Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zakład Archeologii Epoki Kamienia

Web Content Display Web Content Display

Zakład Archeologii Epoki Kamienia

prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

| e-mail: p.valde-nowak@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 96

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Kamienia
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Prof. Dr. Paweł Valde-Nowak was born in Cracow (Poland),  24 May 1954. He received in 1979 an M.A. in archaeology from Jagiellonian University in Cracow and Ph.D. in Polish Academy of Sciences in Warsaw in 1986. After habilitation in 1996 in Polish Academy of Sciences, Warsaw, he became Professor title from the President of Poland in 2003.

In the years 2003-2005  he worked  as the Professor of archaeology in the University of Gdańsk, in the years 2010-2011 as the Professor of archaeology in the University of Cologne, Germany, in the years 2020-2021 as the Professor of archaeology in the University of Hradec Králové, Czech Republic. Actually he is Professor of Stone Age Archaeology in the Jagiellonian University of Cracow and up to 2015 he was a senior scientist in the Polish Academy of Sciences, Cracow.

As scientist, he carried out investigations in various parts of Middle Europe, in the first line in the mid-mountainous zone of Poland, Slovakia and Germany. He has wide experience in the questions of transhumance and seasonal settlements forms of Neolithic penetrations of the mountainous areas, as well as interactions of nature-human occupation in the less favourable areas for agriculture.

Prof. Valde-Nowak is a Fellow of Alexander von Humboldt Foundation, Bonn and Academy of Sciences and Literature in Mainz (both Germany) and quest-teacher of archaeology in the University of Tübingen (1999-2000) as well as in Erlangen-Nürnberg University (1992). He is author of over 300 papers, reports and author or editor of 8 books. The main topics in that publications are: Palaeolithic archaeology, mountainous archaeology, cave settlement, identification of the role of palynology in the studies of Neolithic time and flint working techniques.

Członkostwo w organizacjach i redakcjach

 • Rada Naukowa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (przewodniczący - kadencja 2007-2010)
 • Hugo Obermeier Gesellschaft, Niemcy,
 • Universität Tübingen Alumni, Tübingen, Niemcy,
 • Komisja Prehistorii Karpat PAU, Kraków (sekretarz naukowy),
 • Komisja Archeologiczna Oddz. PAN w Krakowie (wiceprzewodniczący),
 • Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Warszawa,
 • Mitteilungen der Gesellschaft für Urgeschichte (Blaubeuren-Tübingen),
 • Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie (członek Rady Redakcyjnej),
 • Redaktor Acta Archaeologica Carpathica, Kraków,
 • Materiały Archeologiczne, Kraków (członek Rady Redakcyjnej),
 • Wiadomości Archeologiczne, Warszawa (członek Rady Redakcyjnej)

Zainteresowania badawcze:

 • osadnictwo wczesnorolnicze europejskiego średniogórza,
 • epoka kamienia Europy,
 • początki pasterstwa (transhumancji),
 • krzemieniarstwo epoki kamienia i epoki brązu,
 • archeologia obszarów górskich

Ważniejsze prace terenowe

1985-1995, 2007-2017 - interdyscyplinarne badania wykopaliskowe sekwencji 11 poziomów kulturowych z paleolitu środkowego i górnego Jaskini w »Obłazowej, w tym odkrycie najstarszych na ziemiach polskich szczątków kostnych człowieka anatomicznie współczesnego, najstarszego na świecie bumerangu i śladów praktyk rytualnych (w-wa VIII), obozowiska kultury szeleckiej, oryniackiej oraz trzech różnych wariantów kultury mustierskiej;1985-1986, 2012, 2014 - badania wykopaliskowe obozowiska kultury Federmesser w Nowej Białej, pow. Nowy Targ; 1993-1994 - badania powierzchniowe w Lesie Bawarskim; 1995-1998 - polsko-słowacki "Projekt Spiski", 1992 - osada kultury ceramiki sznurowej Lubiša-Merava, Słowacja, 1995 - osada kultury ceramiki sznurowej Brestov-Delnia, Słowacja, 1999-2000 - badania powierzchniowe w Zachodnim Szwarcwaldzie; 1999-2000 - badania wykopaliskowe obiektu mieszkalnego kultury magdaleńskiej w Hłomczy nad Sanem; 2000-2006, 2010 - badania wykopaliskowe wielokulturowej osady neolitycznej w Łoniowej na Pogórzu Wiśnickim w Karpatach, których jednym z rezultatów jest odkrycie zachowanego w całości długiego (41,5 m) domu ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej oraz grobu wewnątrz tego założenia; 2007-2018 – badania wykopaliskowe w Jaskini Ciemnej w Ojcowie; 2016-2017 – badania obozowiska mezolitycznego w Sułkowicach „Nad Goscibią” w Beskidzie Średnim.

