Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz

Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz

| e-mail: krzysztof.cialowicz@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 84

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Studiował w latach 1972-77 w Instytutcie Archeologii UJ. Tytuł doktora uzyskał w roku 1985 zaś rozprawę habilitacyjną przedstawił w roku 1994. W latach 1996-2008 sprawował funkcję v-ce dyrektora Instytutu Archeologii UJ d/s studenckich. W 2002 roku otrzymał tytuł profesorski zaś w 2012 roku stanowisko profesora zwyczajnego. Od 2008 pełni funkcję dyrektora IA UJ.

Zainteresowania naukowe

Przedmiot jego badań stanowi archeologia i sztuka starożytnego Egiptu i Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem okresów formowania pierwszych cywilizacji. Najważniejszy nurt badawczych zainteresowań wiąże się z genezą państwa egipskiego oraz z zagadnieniami początków monarchii, religii i sztuki w tym rejonie świata. Jest autorem sześciu książek (zob. m.in. Początki cywilizacji egipskiej, Warszawa-Kraków 1999; La naissance d'un royaume. L'Égypte des la période prédynastique a la fin de la Iere dynastie, Kraków 2001) i kilkudziesięciu artykułów, m.in. dotyczących symboliki przedstawień władcy w okresie predynastycznym w Egipcie. Uczestniczył w badaniach wykopaliskowych w Polsce, Bułgarii, na Spitsbergenie, a przede wszystkim w Egipcie i Sudanie. Od 1998 jest kierownikiem krakowskiej części ekspedycji na stanowisku z okresu formowania się państwa egipskiego w »Tell el-Farcha (Delta Nilu).

Jest członkiem wielu towarzystw i instytucji naukowych w kraju z za granicą (Komisja Orientalistyczna Oddziału PAN w Krakowie; Komisja Filologii Klasycznej PAU w Krakowie; International Association of Egyptologists; Society of Africanists Archaeologists, członek Rady Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego i Rady Naukowej kongresów "Egypt at its Origins").

Wybrane publikacje

  • Les palettes ègyptiennes aux zoomorphes et sans dècoration. Etudes de l'art prèdynastique, Kraków 1991
  • Symbolika przedstawień władcy egipskiego w okresie predynastycznym, Kraków 1993
  • (z B. Adams), Protodynastic Egypt, Shire Egyptology 25, Pembrokeshire 1997
  • Remarques sur la tête de massue du roi Scorpion, [w:] J. Śliwa (red), Studies in Ancient Art and Civilization 8, Kraków 1997, 11-27
  • Początki cywilizacji egipskiej, Warszawa-Kraków 1999
  • (z J.A. Ostrowski, [red]), Les civilisations du bassin Mèditerranèen. Hommages à Joachim śliwa, Cracovie 2000)
  • Predynastic Period, The Oxford Encyklopedia of Ancient Egypt III, The American University in Cairo Press 2001:61-65
  • La naissance d'un royaume. L'egypte dans la periode prédynastique à la fin de la Iere dynastie, Kraków 2001
  • (z M. Chłodnicki at al.), Tell el-Farkha Seasons 1998-1999. Preliminary report, MDAIK 58, 2002:89-117
  • (z M. Chłodnicki at al.), Polish exscavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary report 1998-2001, Archeologia LIII, 2003:63-119

Widok zawartości stron Widok zawartości stron