Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista lektur dla kandydatów na kierunek archeologia

Lista lektur dla kandydatów na kierunek archeologia

Lista lektur dla kandydatów na uzupełniające studia magisterskie na kierunku archeologia

Zagadnienia z zakresu archeologii Epoki Kamienia

Podstawowe minimum:

 • P. Kaczanowski, J. K. Kozłowski – Wielka historia Polski, t. 1, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), 1998, Kraków

Literatura uzupełniająca:

 • J. K. Kozłowski – Wielka historia świata, t. 1, Świat przed „rewolucją” neolityczną, 2004, Kraków.
 • J. Śliwa (red.) – Wielka historia świata, t. 2, Stary i Nowy Świat. Od rewolucji neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego, 2005, Kraków, 97-185
 • A. Whittle – Europe in the Neolithic: the Creation of New Worlds. Cambridge University Press, Cambridge 1996.
 • J. Kruk, S. Milisauskas – Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, IAiE PAN, Kraków 1999.
 • J. Kruk – Wzory przeszłości. Studia nad neolitem środkowym i późnym, IAiE PAN, Kraków 2008.

Zagadnienia z zakresu archeologii Epoki Brązu i Żelaza

 • P. Kaczanowski, J.K. Kozłowski – Wielka historia Polski, t. 1, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Kraków, 1998
 • J.K. Kozłowski (red.) – Encyklopedia historyczna świata, tom I. Prehistoria, Kraków, 1999, 202-251, 304-451
 • J. Chochorowski – Społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, [w:] J. Śliwa (red.) – Wielka historia świata, t. 2, Stary i Nowy Świat. Od rewolucji neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego, Wydawnictwo: Fogra i Świat Książki, Kraków, 2005, 377-499
 • P. Kaczanowski – Europa barbarzyńska, [w:] Aleksander Krawczuk (red.), Wielka historia świata, tom 3. Świat okresu cywilizacji klasycznych, Wydawnictwo: Fogra i Świat Książki, Kraków, 2005, 447–561
 • J. Dąbrowski – Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej, Warszawa, 2009
 • A. Kokowski – Starożytna Polska, Warszawa, 2006

Zagadnienia z zakresu archeologii Średniowiecza

 • A. Buko – Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia − hipotezy − interpretacje, Warszawa (Wydawnictwo Trio), 2005
 • M. Chorowska – Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne, Wrocław (Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej), 2003
 • W. Duczko – Ruś wikingów, Warszawa (Wydawnictwo Trio), 2006
 • L. Kajzer – Zamki i społeczeństwo, Łódź (Wydawnictwo UŁ), 1993
 • J. Piekalski – Wczesne domy mieszczan w Europie Środkowej. Geneza − funkcja − forma, Wrocław (Wydawnictwo UWr), 2004
 • J. Poleski – Małopolska w VI-X wieku. Studium archeologiczne, Kraków (Wydawnictwo UJ), 2013

Zagadnienia z zakresu archeologii Śródziemnomorskiej: Egipt i Bliski Wschód

 • K.M. Ciałowicz – Początki cywilizacji egipskiej, Warszawa-Kraków, 1999
 • R. Schultz, M. Seidel (red.) – Egipt. Świat faraonów, Köln, 2004
 • N. Moeller – The Archaeology of Urbanism in Ancient Egypt, From the Predynastic Period to the End of the Middle Kingdom, Cambridge, 2016
 • J. Lipińska – Sztuka Starożytnego Egiptu, Warszawa, 2008
 • J. Śliwa – Sztuka i archeologia starożytnego Wschodu, Warszawa-Kraków, 1997
 • A. Smogorzewska, F.M. Stępniowski – Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa, 2009
 • D. Ławecka – Północna Mezopotamia w czasach Sumerów, Warszawa, 2006

Zagadnienia z zakresu archeologii Śródziemnomorskiej: Grecja, Rzym

 • J. Boardman – Sztuka grecka, Toruń, 1999
 • L. Winniczuk – Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa, 1983, 2006
 • W. Machowski – Śladami Pauzaniasza. Podróż po starożytnej Grecji, Kraków, 2012
 • E. Makowiecka – Sztuka Rzymu. Od Augusta do Konstantyna, Warszawa, 2010
 • G. Ch. Picard – Sztuka rzymska, Warszawa, 1975
 • J.C. Fredouille, G. Rachet – Cywilizacje śródziemnomorskie – Leksykon, tłum. M. Chołdyk, K. Jachieć, E. Papuci-Władyka, J. Śliwa, Katowice Wyd. Książnica, 2007

Zagadnienia z zakresu archeologii Nowego Świata

 • J. Śliwa (red.) – Wielka historia świata, t. 2, Stary i Nowy Świat. Od rewolucji neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego, Wydawnictwo: Fogra i Świat Książki, Kraków, 2005, 575-639
 • Aleksander Krawczuk (red.), Wielka historia świata, tom 3. Świat okresu cywilizacji klasycznych, Wydawnictwo: Fogra i Świat Książki, Kraków, 2005, 665-747
 • R. Palonka – Sztuka i archeologia kultur indiańskich prekolumbijskiego Południowego Zachodu USA, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
 • J. D. Moore – A Prehistory of South America. Ancient cultural diversity on the least known continent. University Press of Colorado, 2014
 • J. Olko – Meksyk przed konkwistą, PIW, Warszawa, 2010
 • J. Olko, J. Źrałka – W krainie czerni i czerwieni: kultury prekolumbijskiej Mezoameryki. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008

 

Polecamy również
Rejestracja!

Rejestracja!

Przerwa Noworoczna!

Przerwa Noworoczna!

Krzemionki jako przykład różnych form promocji archeologii w oparciu o dobro światowego dziedzictwa UNESCO

Krzemionki jako przykład różnych form promocji archeologii w oparciu o dobro światowego dziedzictwa UNESCO

Uwaga: Ważny komunikat

Uwaga: Ważny komunikat

Widok zawartości stron Widok zawartości stron