Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu

Web Content Display Web Content Display

Dr Joanna Dębowska-Ludwin

Dr Joanna Dębowska-Ludwin

| e-mail: joanna.debowska-ludwin@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 12 83

adres:
Instytut Archeologii UJ
Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków

Podstawowe informacje

Specjalizuje się w tematyce związanej z egipskim obrządkiem pogrzebowym w okresie pre- i wczesnodynastycznym. Wieloletni członek Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu, w ramach której nadzoruje prace na cmentarzysku w Tell el-Farcha. Autorka ok. 50 prac naukowych z zakresu archeologii Egiptu i Lewantu.
Zainteresowania badawcze koncentruje wokół kwestii związanych z wczesnym egipskim obrządkiem pogrzebowym, rozwojem architektury ceglanej i wczesnymi kontaktami egipsko-lewantyńskimi, a także dydaktyką archeologii.
Studia w Instytucie Archeologii UJ zakończone obroną pracy magisterskiej "Ceramika kultury dolnoegipskiej", stopień doktora uzyskany w 2006r. na podstawie pracy "Obrządek pogrzebowy w Dolnym Egipcie w okresie pre- i wczesnodynastycznym". Studia podyplomowe na Wydziale Chemii UJ: Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych.
Udział w licznych ekspedycjach badawczych zarówno w Polsce jak i w Egipcie, Sudanie, Francji czy na Ukrainie. Członek ekspedycji do Tell el-Farcha, uczestnik badań IFAO na stanowisku Kom el-Khilgan w Egipcie oraz współpracującego z Ben-Gurion University of Negev, Israel projektu TRONE (Trade Routes of the Near East) skupiającego się na badaniu szlaków handlowych w Południowym Lewancie we wczesnej epoce brązu. Współprowadząca badania na stanowisku Tel Erani w Izraelu w sezonach 2013-14.
Wzięła udział w ponad 50 konferencjach naukowych: krajowych i zagranicznych (min. Liverpool 2019, Durham 2018, Barcelona 2018, Maastricht 2017, Boston 2017, Kioto 2016, Wiedeń 2016, Zagrzeb 2015, Kopenhaga 2015, San Diego 2014, Kair 2013, Dead Sea, Jordania 2013, Chicago 2012, Kraków 2012, Poznań 2011, Nowy Jork 2011, Pułtusk 2009, Londyn 2008, Tuluza 2005, Poznań 2003, Kraków 2002, Puszczykowo 2001).
Członek European Association of Archaeologists (EAA), International Association of Egyptologists (IAE), World Archaeological Congress (WAC), British Association of Near Eastern Archaeology (BANEA), American Schools of Oriental Research (ASOR) oraz Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU.
Zaangażowana w popularyzację archeologii min. poprzez prowadzony w okresie 2015-16 projekt finansowany przez FNP: Warsztat archeologa, czyli (nie) dotykać eksponatów, który był serią warsztatów dla dzieci i młodzieży wprowadzających w tajniki pracy w zawodzie.
W 2013r. laureatka nagrody Rektora UJ za osiągnięcia naukowe.
Od blisko 15 lat prowadzi zajęcia dla studentów archeologii z zakresu archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu oraz praktycznych umiejętności zawodowych. Od 2007 asystent, a od 2014 adiunkt w Zakładzie Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu Instytutu Archeologii UJ.

Zainteresowania badawcze

 • Obrządek pogrzebowy we wczesnym Egipcie
 • Egipska architektura grobowa
 • Egipsko-lewantyńskie kontakty we wczesnej epoce brązu – problem migracji idei
 • Wczesna architektura monumentalna Bliskiego Wschodu
 • Historia archeologii
 • Dydaktyka archeologii

Wybrane publikacje

Monografia:

 • 2013   Early Burial Customs in Northern Egypt. Evidence from the Pre-, Proto- and Early Dynastic Periods, BAR International Series 2571, Oxford.

Redakcja tomów wieloautorskich:

 • 2017   Current research in Egyptology 2016: proceedings of the seventeenth annual symposium: Jagiellonian University, Krakow, Poland, 4-7 May 2016, Oxford, Philadelfia. ISBN 978-1-78570-600-4 (z J.M. Chyla, K. Rosińska-Balik i C. Walsh)
 • 2015   Copper and Trade in the South-Eastern Mediterranean. Trade routes of the Near East in Antiquity, BAR International Series 2753, Oxford (z M. Czarnowicz, A. Ochał-Czarnowicz i K. Rosińska-Balik). Wydawca: Archeopress, ISBN: 978-14-073141-4-3.
 • 2014   Studies in Ancient Art and Civilization 18, Proceedings of the Sixth Central European Conference of Egyptologists. Egypt 2012: Perspectives of Research (z M.A. Jucha i P. Kołodziejczyk). Wydawca: Księgarnia Akademicka, ISSN 0083-4300.
 • 2014   AEGYPTUS EST IMAGO CAELI. Studies Presented to Krzysztof M. Ciałowicz on His 60th Birthday, Kraków (z M.A. Jucha i P. Kołodziejczyk). Wydawca: Instytut Archeologii UJ, ISBN: 978-83-941010-0-8.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach:

