Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Asystentka naukowa

Dr Julia Kościuk-Załupka

| e-mail: julia.kosciuk@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 77

adres:

Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Epoki Kamienia
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

W latach 2016-2022 kierowała grantem badawczym z MNiSW w ramach programu „Diamentowy Grant”, dotyczącym używania barwników mineralnych wśród społeczności epipaleolitycznych/mezolitycznych i neolitycznych na obszarach od Lewantu po Kotlinę Karpacką. Obecnie jest zaangażowana, jako współprowadząca, w projekt E-RIHS, dotyczący pigmentów ze stanowiska Orońsko. Zatrudniona w IA UJ na stanowisku asystenta.

Zainteresowania badawcze

  • wykorzystywanie pigmentów mineralnych przez społeczności epipaleolityczne/mezolityczne i neolityczne;
  • Stosowanie metod laboratoryjnych (głównie SEM-EDS) w archeologii;
  • Przemiany kulturowe na przełomie epipaleolitu i wczesnego neolitu na terenach bliskowschodnich.

Praca magisterska

  • (2019)  „Prawna ochrona zabytków w wybranych państwach arabskich (Irak, Jordania, Syria, Liban)” w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, promotor: prof. P. Siwiec;
  • (2016) pt.: “Ochra na Bliskim Wschodzie i w Anatolii w epipaleolicie i neolicie preceramicznym” w Instytucie Archeologii UJ, promotor: prof. P. Valde-Nowak.

Praca doktorska

  • (2022) „Usage of ochre on the verge of Neolithisation from Levant to Carpathian Basin”, praca napisana i obroniona w IA UJ, promotor: profesor P. Valde-Nowak, recenzenci: profesor P. Bogucki (Princeton University), profesor A. Marciniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Wybrane publikacje

1) 2023 The usage of ochre at the verge of Neolithisation from the Near East to the Carpathian Basin, wydawnictwo Archaeopress Publishing Ltd.;

2) 2022 Hučivá Cave: a Magdalenian hunting camp in the Tatra Mountains, Antiquity, https://doi.org/10.15184/aqy.2022.60.;

współautorka z: P. Valde-Nowak, M. Baca, M. Cieśla, A. Kraszewska, A. Lemanik, A. Nadachowski, D. Popović, J. Skłucki, M. Sojak,

3) 2022 HLC Project 2017: preliminary report on the Jagiellonian University excavations in Southern Jordan, Annual of the Department of Antiquities in Jordan, vol. 60, p. 227-247;

współautorka z: P. Kołodziejczyk, M. Nowak, M. Wasilewski, J. Karmowski, M. Czarnowicz, A. Brzeska-Pasek, J. Zakrzeńska, B. Witkowska;

4) 2021 Problematyka czaszek w kontekstach wczesnoneolitycznych na terenach Lewantu i Anatolii, [in:] eds. A. Krzpiet, S. Medoń, Memento mori - wątki tanatologiczne w humanistyce i naukach społecznych, Wydawnictwo Rys, Poznań, p. 41-54;

5) 2021 Cultural versus legal interpretations of cultural heritage: discussion on the example of Jordan, [in:] eds. O. Barbasiewicz, M. Lipa, K. Rak, International Relations in Asia, Africa and the Americas, vol. 13 „Historical and Collective Memory in the Middle and Far East”, Peter Lang, Berlin/Bern/Brussels/New York/Oxford/Warszawa/Wien, p. 105-114;

6) 2021 Szamani epoki kamienia a praktyki medyczne, [in:] eds. B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, Doświadczenie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, vol. 8, „Ciało, choroby i praktyki lecznicze w różnych kulturach świata”, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, p. 143-154;

7) 2020 Zabytki i ich ochrona w świetle prawodawstwa Libanu na podstawie przepisów prawnych z lat 1926-2008, SDirect 24, Scientific Journal Junior 1/2020, p. 74-90, ISSN 2545-0697;