

16. [NOWY] Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020 

17. [NOWY] Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe