Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Drodzy Kandydaci na studia archeologiczne!

Chcesz być jak Indiana Jones lub Lara Croft i przeżyć archeologiczną przygodę (no może bez zabójczych pułapek czy spotkań z kosmitami …)? Dołącz do nas! Studiuj archeologię, a będziesz mieć okazję uczestniczyć nie tylko w licznych projektach badawczych na terenie kraju, gdzie poznasz codzienne życie od łowców-zbieraczy epoki kamienia po żołnierzy I wojny światowej, ale również za granicą, w Egipcie, Izraelu, Jordanii (HLCArTu-DTu), RosjiGwatemaliUSA, na Cyprze czy na Słowacji!

Oferujemy udzial w badaniach wykopaliskowych jeszcze przed rozpoczęciem studiów (trzeba być zarejestrowanym w systemie i posiadać status studentki/a) w ramach tzw. ćwiczeń terenowych "zerowych"

Steve Jobs, twórca Apple’a uważał, że bez absolwentów kierunków humanistycznych nie da się tworzyć nowoczesnego świata. Archeolodzy patrzą w przeszłość by lepiej rozumieć teraźniejszość i wspierać tych, którzy tworzą przyszłość.

Jeśli chcemy zbudować świat wspomagany przez sztuczną inteligencję, potrzeba czegoś więcej niż tylko technologii, inżynierii i matematyki. W miarę jak komputery będą zachowywać się coraz bardziej, jak ludzie, nauki społeczne i humanistyczne będą coraz bardziej istotne. Języki obce, sztuka, historia, ekonomia, etyka, filozofia, psychologia, rozwój człowieka to te dyscypliny, dzięki którym można nabyć umiejętności przydatne do rozwijania i zarządzania nowoczesnymi rozwiązaniami.

Czym jest archeologia i jak studiuje się ją u nas? Dowiesz się tego oglądając filmik przygotowany w ramach inicjatywy Stowarzyszenia Studia na Horyzoncie, na którym o archeologii mówi nasza studentka Jola Kiszka.

Chcesz zapytać o coś naszych studentów? Odwiedź stronę stowarzyszenia Archeologia bez tajemnic albo pisz na adres: archeologia.bez.tajemnic@gmail.com

Badania archeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone są nieprzerwanie od 1863 roku nieprzerwanie prowadzi działalność badawczą, dydaktyczną i popularyzatorską. Sam Instytut Archeologii UJ powstał w 1971 r. i znajduje się w budynku przy ulicy Gołębiej 11, który od ostatniej ćwierci XV w. był siedzibą średniowiecznego Collegium Minus. Obecnie Instytut prowadzi szereg prac wykopaliskowych w Polsce oraz poza jej granicami i kształci ponad 450 studentów w zakresie archeologii i dziejów cywilizacji starożytnych świata. Więcej o historii Instytutu

Instytut Archeologii UJ prowadzi następujące studia z zakresu archeologii:

1. I-go stopnia – LICENCJACKIE (w trybie stacjonarnym – dziennym)
2. uzupełniające II-go stopnia – MAGISTERSKIE (w trybie stacjonarnym - dziennym). 

Kto może podjąć studia?

Studia mogą podjąć osoby, które posiadają maturę: polską nową maturę lub polskie świadectwo dojrzałości (czyli tzw. starą maturę zdawaną przed 2005 rokiem), maturę International Baccalaureate lub maturę European Baccalaureate.

Studia mogą również podjąć osoby posiadające inny dokument, który uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (na przykład dokument wydany za granicą, który pozwala na podjęcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w kraju, w którym został wydany).

 

Jakie przedmioty się liczą?
  PRZEDMIOT WAGA

Grupa 1
(uwzględniany 1 wynik spośród:)

GEOGRAFIA 2
  HISTORIA 2
  HISTORIA SZTUKI 2

Grupa 2
(uwzględniany 1 wynik spośród:)

FILOZOFIA 1
  J. ANGIELSKI 1
  J. FRANCUSKI 1
  J. NIEMIECKI 1
  J. HISZPAŃSKI 1
  J. WŁOSKI 1
  J. ROSYJSKI 1
  J. ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA 1

 

Wyliczane są wyniki przedmiotowe: wyniki matury z przedmiotów mnożone są przez przypisane do nich wagi. Wybierane są wyniki matury najkorzystniejsze dla kandydata, w takiej liczbie z poszczególnych grup, jaką wskazano w tabeli. Następnie wybrane wyniki przedmiotowe są sumowane i dzielone przez 3. Rezultat dzielenia zaokrąglony do drugiego miejsca po przecinku to wynik rekrutacji kandydata.

Jeśli kandydat nie posiada wyniku z danego przedmiotu lub nie posiada wyniku na odpowiednim poziomie, uzyskuje z niego 0 punktów. Nie pozbawia go to prawa do udziału w rekrutacji – jednak jeśli wynik z tego przedmiotu stanowi dużą część wyniku rekrutacji, może to oznaczać, że końcowy wynik będzie zbyt niski, żeby kandydat został przyjęty na studia.

Szczegóły dotyczące obowiązujących terminów

Kto może podjąć studia?

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany:

Kto może podjąć studia magisterskie?
  WSPÓŁCZYNNIK

Grupa 1
na kierunku w zakresie nauk: humanistycznych, teologicznych, a także w zakresie: bibliologii i informatologii, nauk o rodzinie, nauk o zarządzaniu

1

Grupa 2
na dowolnym innym kierunku

0,75

 

Dodatkowym kryterium formalnym dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów na kierunku innym niż archeologia jest pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej na poziomie egzaminu licencjackiego z archeologii. Pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oznacza uzyskanie z niej minimum 65% punktów możliwych do zdobycia. Dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata na kierunku kulturoznawstwo, specjalność cywilizacje starożytne świata, zakres rozmowy kwalifikacyjnej ograniczony jest do zagadnień metodyki archeologii. Absolwenci innych kierunków studiów niż archeologia przyjęci na studia zobowiązani są do uzupełnienia ćwiczeń terenowych (2 miesiące) do końca drugiego roku studiów II stopnia, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

Więcej informacji: https://irk.uj.edu.pl/pl/offer/II_P_21/programme/archeo_s2s_P/?from=field:archeo

Zobacz video galerię

Czym jest archeologia i jak studiuje się ją u nas?