Wybrane publikacje

 • Valde-Nowak P., Alex B., Ginter B., Krajcarz M.T., Madeyska T., Miękina B., Sobczyk K., Stefański D., Wojtal P., Zając M. & Zarzecka-Szubińska K. 2016 Late Middle Palaeolithic occupations in Ciemna Cave, southern Poland, Journal of Field Archaeology 41: 193-210.
 • Valde-Nowak P., Alex B., Boaretto E., Ginter1 B., Sobczyk K., Stefański D., Zając M. 2016. The Middle Palaeolithic sequence of Ciemna Cave. Some aspects of the site formation process, Quartär 63: 33-46.
 • Alex B., Valde-Nowak P., Regev L., Boaretto E. 2017. Late Middle Paleolithic of Southern Poland: Radiocarbon dates from Ciemna and Obłazowa Caves, Journal of Archaeological Science: Reports 11 (2017): 370–380.
 • Willman  J. C., Ginter B. Hernando R., Lozano M., Sobczyk K., Stefański D., Szczepanek A., Wertz K., Wojtal P., Zając M., Zarzecka-Szubińska K., Valde-Nowak P. 2019. Paleobiology and Taphonomy of a Middle Paleolithic Neandertal Tooth from Ciemna Cave, Southern Poland, Journal of Paleolithic Archaeology 2019 (May): 1-19. 
 • Valde-Nowak P., Kerneder-Gubała K. 2019. Mapping the Radiolarite Outcrops as Potential Source of Raw Material in the Stone Age: Characterisation of Polish Part of the Pieniny Klippen Belt, (in:) H. Collete, A. Hauzener (eds), Mining and Quarrying. Geological Characterisation, Knapping Processes and Distribution Networks during Pre- and Protohistoric Times, Anthropologica and Preahistorica 128/2017, 157-174.
 • Łanczont M., Madeyska T., Hołub B. Komar M., Mroczek P., Standzikowski K., Valde-Nowak P., Kraszewska A., Cieśla M., Skłucki J. 2019. Late Glacial environment and human settlement of the Central Western Carpathians: A case study of the Nowa Biała 1 openair site (podhale Region, Southern Poland), Quaternary International 512: 113-132.
 • Valde-Nowak P., Kraszewska A., Stefański D. 2019. Arch-Backed and Tanged Poinst Technolocomplexes in the northern Carpathians. The current stage of research, (in:) Eriksen B.V, Harris S., Rensik E. (eds), The Final Paleolithic in Northern Eurasia, Proceedings of the Amersfoort, Schleswig and Burgos UISPP Commission Meetings, Museums fur Archaologie Schloss Gottorf, Verlag Ludwig, Kiel, 257-275.
 • Valde-Nowak P., Cieśla M. 2020. Models of Raw Material Exploitation as an Indicator of Middle Paleolithic Mobility: Case Studies from Uplands of Northern Central Europe, (in:) J. Cascalheira, A. Picin (eds), Short-Term Occupations in Paleolithic Archaeology, Interdisciplinary Contributions to Archaeology, Cham : Springer Nature, 105-120                                                                                           
 • Lemanik A., Baca M., Wertz K., Socha P., Popović D., Tomek T., Lipecki G., Kraszewska A.,  Miękina B., Żeromska A., Pereswiet-Soltan A., Szyndlar Z., Cieśla M., Valde-Nowak P., Mackiewicz P., Nadachowski A. 2020. The impact of major warming at 14.7 ka on environmental changes and activity of Final Palaeolithic hunters at a local scale (Orawa-Nowy Targ Basin, Western Carpathians, Poland, Archaeological and Anthropological Sciences 12 (66): 1-21.
 • Valde-Nowak P., Łanczont M. 2021. State-of-the-art overview of the Löss-Paleolithic of Poland, Journal of Quaternary Science: 1-12.

Web Content Display Web Content Display