Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze badaczki i badacze na warsztatach naukowych w Wiedniu

Nasze badaczki i badacze na warsztatach naukowych w Wiedniu

W dniach 7-9.02.2024 w Wiedniu, odbył się warsztatnaukowy: Encasing The Body For Eternity - Workshop - Body Containers In The Predynastic And The Early Dynastic Period In Egypt.

Spotkanie zorganizowane zostało przez dr Verę Müller (Österreichisches Archäologisches Institut der Österreichische Akademie der Wissenschaften) oraz dra Mariusza Juchę (Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu Instytutu Archeologii UJ) jako jedno z działań zmierzających do rozszerzenia zakresu współpracy międzynarodowej pomiędzy naukowcami obu Instytucji. Celem warsztatu było przybliżenie problematyki obrządku pogrzebowego, rożnych praktyk wobec ciała zmarłego (np. owijanie w materiały organiczne, pochówki w drewnianych lub wiklinowych  trumnach), a w szczególności występowania trumien ceramicznych  w Egipcie IV/III tys. p.n.e..

To właśnie trumny ceramiczne, z badanego przez pracowników naszego Instytut (dr Mariusz Jucha, Grzegorz Bąk-Pryc) Tell el-Murra, występujące w 25% odkrytych dotychczas grobów, stały się ważnym elementem prowadzonych wcześniej dyskusji, które dały impuls do zorganizowania spotkania w Wiedniu. Występowanie w Egipcie, w tym samym okresie, zarówno stanowisk z trumnami ceramicznymi, ale również i takich na których ich nie ma lub występują jako pojedyncze przykłady (np. Tell el-Farkha), zrodziło wiele dyskusyjnych kwestii, które poruszane były przez międzynarodowe grono badaczy. Wśród wielu prelegentek i prelegentów, swoje wyniki badań prezentowały osoby związane z naszymi instytutowymi misjami: Tell el-Murra (mgr Konrad Grzyb) oraz Tell el-Farkha (dr Joanna Dębowska-Ludwin)

Założeniem organizowanego wydarzenia, była ogólna wymiana najnowszych wyników badań, doświadczeń, obserwacji na temat trumien w starożytnym Egipcie wspomnianego okresu. Istotnym elementem, było również nawiązanie i pogłębienie dalszej współpracy pomiędzy poszczególnymi badaczami z prestiżowych/najważniejszych ośrodków naukowych w Europie i na świecie. Dzięki tej konferencji udało się zainicjować nowe perspektywy i projekty badawcze o których na bieżąco będziemy informować.

Pliki do pobrania
pdf
Oficjalny plakat wydarzenia
pdf
Program konferencji
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Paleolit w Turcji. Cykl wykładów

Paleolit w Turcji. Cykl wykładów

Archaeological Ceramics: from Theory to Practice

Archaeological Ceramics: from Theory to Practice

"Zobacz, jak On to zrobił..." - Uroczystość dedykowana profesorowi Bolesławowi Ginterowi

"Zobacz, jak On to zrobił..." - Uroczystość dedykowana profesorowi Bolesławowi Ginterowi

Zaproszenie na wykład

Zaproszenie na wykład

Widok zawartości stron Widok zawartości stron