 • 2018   Socio-economic changes in early Egyptian society as reflected by graves of the Tell el-Farkha cemetery, [w:] KM. Ciałowicz, M. Czarnowicz i M. Chłodnicki (red.), Eastern Nile Delta in the 4th millennium BC, Kraków-Poznań: 21-30. Wydawca: Instytut Archeologii UJ i Profil-Archeo Publishing House, ISBN: 978-83-948382-4-9.
 • 2018   Jean-François Champollion, [w:] C. Smith (red.), Encyclopedia of Global Archaeology. Wydawca: Springer, Cham. ISBN 978-3-319-51726-1, 2018
 • 2016   Early Egyptian niche architecture from the perspective of Tell el-Farkha [w:] M.D. Adams (red.), B. Midant-Reynes, E.M. Ryan i Y. Tristant (coll.), Egypt at its Origins 4, Orientalia Lovaniensia Analecta 252, Leuven-Paris-Bristol: 47-61. Wydawca: Peeters, ISBN 978-90-429-3385-947-61.
 • 2015   Golden beads in the context of the Lower Egyptian culture (z M. Czarnowicz i K. Rosińska-Balik), Archeo-Nil 25: 45-56.
 • 2015   Egyptian-Levantine Connections: New evidence for Early Bronze Age Fortifications and Some Preliminary Results of an Initial Season of Investigations at Tel Erani, Israel, (z K. Ciałowicz, K. Rosińska-Balik, O. Shalev, M. Wasilewski i Y. Yekutieli) [w:] Current Research in Egyptology 2014: Proceedings of the Fifteenth Annual Symposium University College London & King’s College London 2014, Ancient Egypt in a Global World, M.I. Pinarello, J. Yoo, J. Lundock, C. Walsh (red.), Oxford & Philadelphia 2015: 13-28.
 • 2014   The origin of Egyptian mastabas in the light of research at Tell el-Farkha (co-authored with K.M. Ciałowicz), Etudes et Travaux XXVI: 153-162.
 • 2014   Trade or conquest? The nature of Egyptian-South Levantine relations in Early Bronze I from the perspective of Tell el-Farkha, Egypt and Tel Erani, Israel (z K. Rosińska-Balik, M. Czarnowicz i A. Ochał-Czarnowicz), Recherches Archéologiques NS 4 (2012): 113–125
 • 2014   The picture of Naqadan-Lower Egyptian transition reconstructed on the basis of sepulchral data [in:] A. Mączyńska (ed.) The Nile Delta as a centre of cultural interactions between Upper Egypt and the Southern Levant in the 4th millennium BC, Studies in African Archaeology 13, Poznan: 105-117.
 • 2014   Tell el-Farkha and its implications for understanding the earliest architecture of Lower Egypt (z K.M. Ciałowicz), Studies in Ancient Art and Civilization 17 (2013): 25-40.
 • 2012   The cemetery [w:] M. Chłodnicki, K.M. Ciałowicz i A. Mączyńska, Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011, Poznań-Kraków: 53-75.
 • 2012   Political and economic transformation as reflected by burial rites observed at the Protodynastic part of cemetery in Tell el-Farkha, Polish Archaeology in the Mediterranean 20, Research 2008: 457-466.
 • 2011    Sepulchral architecture in detail: New data from Tell el-Farkha [w:] R. F. Friedman i P. N. Fiske (red.), Egypt at its Origins 3. Proceedings of the Third International Conference "Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt", London, 27th July – 1st August 2008, Orientalia Lovaniesa Analecta 205: 257-268.
 • 2011    Early Egyptian tomb security – middle class burials from Tell el-Farkha, Studies in Ancient Art and Civilization 15: 29-36.
 • 2011    Bone material and mineralogical processes of its destruction at the site of Tell el-Farkha (współautor M. Pawlikowski), Studies in Ancient Art and Civilization 15: 37-47.
 • 2011    The necropolis at Tell el-Farkha reconsidered, Recherches Archéologiques NS 2: 4-20.
 • 2010    Tell el-Farkha (2009 season): grave no. 100 (współautorzy M. Jucha, P. Kołodziejczyk i G. Pryc), Studies in Ancient Art and Civilization 14: 23-42.
 • 2010    Mineralogical investigation of organic material from Protodynastic and Old Kingdom graves at the cemetery in Tell el-Farkha, the Nile Delta, Egypt (współautor M. Pawlikowski), Studies in Ancient Art and Civilization 14: 43-54.
 • 2010    Multiple and disordered burials as special funerary practices in early Egypt – examples from Tell el-Farkha, Folia Orientalia 47: 371-378.
 • 2009    The catalogue of graves from Tell el-Farkha, Recherches Archeologiques NS 1: 459-489.
 • 2009    Burial custom in Lower Egypt in the Pre- and Early Dynastic periods, Recherches Archeologiques NS 1: 605-608.
 • 2009    Tell el-Farkha Necropolis. Seasons 2001-2004 [w:] J. Popielska-Grzybowska et al. (red.), Proceedings of the Third Central European Conference of Young Egyptologists. Egypt 2004: Perspectives of Research. Warsaw 12-14 May 2004, Pułtusk 2009: 49-53.
 • 2008    Southern trench. The graves [w:] M. Chłodnicki and K.M. Ciałowicz with contributions by R. Abłamowicz, J. Dębowska-Ludwin, M.A. Jucha, A. Mączyńska, G. Pryc, M. Rozwadowski, M. Sobas, Polish Excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 2006-2007, Archeologia 59: 128-132.
 • 2008    Burial custom and political status of local societies. A view from Tell el-Farkha [w:] B. Midant-Reynes, Y. Tristant, J. Rowland i S. Hendrickx (red.), Egypt and its Origins 2, Orientalia Lovaniensa Analecta 172: 1107-1117.
 • 2008    Pozdrowienia z Tell el-Farcha (współautor P. Kołodziejczyk), Alma Mater 99: 215-217.
 • 2007    Tell el-Farkha necropolis in 2003 [w:] K. Kroeper, M. Chłodnicki i M. Kobusiewicz (red.), Archaeology of Early Northeastern Africa, Poznań: 935-943.
 • 2007    Badania nad pismem egipskim w XIX wieku [w:] W. Szturc i M. Bizior-Dombrowska (red.), Hieroglifem pisane dzieje… Starożytny Wschód w wyobraźni romantyków, Warszawa: 29-52.
 • 2006    The Graves [w:] M. Chłodnicki i K.M., Ciałowicz et al., Polish Excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary report 2004-2005, Archeologia LVII: 94-96.
 • 2004    Cemetery at the Eastern Kom [w:] M. Chłodnicki i K.M. Ciałowicz  et al., Polish Excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary Report 2002-2003, Archeologia LV: 66-68.
 • 2004    Tell el-Farkha – a prehistoric settlement site in the Nile Delta, Folia Orientalia: 57-69.
 • 2004    The graves of Tell el-Farkha (Seasons 2001-2002) (współautorzy R. Abłamowicz i M. Jucha) [w:] S. Hendrickx, R. Friedman, K.M. Ciałowcz i M. Chłodnicki (red.) Egypt and its Origins. Studies in Memory of B. Adams, Orientalia Lovaniensa Analecta 138: 399-420.

Web Content Display Web Content Display