Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Piotr Kołodziejczyk

Dr Piotr Kołodziejczyk

| e-mail: pkolodzi@uj.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6374-8663

Podcast popularnonaukowy

Telefon: +48 12 663 13 04

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu
ul. Gołębia 11, 31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Ukończył studia archeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2002 roku broniąc pracę magisterską pt. "Importy ceramiki kultury Nagada na stanowiskach północno-egipskich". W 2012 roku uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy pt. "Rola Delty Nilu w powstaniu państwa egipskiego". Ukończył także studia z zakresu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Śląskim, broniąc pracę magisterską pt. "Bliskowschodnie źródła kultury i transformacje cywilizacyjne. Antropologiczne konsekwencje czterech wynalazków, które zmieniły losy ludzkości".

W latach 2000-2016 był członkiem Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu prowadzącej prace wykopaliskowe w Tell el-Farcha. Uczestniczył także w pracach badawczych na takich egipskich stanowiskach jak Abydos, Tellel-Fara'in-Buto, Deir el-Bersha czy Tell el-Daba. Brał także udział w wielu pracach wykopaliskowych na terenie Polski oraz Ukrainy (Ryżanówka) i Cypru (Nea Paphos).

Od 2014 roku kieruje badaniami IA UJ na terenie południowej Jordanii w ramach "HLC Project".

Zainteresowania naukowe

 • archeologia Egiptu pre- i wczesnodynastycznego
 • zjawiska ekonomiczno - społeczne w okresie późnej prehistorii
 • epoka brązu na terenie Bliskiego Wschodu
 • powstanie pierwszych organizmów państwowych na Bliskim Wschodzie
 • relacja człowiek - środowisko, zjawisko antropopresji środowiskowej i jej wpływ na krajobraz kulturowy
 • badania nad krajobrazem kulturowym i metodami jego ochrony
 • ochrona i popularyzacja dziedzictwa przeszłości
 • popularyzacja nauki i polskich osiągnięć naukowych
 • archeologia krajobrazu, krajobraz w archeologii
 • archeo-ekonomia
 • zjawiska kulturowe na Bliskim Wschodzie

Publikacje

 1. Kołodziejczyk P., Tell el-Farcha (Delta Nilu)- nowy etap w badaniach nad powstaniem państwa egipskiego, Studia Archeologica Iuvenum - materiały z konferencji, Kraków 2002: 106-110.
 2. Kołodziejczyk P., Lower Egypt in modern research on state formation in Egypt, Folia Orientalia 41, 2005: 149-157.
 3. Kołodziejczyk P. , Architectonic constructions from western kom in Tell el-Farkha (Nile Delta) - some remarks, [w:] B. Midant-Reynes, Y. Tristant (eds.), with the collaboration of J. Rowland and S. Hendrickx, Egypt at its Origins 2, OLA 172 (2008): 1221-1229.
 4. Kołodziejczyk P., The Nile Delta during the Predynastic and the Early Dynastic Periods – Recent Discoveries and Perspectives [w:] Popielska-Grzybowska J., Iwaszczuk J. (ed.), Proceedings of the Fifth Central European Conference of Egyptologists. Egipt 2009: Perspectives of Research. Pułtusk 22-24 June 2009, Pułtusk 2009: 101-105.
 5. Kołodziejczyk P., Granary models from Tell el-Farkha: season 2006, SAAC 13, 2009: 49-54.
 6. Kołodziejczyk P., (z J.Dębowska-Ludwin, M. Jucha, G. Pryc), Tell el-Farkha: grave no. 100, SAAC 14, 2010: 23-42.
 7. Kołodziejczyk P., Tokens and seals from Tell el-Farkha [w:] Chłodnicki M., Ciałowicz K.M., Mączyńska A. (red.) Tell el- Farkha I, Kraków-Poznań 2012: 267-277.
 8. Kołodziejczyk P., Natural and anthropogenic threats to the monuments of Nabataean architecture: the case of Petra and selected sites in southern Jordan, Wiadomości Konserwatorskie 36/2013: 61-73.
 9. Kołodziejczyk P., "Unusual roads" - protection of famous routes in the Middle East [w:] Proceedings of the 2nd International Conference for documentation, conservation and restoration of the architectural heritage and landscape protection The culture of restoration and enhancement. Florence, November 6-8, 2014: 1193-1199.
 10. Kołodziejczyk P., King’s Highway: heritage and protection of ancient and modern, Transjordanian route, Wiadomości Konserwatorskie 40/2014: 23-31.
 11. Kołodziejczyk P., Early Egyptian abstract thinking - remarks on philosophical elements in the Egyptian formative period, Folia Orientalia LI, 2014: 381-390.
 12. Kołodziejczyk P., Bronze Age in Transjordan - remarks on current research needs [w:] Aegyptus Est Imago Caeli. Studies presented to Krzysztof M. Ciałowicz on His 60th Birthday, Mariusz Jucha, Joanna Dębowska-Ludwin, Piotr Kołodziejczyk (eds.), Kraków 2014: 239-245.
 13. Adamski B., Kołodziejczyk P., Grain Storing and Bread Making During Formative Period and in The Old Kingdom Times: case of Tell el-Farkha [w:] Aegyptus Est Imago Caeli. Studies presented to Krzysztof M. Ciałowicz on His 60th Birthday, Mariusz Jucha, Joanna Dębowska-Ludwin, Piotr Kołodziejczyk (eds.), Kraków 2014: 62-70.
 14. Kołodziejczyk P., Polish archaeological, scientific achievements in the research and protection of world's cultural heritage as a good marketing product? Examples of promotion activities. [w:] Proceedings of the International Conference Current Trends in the Archaeological Heritage Preservation: The National and the International Perspectives Iaşi, Romania, November 6-10, 2013, BAR International Series 2741, 2015, s. 81-90.
 15. Kołodziejczyk P., Trade markers from Tell el-Farkha: remarks on economic relations between Egypt and Palestine during Naqada II/III period. [w:] Proceedings of the Copper and Trade in the South-Eastern Mediterranean. Trade routes of the Near East in Antiquity - International Conference, BAR International Series 2753, 2015, s. 53-60
 16. Kołodziejczyk P., Archeolog w labiryncie popkultury, Perspektywy kultury 10/2014, s. 7-24.
 17. Kołodziejczyk P., LAS - Landscape Analysis and Surveys: propozycja nowego projektu badawczo - dydaktycznego, TOPIARIUS. Studia Krajobrazowe 1/2015: 114-117.
 18. Kołodziejczyk P., Egyptian predynastic tokens - traces of magic or economic activity? The beginnings of abstract writing and calculating system or a relic of early magical practices. [w:] Proceedings of the International Interdisciplinary Conference Magical Texts In Ancient Civilizations 27 - 28 June 2013, Magical Texts in Ancient Mediterranean Civilisations, Archaeopress 2015: 27-42.
 19. Kołodziejczyk P., Sela (południowa Jordania). Stan badań nad skalnym stanowiskiem archeologicznym i aktualne działania badawcze w mikroregionie, Wiadomości Konserwatorskie 42/2015, s. 101-110.
 20. Kołodziejczyk P., Remarks on Polish archaeological activity and contribution to the research and protection of Middle Eastern cultural heritage [w:] K. Bojko (red.), Poland/V4 - Middle East Partnership. Proceedings of the 7th International Interdisciplinary Conference in Amman, May 31, 2015, s. 201-219.
 21. Białobrzecka D., Kołodziejczyk P., Krajobraz najstarszych dzielnic Kairu (Egipt). Ochrona ich wartości kulturowej i współczesne zagrożenia, TOPIARIUS. Studia Krajobrazowe 1(2)/2016: 25-42
 22.  Czarnowicz M., Ochał-Czarnowicz A., Kołodziejczyk P., Karpackie epizody Wielkiej Wojny – badania, ochrona i rewitalizacja zespołu pobojowisk z okresu pierwszej wojny światowej w rejonie Kamienia nad Jaśliskami i Jasiela, TOPIARIUS. Studia Krajobrazowe 1(2)/2016: 43-64
 23. Czarnowicz M., Ochał-Czarnowicz A., Kołodziejczyk P., Ślady Wielkiej Wojny w Karpatach : badania i dokumentacja elementów umocnień w rejonie Jaślisk i Moszczańca w latach 2015-2016. Wiadomości Konserwatorskie 46/2016, s. 110-118.
 24. Kołodziejczyk P., The Nile Delta before Naqadans - remarks on cultural sequence and development of Lower Egyptian community [w:] M. Adams, D. Patch (eds.), Proceedings of the Fourth International Conference "Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt. New York, 26th-30th July 2011", 2016, OLA 252: 77-82
 25. Kołodziejczyk P., Kwiatkowska-Kopka B., (2016). Cracow Landscape Conference 2016. Landscape as impulsion for culture: research, perception & protection, Wiadomości Konserwatorskie, Journal of Heritage Conservation, 46/2016: 135-138
 26. Kołodziejczyk P., Narcyzi w nemesach: samouwielbienie jako ponadczasowe narzędzie władzy i propagandy w starożytnym Egipcie, [w:] A. Bednarczyk (red)., Projekt Narcyz, Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2017: 144-154, ISBN 978-83-65570-48-2
 27. Kołodziejczyk P., Narcissi in nemeses: self-adoration as a timeless tool of power and propaganda in ancient Egypt [w:] A. Bednarczyk (red)., Project Narcissus, Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2017: 144-154, ISBN 978-83-65570-49-9
 28. Kołodziejczyk P., Krajobraz miast historycznych: znaczenie i ochrona, [w:] P. Patoczka (red.) Krajobraz Polski: cudze chwalicie. Ochrona i kształtowanie rodzimego krajobrazu, Topiarius. Wydanie Monograficzne, ISSN 2449-9595; t. 2/2017, Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Zakład Architektury Krajobrazu, s. 106-116.
 29. Kołodziejczyk P. et al., HLC Project. New polish archaeological activity in At-Tafileh micro-region (south Jordan), in: Valde-Nowak P., Sobczyk K., Nowak M., Źrałka J. (eds.), Multas per gentes et multa per saecula. Amici magistro et collegae suo Ioanni Christopho Kozłowski dedicant, Kraków: 567-576
 30. Kołodziejczyk P., Economy as a Factor of Vitality and Cultural Changes Birth of Early Egyptian State from the Perspective of Economic History of Tell el-Farkha. Monografia Tell el-Farcha. [w:] Ciałowicz K.M., Chłodnicki M., Czarnowicz M. (red.) Eastern Nile Delta in the 4th millennium BC, Kraków 2018
 31. Kołodziejczyk P., Archaeological Sites in the Nile Delta Landscape (Egypt). Economy, Law, Protection. TOPIARIUS. Studia Krajobrazowe 6/2018
 32. Kołodziejczyk P. Monuments and heritage of the Middle East. Value and problems of protection. Wiadomosci Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation 2018/55: 86-95
 33. Kołodziejczyk, P., Nowak, M., Wasilewski, M., Witkowska, B., Karmowski, J., Czarnowicz, M., Kościuk, J. (2018). HLC Project 2017: Jagiellonian University excavations in southern Jordan. Polish Archaeology in the Mediterranean, 27/1, 379–416. [Lista MNiSW 70 pkt.]
 34. Kołodziejczyk P., (2018). Polish archaeological contribution to the research and protection of Middle Eastern cultural heritage. Remarks on the last decades, [in:] Kołodziejczyk P. (ed.), Discovering Edom. Polish archaeological activity in southern Jordan, Kraków: 11-30 [ROZDZIAŁ W MONOGRAFII]
 35. Kołodziejczyk P., (2018). HLC Project 2014-2019. Research activity of Jagiellonian University, [in:] Kołodziejczyk P. (ed.), Discovering Edom. Polish archaeological activity in southern Jordan, Kraków: 31-50 [ROZDZIAŁ W MONOGRAFII]
 36. Kołodziejczyk P., Góry Edomu. Badania archeologiczne Instytutu Archeologii UJ w południowej Jordanii, w latach 2014-2017. Monografia pt. In memoriam Prof. A. Żaki, Muzeum Podhalańskie w Nowym Targu, 2018.
 37. Kołodziejczyk P. et al., HLC Project 2017. Preliminary report from the Jagiellonian University excavations in southern Jordan. Annual of the Department of Antiquities, Jordan, 2018.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron