Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady nauczania w naszym instytucie w I semestrze 2020/2021

Zasady nauczania w naszym instytucie w I semestrze 2020/2021

Podobnie jak na całym Wydziale Historycznym UJ, zajęcia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 odbywać się będą w Instytucie Archeologii w systemie zdalnym z elementami nauczania stacjonarnego. Zajęcia prowadzone całkowicie lub częściowo w trybie stacjonarnym realizowane będą w następujących terminach:

Podobnie jak na całym Wydziale Historycznym UJ, zajęcia w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 odbywać się będą w Instytucie Archeologii w systemie zdalnym z elementami nauczania stacjonarnego. Zajęcia prowadzone całkowicie lub częściowo w trybie stacjonarnym realizowane będą w następujących terminach:

Studia I stopnia:

1 rok: październik-listopad
2 rok: listopad-grudzień
3 rok: grudzień-styczeń

Studia II stopnia:

1 rok: październik
2 rok: październik

Do realizacji całkowicie lub częściowo w trybie stacjonarnym w pierwszym semestrze przewidziane zostały następujące zajęcia:

Studia I stopnia:

1 rok:
- Źródłoznawstwo archeologiczne 1
- WF (częściowo)

2 rok:
- Źródłoznawstwo archeologiczne 2
- Proseminarium (częściowo)

3 rok:
- Archeologia środowiska 2 (częściowo)
- Źródłoznawstwo archeologiczne 3
- Metody informatyczne w archeologii
- Seminarium licencjackie (częściowo)

Studia II stopnia:

1 rok:
- Seminarium (częściowo)

2 rok:
- Wykład monograficzny 3: archeologia pradziejowa (częściowo)
- Seminarium magisterskie (częściowo)

Pozostałe zajęcia na wszystkich latach studiów I i II stopnia odbywać się będą w pierwszym semestrze w trybie zdalnym (pełne programy studiów dostępne są na stronie: https://sylabus.uj.edu.pl/). Planowana jest realizacja zajęć z użyciem narzędzi umożliwiających bezpośrednie uczestnictwo grupy (zwłaszcza MS Teams, Skype, Zoom). Z tego powodu prosimy o przygotowanie urządzeń elektronicznych i dostępu do sieci Internet umożliwiających korzystanie z komunikatorów z użyciem dźwięku i obrazu.

UWAGA: Powyższy plan może ulec zmianie ze względu na rozwój pandemii, kwestie bezpieczeństwa bądź organizacyjne.

UWAGA: W okresach zjazdów prowadzone będą również zajęcia w formie zdalnej, dlatego prosimy zadbać o dostęp do sprzętu elektronicznego (komputera, tabletu, smartfonu itd.) umożliwiającego korzystanie z aplikacji internetowych w tym czasie.

Polecamy również
Dla pracowników
Dla pracowników
Wymagane ćwiczenia terenowe tzw. "zerówki"
Wymagane ćwiczenia terenowe tzw. "zerówki"
Studenci! Podania poprzez system USOSweb
Studenci! Podania poprzez system USOSweb
Letnia szkoła dla studentów archeologii na stanowisku w Iży (Słowacja)
Letnia szkoła dla studentów archeologii na stanowisku w Iży (Słowacja)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron