Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Kamienia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Epoki Kamienia

Dr Magda Cieśla

Dr Magda Cieśla

| e-mail: 

Telefon: +48 12 663 12 85

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Kamienia
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Zainteresowania naukowe

 • osadnictwo neandertalskie w Europie Środkowej;
 • osadnictwo w epoce kamienia na obszarach górskich (ze szczególnym uwzględnieniem Karpat);
 • eksploatacja i transport surowców kamiennych w paleolicie Karpat i terenów sąsiadujących.

Praca magisterska

(2010) Inwentarz z warstwy XIX Jaskini w Obłazowej z badań w 2008 roku na tle problematyki Taubachienu. Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. P. Valde-Nowaka, napisana i obroniona w Instytucie Archeologii UJ.

(2012) Українські назви грибів. (Ukraińskie nazwy grzybów). Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. A. Fałowskiego, napisana i obroniona w Katedrze Ukrainistyki w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ.

Rozprawa doktorska

(2018) Paleolit środkowy w Karpatach Zachodnich. Rozprawa napisana pod opieką naukową prof. dr hab. P. Valde-Nowaka, napisana i obroniona w Instytucie Archeologii UJ.

Konferencje z odczytem

 • M. Cieśla, Przemysły tzw. Taubachienu na przykładzie zespołu z warstwy XIX Jaskini w Obłazowej, I Seminarium Krzemieniarskie organizowane przez SNAP oddz. w Warszawie, Instytut Archeologii UW, PMA w Warszawie i Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM, Warszawa 2010.
 • P. Valde-Nowak, M. Cieśla, Epizod mikocki w Obłazowej, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Prace badawcze w sezonie 2012, Kraków 6-7 grudnie 2012
 • M. Cieśla, P. Valde-Nowak, Мікокські індустрії на території Прикарпаття. Порівняльна характеристика стоянок з України, Польщі і Словаччини (Przemysły mikockie na terenach przykarpackich. Charakterystyka porównawcza stanowisk z terenów Ukrainy, Polski i Słowacji), X Międzynarodowa Konferencja „Archeologia Zachodu Ukrainy”, Lwów 22-24 maja 2013 r.
 • P. Valde-Nowak, M. Cieśla, A. Kraszewska, Prace archeologiczne w Jaskini w Obłazowej w 2013 roku, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Prace badawcze w sezonie 2013, Kraków 28 listopada 2013 r.
 • P. Valde-Nowak, M. Cieśla, A. Kraszewska, Badania sondażowe w Skwirtnym w Beskidzie Niskim w 2013 roku, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Prace badawcze w sezonie 2013, Kraków 28 listopada 2013 r.
 • M. Cieśla, Paleolit Środkowy w Karpatach Zachodnich, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Prace badawcze w sezonie 2013, Kraków 29 listopada 2013 r.
 • P. Valde-Nowak, M. Cieśla, Missing elements in cultural understanding of hydrothermal landscape of Carpathians in Middle Palaeolithic, XVII World UISPP Congress, Burgos 1-7 września 2014 r.
 • M. Cieśla, P. Valde-Nowak, Unique handaxe from Obłazowa Cave, 11th SKAM Lithic Workshop, The multifaceted biface – Bifacial technology in Prehistory, Miskolc 20-22 października 2014 r.
 • P. Valde-Nowak, M. Cieśla, A. Kraszewska, Nowa Biała stan. 1 i 2, badania w sezonie 2014, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Prace badawcze w sezonie 2014, Kraków 4-5 grudnia 2014 r.
 • P. Valde-Nowak, M. Cieśla, A. Kraszewska, Badania stanowisk ze starszej epoki kamienia w Nowej Białej na Podhalu w latach 2012-2014, Konferencja sprawozdawcza IAIE PAN, Igołomia 9 czerwca 2015 r.
 • M. Cieśla, A. Kraszewska, P. Valde-Nowak, Neandertalczycy i pierwsi Homo sapiens w przełomie Białki, „Poszukiwacze skarbów, badacze, grotołazi. Z dziejów odkrywania i eksploracji jaskiń tatrzańskich”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 5 grudnia 2015 r., Nowy Targ.
 • M. Cieśla, A. Kraszewska, P. Valde-Nowak, Re-worked artifacts and models of raw material as indicators for settlement duration on Middle Paleolithic sites in the highlands of Central Europe, Society for American Archaeology 82nd Annual Meeting, 29.03-2.04.2017, Vancouver, BC, Kanada.
 • P. Valde-Nowak, A. Kraszewska, M. Cieśla, Magdalenien w Jaskini w Obłazowej, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Prace badawcze w sezonie 2015, 3-4.12.2015.
 • M. Cieśla, A. Kraszewska, P. Valde-Nowak, Neandertalczycy i pierwsi Homo sapiens w przełomie Białki, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Poszukiwacze skarbów, badacze, grotołazi. Z dziejów odkrywania i eksploracji jaskiń tatrzańskich, 5 grudnia 2015 r., Nowy Targ.
 • M. Cieśla, A. Kraszewska, P. Valde-Nowak, Jaskinia w Obłazowej – nowe elementy w sekwencji paleolitycznej, Konferencja Archeologiczna Epoka Kamienia w Karpatach, Krosno, 16-17.11.2016 r.
 • M. Cieśla, A. Kraszewska, P. Valde-Nowak, K. Sobczyk, Ciemna, Obłazowa, Klissoura – badania stanowisk jaskiniowych w 2016, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Prace badawcze w sezonie 2016, 1-2.12.2016.
 • P. Valde-Nowak, M. Cieśla, A. Kraszewska, J. Skłucki, K. Rak, A. Wydrzycki, Najnowsze odkrycia w Jaskini w Obłazowej, Archaeology of The Mountains, In Memoriam Professor Andrzej Żaki, Nowy Targ 12-13.10.2017.
 • P. Valde-Nowak, M. Cieśla, A. Kraszewska, J. Skłucki, K. Rak, A. Wydrzycki, Najnowsze odkrycia w Jaskini w Obłazowej, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ, Prace badawcze w sezonie 2017, 30.11-1.12.2017.

Wybrane publikacje

 • Cieśla M., 2013, Taubachian in context of layer XIX of the Obłazowa Cave (2008 excavations), Prace Archeologiczne No. 66, red. M. Nowak, D. Stefański, M. Zając, “Retusz – jak i dlaczego? Wieloperspektywiczność elementu twardzowego”, s. 15-27.
 • Valde-Nowak P., Cieśla M., 2013, Obłazowa Cave – Nowa Biała, distr. Nowy Targ, site 2, [w:] International Conference: „World of Gravettian Hunters”. Kraków, Poland, June 25th-28th, 2013. Book of Abstracts and Guidebook, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, s. 144-148.
 • Cieśla M., 2013, Pradzieje Podhala, Watra 11, s. 154-160.
 • Valde-Nowak, P., Cieśla M., 2014, A new Palaeolithic assemblage from the Obłazowa Cave in the Polish Western Carpathians, Archäologisches Korrespondenzblatt 44, s. 1-10.
 • Cieśla M., Valde-Nowak P., 2014 Micoquian in the Northern Carpathians. Examples from Poland, Slovakia and Ukraine, Recherches Archéologiques Nouvelle Serie, vol. 5-6, 2013-2014, s. 35-50.
 • Cieśla M., Valde-Nowak P., 2016, Missing elements in the cultural understanding of the hydrothermal landscape of the Carpathians in the Middle Paleolithic, Quaternary International 402, s. 112-116.
 • Valde-Nowak P., Cieśla M., Kraszewska A., Kerneder-Gubała K., Rak K., Wawrzczak M., 2016, Sites from the Stone Age from Dunajec river upper catchment basin – new perspective, Acta Archaeologica Carpathica, vol. LI, 2016, s. 293-306.
 • Valde-Nowak P., Kraszewska A., Cieśla M., Nadachowski A. 2018, Late Magdalenian campsite in a rock shelter at the Obłazowa Rock, [w:] Multas per gentes et multa per saecula. Amici magistro et college suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant, Valde-Nowak P., Sobczyk K., Nowak M., Źrałka J. red. Kraków, s. 175-183.
 • Valde-Nowak P., Kraszewska A., Cieśla M. 2017, Magdalenian figurine from Obłazowa Cave, Acta Archaeologica Carpathica, vol. LII, 2017, s. 299-304.
 • Buławka S., Kerneder-Gubała K., Cieśla M., Gorazd-Dziuban P., Kocańda P. 2017, Proceedings of a scientific conference Archaeology of the mountains. In memoriam Professor Andrzej Żaki, Acta Archaeologica Carpathica, Chronicle, vol. LII, 2017, s. 353-359.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron