Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Archeologii UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Naukowa Instytutu Archeologii UJ

Rada Naukowa IA UJ opiniuje wszystkie projekty naukowe w ramach funkcjowania IA UJ.

Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz
Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak
Sekretarz Rady Naukowej Grzegorz Bąk-Pryc
Prof. dr hab. Edoksia Papuci-Władyka
Prof. dr hab. Jacek Poleski
Prof. dr hab. Wojciech Blajer
Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, Prof. UJ
Dr hab. Jarosław Bodzek, Prof. UJ
Dr hab. Jarosław Źrałka, Prof. UJ
Dr hab. Marzena Przybyla
Dr hab. Marcin Przybyła
Dr hab. Radosław Palonka
Dr Łukasz Oleszczak
Dr Marcin Czarnowicz
Mgr Piotr Godlewski
Przedstawicielka doktorantek/ów Mgr Katarzyna Lajs
Informacje kontaktowe

Adres: Gołębia 11, 31-007 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe