Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Piotr Kolodziejczyk

Dr Piotr Kolodziejczyk

| e-mail: kolodziejczyk@farkha.org

BLOG NAUKOWY Dra Piotra Kołodziejczyka
Piotr Kołodziejczyk na Twitterze
Piotr Kołodziejczyk na Facebooku

Telefon: +48 12 663 13 04

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Ukończył studia archeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2002 roku broniąc pracę magisterską pt. "Importy ceramiki kultury Nagada na stanowiskach północno-egipskich". W 2012 roku uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy pt. "Rola Delty Nilu w powstaniu państwa egipskiego". Uczeń prof. dr hab. Krzysztofa M. Ciałowicza. Od 2000 roku jest członkiem Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu prowadzącej prace wykopaliskowe w Tell el-Farcha. Uczestniczył także w pracach badawczych na takich egipskich stanowiskach jak Abydos, Tellel-Fara'in-Buto, Deir el-Bersha czy Tell el-Daba. Brał także udział w wielu pracach wykopaliskowych na terenie Polski oraz Ukrainy (Ryżanówka) i Cypru (Nea Paphos).

Od 2014 roku kieruje badaniami IA UJ na terenie Jordanii w ramach HLC Project.

Zainteresowania naukowe

  • archeologia Egiptu pre- i wczesnodynastycznego
  • zjawiska ekonomiczno - społeczne w egipskim okresie formatywnym
  • epoka brązu na terenie Bliskiego Wschodu
  • powstanie pierwszych organizmów państwowych na Bliskim Wschodzie
  • relacja człowiek - środowisko, zjawisko antropopresji środowiskowej i jej wpływ na krajobraz kulturowy
  • badania nad krajobrazem kulturowym i metodami jego ochrony
  • ochrona i popularyzacja dziedzictwa przeszłości
  • popularyzacja nauki i polskich osiągnięć naukowych
  • archeologia krajobrazu, krajobraz w archeologii
  • archeo-ekonomia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Media społecznościowe