Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tell el-Farkha III. The Cemeteries of the Eastern Kom (dr Joanna Dębowska-Ludwin)

Ta bogato ilustrowana monografia przedstawia 143 struktury grobowe odkryte na Komie Wschodnim stanowiska Tell el-Farcha, wschodnia delta Nilu, Egipt, które zawierały szczątki 152 osób.

Przebadane groby obejmują okres pomiędzy protodynastycznym a Starym Państwem, czyli ok. 3300 –2600 p.n.e., nie tworzyły jednak jednego cmentarzyska, ale serię mniejszych. Materiały pozyskane z kontekstów grobowych są zróżnicowane, dając możliwość podjęcia dyskusji na temat ludzi, wytworów ich kultury materialnej, obrzędów pogrzebowych, a także – w dalszej perspektywie – początków egipskiej cywilizacji. Co więcej, sytuacja Tell el-Farcha jest wyjątkowa ze względu na obecność pobliskiej osady, zamieszkałej przez tych samych ludzi, którzy wznosili groby oraz fakt, że zdecydowana ich większość nie została splądrowana.

Prezentowana książka podsumowuje niemal 20 lat prac terenowych powadzonych na cmentarzyskach Tell el-Farcha przez Polską Ekspedycję do Wschodniej Delty Nilu. Duża część omawianego materiału była już wcześniej ogłaszana w oddzielnych raportach wykopaliskowych, wystąpieniach konferencyjnych czy w artykułach naukowych, jednak jest to pierwszy raz, kiedy kompletny katalog grobów został zebrany pod jednym tytułem wraz ze szczegółową analizą pochówków, struktur i ich wyposażenia. Całość składa się na opowieść o starożytnych mieszkańcach Tell el-Farcha, którzy tu żyli, umierali i chowali swoich zmarłych na przestrzeni blisko 700 lat.

Polecamy również
Promocja książki dedykowanej prof. dr hab. Bolesławowi Ginterowi

Promocja książki dedykowanej prof. dr hab. Bolesławowi Ginterowi

Sztuka i archeologia kultur indiańskich prekolumbijskiego Południowego Zachodu USA (dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ)

Sztuka i archeologia kultur indiańskich prekolumbijskiego Południowego Zachodu USA (dr hab. Radosław Palonka, prof. UJ)

Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Świbiu na Górnym Śląsku, tom 2

Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Świbiu na Górnym Śląsku, tom 2

Art in the Pre-Hispanic Southwest: An Archaeology of Native American Cultures

Art in the Pre-Hispanic Southwest: An Archaeology of Native American Cultures

Widok zawartości stron Widok zawartości stron